Na rynku

Relacja z Dorocznego Spotkania Członków Stowarzyszenia DAFA

22 maja br. Członkowie Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA już po raz ósmy  spotkali się w Suchedniowie, by wspólnie podsumować miniony rok. Był to rok sukcesów organizacyjnych i merytorycznych Stowarzyszenia, którego dynamika rozwoju umacnia markę organizacji oraz wizerunek firm członkowskich.

Doroczne spotkanie zgromadziło niemal stu Członków Stowarzyszenia DAFA i stanowiło  unikalną na polskim rynku platformę bezpośredniej komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami oraz producentami.

sprawozdaniu z działalności Stowarzyszenia za rok 2013 Prezes Zarządu, Witold Okoński, podkreślił rolę DAFA jako organizacji, która od kilku lat nadaje kształt branży budowlanej w Polsce, wytyczając standard dla budownictwa oraz inspirując do innowacji. Stowarzyszenie DAFA od początku swojej działalności zajmuje się poprawą jakości i usystematyzowaniem wytycznych dla technologii dachów płaskich i fasad oraz popularyzacją dobrych i bezpiecznych praktyk. Rozbudowana struktura, złożona obecnie z ośmiu grup merytorycznych, niewątpliwie wyróżnia Stowarzyszenie DAFA na tle organizacji wyznaczających standard dla budownictwa. Podsumowania prac w poszczególnych grupach dokonali ich reprezentanci – koordynatorzy.

Michał Wilk przedstawił relację z działalności szkoleniowej i publikacyjnej Grupy Merytorycznej LEKKA OBUDOWA, która zaowocowała oddaniem w ręce specjalistów kolejnych publikacji technicznych: „Atlas mostków cieplnych w budownictwie z płyt warstwowych” oraz „Izolacja akustyczna w lekkich konstrukcjach stalowych”./p>

Koordynator Grupy Merytorycznej AKUSTYKA, Piotr Olgierd Korycki, podsumował roczną działalność zespołu, któremu w tak krótkim czasie udało się opracować „Katalog rozwiązań akustycznych” – autorską publikację, prezentującą rozwiązania i technologie pięciu firm członkowskich.

Piotr Wolański omówił założenia programowe oraz działania Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE, ukierunkowane na opracowanie brakujących w Polsce wytycznych i uregulowań w zakresie technologii dachów zielonych. DAFA, jako pierwszy podmiot reprezentujący Polskę, nawiązał w tym celu współpracę członkowską ze Stowarzyszeniem Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu FLL.

Mariusz Pawlak omówił edukacyjną rolę Stowarzyszenia, realizowaną między innymi poprzez konferencje naukowo-techniczne organizowane w ramach targów BUDMA:

– III Konferencja „Dachy i Fasady – Technologie i wykonawstwo bez wad”, 2013
– IV Konferencja „Dachy i Fasady – Nowoczesność i bezpieczeństwo”, 2014

Podczas spotkania Prezes Witold Okoński złożył podziękowania wszystkim Członkom DAFA za inicjatywę i zaangażowanie w projekty Stowarzyszenia, które składają się na siłę organizacji i gwarantują jej dalszy rozwój i sukcesy.

5/5 - (4 votes)

Data publikacji: 16 lipca, 2014

Autor:

5/5 - (4 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły