Izolacje dachowe

Rosnące wymagania względem izolacyjności

W 2017 r. weszły w życie nowe wymagania względem minimalnej izolacyjności przegród budowlanych. Kolejne zaostrzenie tych przepisów nastąpi w 2021 r.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych precyzuje wymagania względem zasad projektowania i wykonywania budynków w stosunku do minimalnej izolacyjności cieplnej przegród. Chodzi tutaj o parametr w zakresie wartości U. Jest to współczynnik przenikania ciepła dla każdej przegrody budynku.

Harmonogram zmian

Część zmian wymagań mamy już za sobą. Podzielono je bowiem na lata 2014–2017, 2017–2021 oraz po 2021 roku. Tym sposobem zapewniono czas na to, aby przegrody budowlane mogły być projektowane pod kątem spełniania wymagań jakie pojawiają się w kolejnych latach. Stąd też na etapie projektowania obiektów budowlanych należy uwzględnić zmiany.

Rosnące wymagania względem izolacyjności

Po 2021 r.

Aby pod względem izolacyjności dach spełniał stawiane wymagania, czyli osiągał współczynnik ciepła U na poziomie 0,15 W/(m2K) powinna wystarczyć tradycyjna izolacja o grubości 26 cm ułożona w połaciach dachu oraz w stropodachu, znajdującym się nad ogrzewanymi pomieszczeniami mieszkalnymi. Należy podkreślić, że tym sposobem jest to o 6 cm więcej niż obecne minimum. Z kolei jeżeli poddasze stanowi nieużytkowy strych to w połaciach nie potrzeba izolacji cieplnej, ale należy zaizolować termicznie strop pod poddaszem.

Uzyskanie parametrów na dwa sposoby

W praktyce nowe parametry stawiane izolacyjności przegród uzyskuje się na jeden z dwóch sposobów. Jest bowiem możliwe zwiększenie grubości stosowanych materiałów izolacyjnych lub zastosowanie nowych generacji o lepszych parametrach. Trzeba przy tym pamiętać o parametrze w postaci współczynnika przewodzenia ciepła oznaczanym jako λ (lambda). Stąd też im wartość lambdy jest niższa, tym materiał zapewnia lepsze parametry termiczne i może być cieńszy. O parametrze tym w dużej mierze decyduje rodzaj materiału izolacyjnego. Najwyższą wartość λ ma wełna, a najniższą poliueratan. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie izolacji nakrokwiowej, bowiem dodatkowo eliminowane są mostki termiczne. Drewno ma czterokrotnie słabszą izolacyjność termiczną aniżeli typowe izolacje międzykrowkiowe. Ponadto, jak wiadomo nieszczelna struktura dachu jest przyczyną zbyt dużej infiltracji powietrza wentylacyjnego do wnętrza budynku. Po to, aby uzyskać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu konieczne jest jego podgrzanie, co przekłada się na wyższe koszty eksploatacji.

Rosnące wymagania względem izolacyjności
Tab 1. Dane techniczne płyty Powerroof
Współczynnik przewodzenia ciepła wg EN 12667λd = 0,022 W/mK
Gęstość objętościowa±30 kg/m3
Wytrzymałość na ściskanie150 kPa przy 10% odkształceniu
Współczynnik oporu dyfuzyjnego50–100 μ
Euroklasa ogniowaD-s2, d0
Wymiary1200 x 2500 mm
Grubość80, 100, 120, 140, 160, 180 mm
Wykończenie krawędzipióro-wpust

Izolacja nakrokwiowa – przyszłość termoizolacji dachu

Warto podkreślić, że izolacja nakrokwiowa Recticel ma zdecydowanie lepsze parametry techniczne w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami w zakresie termoizolacji. Izolacja nakrokwiowa ma grubość 16 cm, co odpowiada 29 cm izolacji z wełny mineralnej (wymagania przewidziane począwszy od 2021 roku). Do tego zyskuje się ciągłość izolacji, czyli wyeliminowanie mostków termicznych. Ponadto stosując izolację nakrokwiową nie zabiera się cennej przestrzeni poddasza. Istnieje również możliwość pozostawienia widocznej drewnianej konstrukcji dachu, co zapewnia nieprzeciętne walory estetyczne.

Podsumowanie

Dziś wartość współczynnika przenikania ciepła (U) dla dachów nie przekracza 0,18 W/m²K. Po 2021 r. wartość ta będzie wynosiła 0,15 W/m²K. Jako ciekawostkę warto podać, że w latach 80. poprzedniego stulecia od konstrukcji dachu wymagano współczynnika ciepła wynoszącego 0,70 W/m²K.

Recticel Powerroof oryginalna nakrokwiowa termoizolacja dachu skośnego
5/5 - (2 votes)

Data publikacji: 3 stycznia, 2020

Autor:

5/5 - (2 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Piotr
    piątek, 3 stycznia, 2020

    dobrze wiedzieć, że zmieniają się wymagania cieplne z kolejnym rokiem. na szczęście mamy co raz lepsze materiały izolacyjne które muszą sprostać tym wymaganiom. dobrze już teraz uwzględniając ten współczynnik ciepła przy wyborze materiałów znanych producentów.

  2. kosa
    sobota, 4 stycznia, 2020

    To bardzo dobrze,że wprowadza się nowe bardziej przyjazne dla nas mieszkańców przepisy dotyczące izolacyjności dachów .Oby zarówno projektanci jak i wykonawcy staneli na wysokości zadania i zadbali o lepsze izolacje,a dzięki temu unikniemy strat ciepła i nasze domy staną się bardziej przyjazne środowisku.

Podobne artykuły