Chemia budowlana

Prawidłowo zaimpregnowane drewno sukcesem trwałego dachu

Jednym z decydujących czynników, które mają wpływ na trwałość budowanego obiektu, jest żywotność elementów konstrukcyjnych, więźby dachowej i innej używanej tarcicy budowlanej, dlatego koniecznością jest zapewnienie ochrony przed atakiem niszczących je owadów, grzybów i pleśni. Jest to szczególnie ważne, gdy elementy drewniane są wykorzystywane jako części konstrukcyjne, nośne lub są wbudowane i trudno je wymienić lub naprawić.

Dlaczego w budownictwie należy stosować właściwie zaimpregnowane drewno?

Odporność powszechnie używanych drzew (świerk, sosna, jodła, modrzew, dąb, buk) na grzyby nie jest duża, tylko dąb jest klasyfikowany jako trwały, inne drzewa są średnie lub słabo trwałe. Co więcej, trwałość dotyczy tylko drewna rdzeniowego, biel drewna jest zwykle uważana za nietrwałą.
Prawidłowa impregnacja z zastosowaniem produktów o najwyższej jakości wydłuża żywotność drewna i jego produktów. Chroni przed inwazją szkodników niszczących drewno. Impregnacja nie wpływa znacząco na różnicę w cenie między impregnowanym i niezaimpregnowanym drewnem, ale wpływa na uniknięcie ewentualnych komplikacji podczas wymagających i kosztownych działań naprawczych.
Firma Bochemie od ponad 50 lat zajmuje się opracowywaniem produktów do pielęgnacji tarcicy przeciw szkodnikom biotycznym, wykorzystując przy tym własne centrum badawcze. Produkty BOCHEMIT® są rejestrowane i certyfikowane w 12 krajach Europy przez najbardziej uznawane urzędy certyfikacyjne, które gwarantują skuteczność produktów. Gotowe wyroby chronione BOCHEMITEM często są wykorzystywane w wielu krajach zachodnioeuropejskich lub w Skandynawii. Oferta produktów marki BOCHEMIT® to produkty do działań prewencyjnych, likwidacji, oczyszczenia dotkniętego drewna oraz ochrony przeciwogniowej. Dzięki temu, że firma Bochemie dysponuje własnymi laboratoriami, które mają możliwość zbadania zarówno roztworów roboczych, jak i zaimpregnowanego drewna, posiada wykwalifikowanych doradców pracujących na terenie całego kraju, może przeprowadzać nadzór nad procesem impregnacji w tartaku. Za zgodność z jakością oraz zalecanymi procedurami impregnacyjnymi, firma Bochemie wystawia swoim klientom certyfikat, będący potwierdzeniem wysokiej jakości wykonanej usługi impregnacji.

Jak powinno być zaimpregnowane drewno?

Ochrona chemiczna drewna przed szkodnikami biotycznymi przeprowadzana jest różnymi sposobami. W przypadku profesjonalnej ochrony drewnianej więźby i innej tarcicy budowlanej, najczęściej stosuje się zanurzanie, a także natrysk lub malowanie.
BOCHEMIT® QB Profi przeznaczony jest do zabezpieczania powierzchni częściowej i głębokiej impregnacji drewna, więźb dachowych i innego drewna konstrukcyjnego w budownictwie oraz rekonstrukcji wnętrz i na zewnątrz (na podstawie PN-EN 335). Zapewnia długotrwałą ochronę drewna przed niszczącymi je grzybami, pleśniami i owadami. Impregnat stosuje się poprzez moczenie lub metodą natrysku i pędzlem. Zaletą produktu jest małe zużycie koncentratu – dla klasy wykorzystania 2 wynosi 20 g/m2. Trwałość przeprowadzonej ochrony jest w przypadku klasy 1 i 2 (wewnątrz) czasowo nieograniczona, w klasie 3 (na zewnątrz) wynosi minimalnie 10 lat. Potem należy przeprowadzić kontrolę stanu ochrony (idealnie w odstępach dwuletnich).

Najczęściej popełniane błędy skutkujące reklamacjami dekarskimi

Problemy użytkowników i reklamacje tarcicy budowlanej zazwyczaj wynikają z kilku popełnianych błędów. Najpoważniejszym z nich jest montaż świeżo przetartego i zaimpregnowanego drewna. Takie drewno, oprócz tego iż nie będzie prawidłowo zaimpregnowane, potrzebuje długiego czasu na wyschnięcie. Naraża to poszczególne elementy na skręcanie, wyginanie i pękanie, co prowadzi do uszkodzeń, a w przypadku wbudowania w dach, do jego nieszczelności. Zamknięcie pod izolacją dachu bez możliwości odparowania wody może skutkować powstaniem grzybów, pleśni a nawet pojawieniem się owadów, które chętnie bytują w takim środowisku.

Prawidłowo zaimpregnowane drewno sukcesem trwałego dachu

Bezpośrednio po impregnacji preparat nie jest utrwalony w drewnie i ulega wymywaniu, dlatego też zabezpieczone elementy należy chronić przed opadami atmosferycznymi przez minimum 48 godzin. Utrwalenie preparatu wymagane dla zastosowań w klasie użytkowania 3 osiąga się po 2 dniach i wysuszeniu drewna. W przypadku klasy 1 i 2 należy starać się szybko zabudować drewno, aby maksymalnie skrócić czas narażenia go na czynniki atmosferyczne w czasie budowy. Dostarczenie świeżo zaimpregnowanej tarcicy na budowę, bez wymaganego czasu utrwalenia, naraża produkt na wymycie impregnatu przez opad atmosferyczny. Po takim zdarzeniu należy ponownie zabezpieczyć drewnianą konstrukcję po jej przykryciu lub osłonięciu, w celu ponownego utrwalenia impregnacji.

Elementy drewna poddawanego w czasie montażu przycinaniu i heblowaniu, powinny być w miejscu obróbki zaimpregnowane. Daje to gwarancję, że cała powierzchnia drewna będzie prawidłowo zabezpieczona. Podobnie jest z pęknięciami, które odsłaniają niezaimpregnowane drewno wewnątrz. Należy taką szczelinę zabezpieczyć odpowiednio przygotowanym roztworem impregnatu Bochemit QB Profi. Do tego celu produkt ten jest dostępny w mniejszych opakowaniach, umożliwiających stosowanie go metodą malowania lub natrysku przez cieśli na placu budowy. Niestety na rynku jest również drewno niewłaściwie zaimpregnowane lub tylko barwione, imitujące impregnat, dlatego należy dołożyć wszelkiej staranności składając zamówienie w tartaku, aby producent tarcicy impregnowanej wykazał zastosowanie procedury impregnacji certyfikowanym produktem w wymaganych warunkach i parametrach.

Przeciwogniowe zabezpieczenie drewna budowlanego

Drewno zastosowane w budynkach użyteczności publicznej, usługowej, w architekturze zabytkowej, jak również w budownictwie mieszkaniowym należy odpowiednio zabezpieczać nie tylko przed działaniem szkodników biotycznych, ale przede wszystkim przed ogniem, bo to on jest największym zagrożeniem dla tego łatwopalnego materiału. Aktualne przepisy techniczno-budowlane wskazują, jakie wymagania powinny spełniać użyte materiały budowlane, aby obiekt był oddany do użytku. Wśród tych warunków są również przepisy przeciwpożarowe i wyszczególnione klasy odporności ogniowej poszczególnych wyrobów. Przepisy te mają na celu zapewnienie ewakuacji ludzi z budynku w przypadku pożaru, ewentualnie majątku, i to w jak największym zakresie. Czas trwania ewakuacji zależy zatem od materiałów wykorzystanych w trakcie budowy i ich właściwości przeciwpożarowych. Produktem posiadającym wszystkie wymagania i atesty potrzebne do odbioru budynku użyteczności publicznej w zakresie prewencji przeciwpożarowej, jest BOCHEMIT® Antiflash. Impregnat ten, oprócz zmniejszenia reakcji na ogień, zapewni również zapobiegawczą ochronę drewna przed niszczącymi je owadami i grzybami.

Prawidłowo zaimpregnowane drewno sukcesem trwałego dachu

Dekoracyjne wykończenie powierzchni drewna

Wykończenie gotowego produktu oraz ochronę drewna przed promieniowaniem UV i wnikaniem wody można uzyskać stosując olej do drewna BOCHEMIT® Estetik. Jest on przeznaczony do impregnacji drewna użytkowanego wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu, w produkcji przemysłowej lub w pracach rzemieślniczych. Doskonale sprawdza się do wykańczania drewnianych konstrukcji budowlanych, części budowlanych i innych elementów drewnianych, takich jak podprzybitki dachów, elewacji, okładziny domów, chaty, domki drewniane oraz w architekturze ogrodowej, jak płoty, pergole, meble ogrodowe. Produkt przenika głęboko w strukturę drewna, podkreśla jego rysunek i nadaje mu pożądany odcień. Tworzy matowe powierzchnie, które są łatwo odnawialne bez konieczności usuwania poprzedniej powłoki. Powierzchnia nie łuszczy się i nie kruszy.

BOCHEMIT Estetik występuje w odcieniach:

Prawidłowo zaimpregnowane drewno sukcesem trwałego dachu

Więcej informacji można znaleźć na: www.bochemit.eu

Zakup impregnatów również w sklepie: www.bochemitshop.pl

Prawidłowo zaimpregnowane drewno sukcesem trwałego dachu

Data publikacji: 30 lipca, 2022

Autor:Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły