Obróbka komina

Rodzaje i zastosowanie nasad kominowych

Choć często mają bardzo ozdobny wygląd, trzeba pamiętać, że nasady kominowe nie pełnią funkcji dekoracyjnej. Ich zadaniem jest przede wszystkim ochrona komina przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz poprawa ciągu w całej instalacji.

Istnieje wiele rodzajów nasad na kominy i w zależności od zapotrzebowania różne jest ich zastosowanie.

Dlaczego należy montować nasady kominowe?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002 roku, paragraf 143, pkt. 1 i 2, z późniejszymi zmianami), nasady kominowe mają być zainstalowane na budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem (np. w górach i pasie nadmorskim), czyli wszędzie tam, gdzie siła wiatru może spowodować odwrócenie ciągu. Ponadto urządzenia te instaluje się wówczas, gdy wymaga tego lokalizacja obiektu, np. w pobliżu wysokich drzew i budynków, a także kiedy komin jest zbyt wąski lub znajduje się poniżej połaci dachu. Nasady kominowe zabezpieczają przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak śnieg i deszcz. Ważniejszą funkcją, istotną z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników danego budynku, jest jednak usprawnienie ciągu (źródło: www.instalacjebudowlane.pl/4351-26-76-nasady-kominowe–rodzaje.html).

Rodzaje nasad kominowych

Najprostszym rodzajem nasad są daszki, które jedynie chronią wlot komina przed opadami atmosferycznymi. Jeśli jednak konieczna jest poprawa zbyt słabego ciągu, niezbędna staje się instalacja innych nasad. Ze względu na sposób działania wyróżniamy nasady kominowe stałe, samonastawne i obrotowe. Wszystkie te rodzaje znajdziemy np. na stronie www.checz.pl.

Działanie nasad stałych oparte jest na zjawisku wytwarzania się podciśnienia w momencie, gdy wieje wiatr. Dzięki temu poprawia się ciąg w kominie. Skuteczność tego typu nasad jest jednak warunkowana siłą wiatru. Montuje się je głównie u wylotu przewodów wentylacyjnych lub spalinowych gazowych.

Nasady samonastawne są efektywniejsze od stałych, ponieważ ustawiają się w kierunku wiatru i wytwarzają po stronie zawietrznej podciśnienie tym większe, im silniejszy jest wiatr. Dzięki temu zwiększa się ciąg i efektywność urządzeń grzewczych. Przy stosowaniu tego typu nasad należy szczególnie dbać o systematyczne usuwanie zanieczyszczeń, ponieważ mogą one powodować unieruchomienie i spadek efektywności działania nasad. Nasady kominowe samonastawne montowane są najczęściej przy wylocie przewodów dymowych i spalinowych.

Nasady obrotowe mają natomiast postać turbin napędzanych siłą wiatru, która wprawia w ruch głowicę, a odpowiednio ukształtowane łopatki zasysają powietrze z przewodów.

Wymienione powyżej rodzaje nasad wykorzystują siłę wiatru, wytwarzając podciśnienie usprawniające ciąg w przewodach. Możliwe jest też zastosowanie nasad obrotowych hybrydowych, które przy niedostatecznej sile wiatru wspomagane są przez silniki o małej mocy.

Nasady kominowe są elementem składowym komina i w związku z tym podlegają przeglądom kominiarskim.

5/5 - (5 votes)

Data publikacji: 13 listopada, 2014

Autor:

5/5 - (5 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Ewelina
    piątek, 8 lutego, 2019

    Szukam właśnie czegoś takiego. Mam nowy dach, dobry ciąg w kominach, ale gdy mocno wieje na dworze to wwiewa powietrze do środka zamiast je wyciągać. Może dlatego, że mieszkam blisko lasu. Zastanawiam się co wybrać.

Podobne artykuły