Budownictwo drewniane

Przyszłość drewna

W czwartek, 1 lutego na targach Budma 2024 odbyła się konferencja “Przyszłość drewna” organizowana przez Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe (EDG). Wydarzenie zgromadziło specjalistów z różnych branż bezpośrednio i pośrednio związanych z gospodarką, ochroną środowiska oraz administracją o nowym podejściu do zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz jego najcenniejszymi zasobami – lasami. Konferencję zorganizował i poprowadził Andrzej Schleser.

Prof. dr hab. Bartłomiej Mazela z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mówił o drewnie i materiałach drewnopochodnych we współczesnym budownictwie oraz o możliwościach rozwoju budownictwa drewnianego w świetle projektów B+R. Szczegółowo przybliżył uczestnikom partnerstwo Circular Bio-based Europe Joint Undertaking, które finansuje projekty wspierające konkurencyjny bioprzemysł o obiegu zamkniętym oraz wspiera innowacje i rozwój oraz integrację sektora biogospodarki w Europie.

Marcin Dyderski, pracownik naukowy w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk przybliżył uczestnikom kwestię przyszłości sosny i świerka w świetle zmian klimatycznych. Na podstawie jego analiz można przewidywać, że nawet w umiarkowanym scenariuszu zmian klimatycznych sosna i świerk stracą optimum klimatyczne na większości obszaru Polski – jest to prognoza na lata 2061–2080.

Janusz Dawidziuk, Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej omówił prognozy pozyskania drewna, rozwój zasobów drzewnych oraz możliwości pozyskania drewna. Z prezentowanych danych można było odczytać, że w okresie 1956–2023 powierzchnia leśna w Lasach Państwowych wzrosła o 19%, a aktualne zasoby drzewne w PGL LP wynoszą 1,922 mld m3. Omówiona została prognoza kształtowania się zasobów drzewnych w PGL LP, w okresie do 2040 r. według scenariusza BAU (tj. wg „dotychczasowych praktyk”) w porównaniu do scenariusza wg FIT 55, który zakłada 55 procent redukcji emisji CO2 do 2030 r. oraz zerową emisję netto do 2050 r.

Prof. Emilia Wysocka-Fijorek z Instytutu Badawczego Leśnictwa przybliżyła uczestnikom zagadnienia polityki europejskiej w zakresie zarządzania drewnem. Postawiła bardzo ważne w dyskusji na ten temat pytanie: „Czy stać nas na to, aby lasy były magazynem dwutlenku węgla kosztem zielonego sektora przemysłu drzewnego?” Sektor leśny wraz sektorem drzewnym odpowiadają za 2,69% wartości dodanej brutto, a więc kluczowego składnika PKB. Osiągnięcie założonego celu redukcyjnego wg scenariusza FIT 55 będzie wiązało się z ograniczeniem pozyskiwania surowca drzewnego o około 71,1 mln m3 netto w latach 2026–2030, co może skutkować brakiem drewna o wartości około 15,1 mld zł oraz zmianą struktury zatrudnienia w sektorze leśnym i leśnodrzewnym.

Piotr Poziomski, prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego przedstawił ocenę perspektyw rozwoju przemysłu drzewnego w świetle nadchodzących zmian klimatycznych.

Takie spotkania pokazują jak ważne jest prowadzenie merytorycznej dyskusji. Nasza konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem.

Ważny głos w dyskusji zabrał również Dariusz Szczepański, przedstawiciel Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych, który wskazał na sprzeczności w zakresie powierzchni wyłączanych z pozyskania drewna, a zakontraktowanym wcześniej w trybie zamówień publicznych na dany rok pracami w lasach. Zwrócił uwagę, że nie zawsze jest możliwość przesunięcia prac w ramach podpisanych umów i w konsekwencji praca wielu osób w sektorze leśnym musi zostać nagle wstrzymana.

Więcej informacji o Stowarszyszeniu na www.SEDG.pl

3/5 - (2 votes)

Data publikacji: 22 kwietnia, 2024

Autor:

3/5 - (2 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły