Izolacje

Samoprzylepny system BauderTEC

W samoprzylepnym systemie BauderTEC warto zwrócić uwagę na układ zakładów przemiennych, który jest rozwiązaniem opatentowanym. Zapewnia ono możliwość klejenia na zimno oraz zgrzewanie zakładów wzdłużnych zapewniając większą wytrzymałość w miejscach zgrzewania.

BauderTEC – założenie systemowe

Projektując system Bauder założono możliwość układania papy bez użycia palnika. BauderTEC zapewnia to dzięki zastosowaniu samoprzylepnego systemu klejenia na zimno. Wykorzystuje się przy tym odpowiednio zaprojektowaną, samoprzylepną masę elastomerobitumiczną. Duża siła klejenia jest gwarancją trwałych połączeń. Dodatkowe sklejenie powstaje w efekcie działania ciepła powstałego z promieniowania słonecznego. Zakład przemienny z samoprzylepnym systemem klejenia BauderTEC dobiera się w zależności od aplikacji – zgrzewanie zakładów wzdłużnych lub klejenie na zimno. System BauderTEC jest kompletnym systemem dopasowanych do siebie pap gwarantujących zupełnie bezpieczny i ujednolicony montaż warstw. Każdą warstwę można zamontować opcjonalnie na gorąco za pomocą zakładu zgrzewanego i na zimno poprzez zakład samoprzylepny. Wybierając odpowiednie rozwiązanie systemowe można zestawić wszystkie produkty BauderTEC z samoprzylepnymi lub zgrzewalnymi papami.

Samoprzylepny system – BauderTEC

Samoprzylepny system – BauderTEC

Papy z systemem BauderTEC

Na system BauderTEC składają się paroizolacje, a także papy podkładowe oraz papy wierzchniego krycia. Dzięki zastosowaniu różnorodnych materiałów skutecznie odprowadzane jest ciśnienie pary wodnej w warstwach wyrównawczych. Chodzi tutaj o warstwę rozdzielczą znajdującą się na drewnianej konstrukcji nośnej. Ponadto dzięki samoprzylepnym, klejonym na zimno komponentom system BauderTEC umożliwia łączenie za pomocą zgrzewalnych pap elastomerobitumicznych. W tym zakresie do wyboru jest papa wierzchniego krycia (BauderTEC KSO SN), papa podkładowa (BauderTEC KSA DUO, BauderTEC ELWS DUO) oraz paroizolacja (BauderTEC KSD DUO). Ponadto można wybrać standardowe papy samoprzylepne – wierzchniego krycia (BauderTEC KSO, spadek >= 2%), podkładowe (BauderTEC KSA) oraz paroizolacje (BauderTEC KSD, BauderTEC DBR).

Jak zamontować

Na etapie montowania pap BauderTEC do wyboru są dwie technologie układania. Wykorzystać można bowiem klejenie na zimno na zakładach oraz na całej powierzchni. Należy podkreślić, że można wykonać zakład przemienny na zimno również w suchym otoczeniu w przypadku gdy temperatura otoczenie jest wyższa niż 10°C, a montaż obu warstw hydroizolacji wykonuje się podczas jednego cyklu roboczego.

Samoprzylepny system – BauderTEC

Samoprzylepny system – BauderTEC

Ponadto można wykorzystać zgrzewanie zakładów wzdłużnych i czołowych, a także sklejanie na całej powierzchni. Trzeba mieć na uwadze fakt, że zakład przemienny wykonany na gorąco jest konieczny w przypadku gdy temperatura otoczenia mieści się pomiędzy 5 a 10°C oraz zakłada się, że papa będzie pełniła rolę hydroizolacji tymczasowej bez możliwości ukończenia prac dekarskich podczas jednego cyklu roboczego. Dla ułatwienia prac samoprzylepny zakład i zakład zgrzewalny rozpoznaje się po niebieskim lub czerwonym oznakowaniu krawędzi papy.

Samoprzylepny system – BauderTEC

Samoprzylepny system – BauderTEC

System BauderTEC firmy Bauder cechuje szereg właściwości w postaci oszczędności czasu podczas montażu, bezpieczeństwa i czystości układania. Należy również wspomnieć o możliwości montażu bez względu na panujące warunki pogodowe. Odpowiednie rozwiązanie dobiera się w zależności od potrzeb konkretnej aplikacji.

5/5 - (51 votes)

Data publikacji: 21 marca, 2018

Autor:

5/5 - (51 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły