Na rynku

Poradnik – jak pozbyć się azbestu za pieniądze gminy

O szkodliwości azbestu nie trzeba nikogo przekonywać. Mimo, że w 1997 roku zakazano wprowadzania na terytorium naszego kraju azbestu i wyrobów go zawierających, szacuje się, że nadal występuje 15,5 tony azbestu. Polski rząd przyjął program utylizacji tego materiału, w wyniku którego oczekuje się, że do 2032 roku wszystkie dachy pokryte szkodliwym dla zdrowia i środowiska azbestem zostaną wymienione. Na szczęście można na to zdobyć dofinansowanie.

Azbest, inaczej mówiąc eternit, był tanim i wytrzymałym materiałem budowlanym produkowanym na ogromną skalę od lat 50.tych XX wieku, a szczyt jego popularności przypadł na lata 70.te, w których rozwinęło się budownictwo z wielkiej płyty. Na części budynków azbest pokrywał balkony lub był elementem płyty ociepleniowej. Przyjął się też na wsi, gdzie zastąpił droższą dachówkę. Wtedy jeszcze nie wiedziano o jego szkodliwości. Pozbycie się azbestu jest sporym wydatkiem, na który nie każdego stać, ale można skorzystać z dofinansowania udzielanego przez gminy na usunięcie, transport oraz utylizację eternitu.

Jak uzyskać dofinansowanie z gminy na usunięcie azbestu?

To jest prostsze niż myślisz. Wystarczy zapoznać się procedurami finansowania projektu usuwania pokryć dachowych zawierających eternit. Informacje na temat, czy dana gmina prowadzi program utylizacji azbestu udziela Wydział Ochrony Środowiska.

1. Wizyta w Urzędzie Gminy

Każda gmina posiada inne wytyczne regulujące proces dofinansowania, warto się z nimi zapoznać.

2. Złożenie wniosku

Wniosek, który jest dostępny w Urzędzie Gminy należy wypełnić i złożyć go w terminie od 2 do 31 stycznia 2014 r.

3. Uzupełnienie dokumentacji

Po wstępnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca otrzyma informacje, jaką kwotę może maksymalnie otrzymać na usunięcie azbestu oraz listę pozostałych dokumentów, które trzeba będzie złożyć, aby otrzymać dofinansowanie. Lista wymaganych dokumentów pozostaje w gestii gminy, na terenie której będzie następowała wymiana szkodliwego materiału.

4.Wybór wykonawcy

Wykonawca musi posiadać uprawnienia na prace w danym terenie i na transport odpadów, które są określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Umowa z wykonawcą powinna zawierać takie szczegóły jak: łączna kwota za demontaż, transport i utylizację azbestu wyrażoną w złotówkach. Lista certyfikowanych wykonawców, którzy zajmują się demontażem eternitu dostępna jest w wydziałach ochrony środowiska starostw powiatowych.

5.Wypłata środków

Należy bezwzględnie pamiętać, że właściciel budynku musi posiadać finanse na realizację tego przedsięwzięcia, a ich zwrot nastąpi dopiero po zakończeniu inwestycji.

W nadchodzącym roku dotacje będą udzielane w oparciu o „Regulamin udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu” stanowiący załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 107/2013 z 17.10.2013 r. oraz w oparciu o umowę udostępnienia środków nr 307/2013/WF/US z dnia 07.06.2013 r. zawartą pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gminy będą wypłacały środki w dwóch transzach. Pierwsza zaraz po całkowitym zakończeniu prac w 2014 roku, natomiast druga w pierwszym kwartale 2015. Dotacja zostanie wypłacona na podstawie okazania dokumentów tj. oryginałów faktur, rachunków, protokołów odbioru końcowego zadania, oświadczenia wykonawcy o prawidłowym wykonywaniu prac, dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów zawierających azbest do utylizacji oraz fotografii obiektów przed i po pracach usuwania azbestu.

Warto wiedzieć, że procedury związane z ubieganiem się o dotację na usunięcie azbestu nie generują jakichkolwiek kosztów, a same formalności są proste i szybkie. Wszyscy zainteresowani powinni zatem udać się do Urzędu Gminy, wypełnić wniosek i złożyć go przed końcem stycznia 2014. Tylko w ten sposób można liczyć na szybki zwrot części środków wydanych na ten cel. A szkodliwe pokrycie dachowe i tak trzeba będzie wymienić. Kto tego nie zrobi do 2032 roku naraża się na poniesienie dotkliwych kar finansowych.

ASZ

5/5 - (3 votes)

Data publikacji: 19 grudnia, 2013

Autor:

5/5 - (3 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły