Na rynku

Rośnie optymizm wśród dekarzy

Kolejny rok z rzędu rośnie liczba dekarzy pozytywnie oceniających koniunkturę na rynku dekarskim – tak wynika z raportu „Nastroje dekarzy 2020”, opublikowanego przez BCMM – badania marketingowe.

Instytut BCMM – badania marketingowe, specjalizujący się w badaniach rynku budowlanego, prowadzi od 2011 roku barometr nastrojów dekarzy. Dekarze pytani są o ocenę sytuacji rynkowej w minionym roku, a także o przewidywania co do kształtowania się popytu na usługi dekarskie oraz o spodziewane zmiany cen usług dekarskich w najbliższym roku.

Wykres 2. Czego spodziewa się Pani / Pan w 2020 roku jeśli chodzi o popyt na usługi dekarskie w stosunku do 2019 roku?
Wykres 2. Czego spodziewa się Pani / Pan w 2020 roku jeśli chodzi o popyt na usługi dekarskie w stosunku do 2019 roku?

Według najnowszej edycji raportu – „Nastroje dekarzy 2020” – poziom zadowolenia dekarzy z sytuacji rynkowej ich firm w 2019 roku wyniósł 79% – aż tylu dekarzy uznało ubiegły rok za bardzo dobry lub raczej dobry. Odsetek respondentów pozytywnie oceniających koniunkturę rynkową w minionym roku jest najwyższy w historii pomiarów zrealizowanych przez BCMM wśród dekarzy.

Wśród dekarzy dominuje opinia, że popyt na ich usługi w 2020 roku będzie taki sam jak w roku 2019 (tak wskazuje 51%). Znacznie mniejsza grupa (26%) przewiduje wzrost popytu, a jedynie 12% spodziewa się dekoniunktury na rynku w 2020 roku.

Wykres 3. Czego spodziewa się Pani / Pan w 2020 roku jeśli chodzi o ceny usług dekarskich w stosunku do 2019 roku?
Wykres 3. Czego spodziewa się Pani / Pan w 2020 roku jeśli chodzi o ceny usług dekarskich w stosunku do 2019 roku?

Pomimo przewidywanej stabilizacji koniunktury w 2020 roku, aż dwie trzecie dekarzy spodziewa się, że ceny usług dekarskich wzrosną w 2020 roku.

Instytut BCMM – badania marketingowe sp. z o.o. opublikował również raport „Komunikacja z dekarzami 2020”, który zawiera szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez dekarzy źródeł informacji branżowej, w tym czytelnictwa prasy dekarskiej, korzystania z internetowych portali branżowych, słuchalności stacji radiowych.

Więcej informacji o raportach znajduje się na stronie internetowej firmy: www.bcmm.com.pl

3/5 - (2 votes)

Data publikacji: 4 marca, 2020

Autor:

3/5 - (2 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły