Na rynku

Skuteczna ochrona gwarancyjna dachu daje pewność spokojnego snu pod pewnym dachem

Pokrycia dachowe są nielicznymi wyrobami budowlanymi, na które producenci udzielają kilkudziesięcioletnich gwarancji trwałości. Właśnie mija okres ćwierćwiecza, przez który udzielane były gwarancje na blachy dachowe i choć na podstawie ekspozycji w realnym środowisku jesteśmy w stanie ocenić trwałość blach dachowych, to jednak przewidywanie trwałości materiałów wciąż opiera się na przyspieszonych testach laboratoryjnych. Huty przetwarzające wyroby stalowe poprzez ich cynkowanie oraz lakierowanie nadają blachom estetykę i odpowiednią trwałość w zależności od wariantu.

Blacha lakierowana w kręgach przetwarzana jest w zakładach produkcyjnych na różne rodzaje pokryć dachowych, takie jak blachy trapezowe, blachodachówki, panele na rąbek i inne. Każda grupa profilów dachowych charakteryzuje się odpowiednimi dla niej cechami, które także mogą mieć wpływ na zachowanie dobrej kondycji pokrycia dachowego.
Nie zapominajmy jednak, że to na producencie wyrobu finalnego spoczywa odpowiedzialność za dostarczony produkt. To producent określa przewidywaną trwałość blachy i na tej podstawie udziela odpowiednio długiej gwarancji. Wszelkie roszczenia wynikające z niezachowania gwarantowanych parametrów wyrobu mogą zostać zgłoszone tylko i wyłącznie do producenta, który poprzez kombinację rodzaju blachy oraz charakterystyki konstrukcyjnej zapewnił pisemnie o jego trwałości. Kierując się okresem gwarancyjnym przy wyborze pokrycia dachowego, okres ochrony gwarancyjnej stanowi punkt wyjściowy, następnie należy wziąć pod uwagę zakres ochrony oraz świadczenia.

Zakres ochrony definiuje obszar, na który udzielono gwarancji. W studiowanym przypadku Gwarancja podstawowa Basic na wyroby marki Bratex obejmuje zapewnienie funkcjonalności (tzw. gwarancja funkcjonalna) oraz trwałości lakieru (tzw. gwarancja koloru), każde z odmiennymi okresami ochrony. Dominującą zasadą jest dłuższy okres gwarancji dla funkcjonalności produktu, a na zachowanie powłoki lakieru zawsze przysługuje taki sam lub krótszy okres.
Gwarancja funkcjonalna obrazowo zapewnia użytkownika o tym, że produkt przez określoną liczbę lat będzie pełnić funkcję pokrycia dachowego i nie ulegnie perforacji spowodowanej korozją. Gwarancja koloru, to brak łuszczenia się farby, jej niszczenia oraz nierównomiernej zmiany koloru w ramach połaci dachowej.

Świadczenia, to najbardziej istotna część ochrony gwarancyjnej stanowiąca o tym, co przysługuje użytkownikowi jeśli produkt zawiedzie. Z uwagi na wieloletnie okresy gwarancyjne producenci wprowadzili do swoich gwarancji zabezpieczenia własnych interesów w postaci tzw. amortyzacji, czyli brania pod uwagę okresu zużycia eksploatowanego produktu. Stopień amortyzacji najczęściej wyrażany jest procentowo w jasno przedstawionej tabeli. W zależności od producenta pokrycia dachowego, zobowiązanie ograniczone jest do wartości dostarczonego wyrobu i pomniejszone o wartość amortyzacji produktu w czasie jego użytkowania. W gwarancjach udzielanych na produkty marki Bratex, użytkowanie przez pierwsze pięć lat nie pociąga za sobą żadnych skutków dotyczących pomniejszenia jego wartości wskutek użytkowania.

Najnowszą propozycją na rynku, która pojawiła się w ofercie firmy Bratex Dachy pod koniec 2018 roku jest Gwarancja rozszerzona ProCover dostępna jako opcja dodatkowo płatna. Rozszerzona gwarancja jest usługą znaną na rynku AGD czy motoryzacyjnym. Gwarancja rozszerzona ProCover, nie jest ubezpieczeniem – to usługa producenta wyrobu Bratex.
Największym wyzwaniem podczas realizacji świadczenia gwarancyjnego jest wymiana pokrycia dachowego, której koszt oscyluje w okolicy 75 zł za metr kwadratowy. Wymiana blachy dla średniej wielkości dachu o powierzchni 200 m2 stanowi koszt około 15 000 zł, który często jest barierą niepozwalającą użytkownikowi na podjęcie czynności naprawczych i decyduje się on na działania podtrzymujące funkcjonalność czy estetykę produktu.
W Gwarancji rozszerzonej ProCover firma Bratex Dachy proponuje zupełnie odmienne świadczenia niż w przypadku gwarancji podstawowej. Gwarancja rozszerzona, to dostarczenie nowego pokrycia dachowego bez redukcji jego wartości wskutek użytkowania oraz pokrycie kosztów demontażu i ponownego montażu blachy dachowej. Całość finiszuje wystawiona przez firmę dekarską faktura, która następnie wysłana jest na podany w treści gwarancji adres e-mail.

Zakup Gwarancji rozszerzonej ProCover dla przedmiotowego dachu to koszt 3 000 zł. Jest to kwota zauważalna w budżecie na pokrycie dachowe, nie mniej jednak bez wątpienia dająca niespotykaną dotychczas pewność, że użytkownik dachu nie zostanie narażony na niebotyczne koszty niespodziewanej potrzeby wymiany pokrycia. Gwarancja rozszerzona ProCover dostępna jest dla wszystkich blach dachowych marki Bratex i można ją nabyć do roku od dnia zakupu.

Bratex Dachy sp. z o.o. sp.k.
ul. Przemysłowa 22 | PL 39-200 Dębica | tel. +48 14 682 28 22 | info@bratex.pl | infolinia 801 081 018
www.bratex.pl

4.8/5 - (46 votes)

Data publikacji: 3 maja, 2019

Autor:

4.8/5 - (46 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Andrzej
    piątek, 3 maja, 2019

    Gwarancja podstawowa staje się standardem. W zależności od produktu i producenta jest ona różna. W zależności od powierzchni i materiału klient decyduje czy będzie dokupywać dodatkową gwarancję czy naprawiał we własnym zakresie. Dobrze, że producenci oferują taką dodatkową opcję, czasami warto rozważyć.

  2. gwarant
    piątek, 3 maja, 2019

    Z uwagi na ograniczenia gwarancji, wynikające z amortyzacji pokrycia dachowego, może się okazać, że po kilkunastu latach eksploatacji do naprawy gwarancyjnej będzie trzeba dopłacić. Dlatego naprawdę warto zastanowić się nad wykupieniem dodatkowej ochrony gwarancyjnej pomimo jej znaczącej kwoty. Dobrze, że taka alternatywa w branży dekarskiej już istnieje.

Podobne artykuły