Blog

Projekty nieruchomości zmieniające oblicze Bronxu

Te nowe projekty miejskie są wynikiem dużych inwestycji prywatnych, a także są częściowo zmotywowane do wspieraj ożywienie gospodarcze dzielnicy.

Według danych opracowanych przez Furman Center, grupę badawczą na Uniwersytecie Nowojorskim, The Bronx jest do dziś najbiedniejszą dzielnicą miasta: 37% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa z dochodem dla trzyosobowej rodziny poniżej $22,000. Mott Haven jest drugim najbiedniejszym obszarem miasta, a średni miesięczny czynsz w 2019 r. wynosi około 1000 USD, co jest najniższą stawką w całym mieście.

Na nowe inwestycje w nieruchomości może pomóc odwrócić ten trend. Z jednej strony, poprzez tworzenie miejsc pracy, a z drugiej, przyciąganie turystów do Bronxu, a także nowa klasa średnia, o większej sile nabywczej, zdolna do reaktywacji lokalnej gospodarki. Niektórzy obawiają się, że projekt przebudowy stworzy nową grupę osób zmarginalizowanych w sąsiedztwie, podczas gdy inni są przekonani, że ta gentryfikacja jest niezbędna do poprawy perspektyw gospodarczych obszaru i promowania integracji podobnej do pobliskiego Harlemu. Odpowiedź przyjdzie z czasem, kiedy nowe wieże na rzece zostaną ukończone, a Bronx będzie mógł pokazać światu swoją nową panoramę.


Data publikacji: 16 listopada, 2021

Autor:


Tagi:

Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły