Na rynku

Rękojmia a gwarancje. Roboty budowlane bez niespodzianek

Wykonywanie robót budowlanych zawsze wiąże się z odpowiedzialnością za ich efekt. Temat prawa budowlanego jest dość skomplikowany, dlatego w sprawach regulacji zasad rękojmi czy gwarancji nierzadko pomagają adwokaci prawa budowlanego.

Roboty budowlane a przepisy z zakresu prawa budowlanego

Znajomość przepisów prawa budowlanego jest kwestią nieodzowną dla zapobiegania przykrych niespodzianek. Z drugiej strony, brak znajomość przepisów prawa budowlanego nie oznacza, ze nas ono nie dotyczy. Zagadnienia prawa budowlanego są dość zawiłe, stąd spora popularność usług, jakie może zaoferować Ci prawnik. Prawo budowlane jasno określa wiele spornych kwestii dotyczących odpowiedzialności kontraktowych, obowiązków zapłat należności za wykonane prace czy regulacji kar umownych. W ramach usług prawnych, dotykane są tematy ryczałtu, stosunków gospodarczych czy kwestie związane z rękojmią i gwarancją. 

To powie Ci prawnik – prawo budowlane w pigułce

Prawo budowlane jasno określa, kiedy możemy mówić o rękojmi, a kiedy o gwarancji. Rękojmia i gwarancja to pewien rodzaj odpowiedzialności sprzedawcy czy wykonawcy przy umowach o roboty budowlane względem kupującego za wadliwość towaru czy niezgodność wykonanych robót z umową. Między rękojmią, a gwarancją zauważalne są jednak wyraźne granice. Przede wszystkim, rękojmia obowiązuje z mocy prawa. Jej zasady są szczegółowo uregulowane w przepisach kodeksu cywilnego. Gwarancja natomiast jest oświadczeniem wykonawcy o charakterze dobrowolnym. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne wady wykonanej pracy. Co to oznacza w rzeczywistości? Chodzi o to, że wykonawca wykonujący jakieś roboty budowlane zawsze jest odpowiedzialny za wady pracy w ramach rękojmi, chyba, że strony w inny sposób uregulują warunki rękojmi. Zgodnie z prawem istnieje możliwość rozszerzenia, ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi. Warunek jest jednak taki, że stronami umowy muszą być przedsiębiorcy. Gwarancja natomiast ma charakter umowny i muszą zostać określone warunki odpowiedzialności, a odbywa się to w sposób dobrowolny, gdyż gwarancja nie wynika z mocy i przepisów prawa. 

Czy warto skorzystać z usług prawnika?

Istnieją sytuacje, w których kancelaria prawa budowlanego może znacznie pomóc w rozwiązaniu sporów między wykonawcą, a organami nadzoru budowlanego czy generalnych wykonawców budowlanych. Takie spory nierzadko trafiają do naczelnego sądu administracyjnego, a odwołanie się od decyzji administracyjnych czy odniesienie się do nich wymaga znajomości prawa. Warto więc liczyć na wyspecjalizowanych prawników prawa budowlanego.


Data publikacji: 23 stycznia, 2022

Autor:Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły