Izolacje dachowe

Sople a wady dachu

Zima zbliża się coraz większymi krokami. Już za chwilę, takie widoki staną się naszą codziennością. I choć wygląda to malowniczo, to trzeba zdać sobie sprawę z tego, że niskie temperatury, zwisające sople i obfite opady śniegu nie są korzystne dla naszych dachów. Zima jest swoistym sprawdzianem dla pokryć dachowych. Jeśli zostały źle zaprojektowane i niechlujnie wykonane przekonamy się o tym na własnej skórze.

Przyczyny powstawania sopli

W przyrodzie sople powstają najczęściej wówczas, gdy temperatura powietrza wynosi poniżej 0°C, a pod wpływem ciepła słonecznego ogrzewa się śnieg albo lód leżący na połaci dachu bądź na gałęziach drzewa, co powoduje jego topnienie. Wodaz takiego śniegu lub lodu powoli spływa i spada kroplami na ziemię. Ponieważ temperatura powietrza jest mimo wszystko ujemna, krople te częściowo zamarzają i powodują narastanie sopla w dół. Na tworzenie się sopli ma wpływ temperatura: im jest niższa i dłużej trwa, tym sople są dłuższe i gęściej rozmieszczone.

Nie taki sopel ładny jak się wydaje

Wielkość sopli jest też uzależniona od strat ciepła uciekającego przez dach: im straty są większe, tym bardziej wzrasta wielkość sopli. Zależność owa zachodzi w przypadku różnicy temperatur między dolną warstwą śniegu zalegającego na dachu a ujemną temperaturą powietrza. Im różnica jest większa, tym większa jest ilość wody, która jest głównym składnikiem sopli.

Sople na dachu w głównej mierze świadczą też o niewłaściwie wykonanej termoizolacyjność budynku. Należy jednak nie zapominać o tym, że ilość sopli zależy również od stopnia nasłonecznienia połaci – te znajdujące się po południowej stronie, mogą mieć ich więcej niż te wychodzące na inne strony świata.

Rozpuszczanie śniegu jest również powodowane przez ciepłe powietrze wypływające z wnętrza budynku przez kominki wentylacyjne lub odpowietrzające instalacje kanalizacyjne. Pod wpływem ciepła z budynku, powietrze z kominów traci parę wodną skraplającą się przy zetknięciu z zimnym powietrzem atmosferycznym tworzącym sople.

Sople a wady dachu

Nacieki z lodu i sople mogą powstawać też z powodu przewiewów, które jako nieszczelności w dachu powodują duże straty energii, zaś w czasie silnych mrozów powodują powstawanie lodowych nacieków na granicy między murami i dachem. Zjawisko to zachodzi intensywniej na elewacjach południowych (południowej, południowo- wschodniej i południowo-zachodniej) niż na północnych.

Sople tworzące się za rynnami powstają w chwili, gdy z topiącej się dolnej warstwy śniegu znajdującego się na dachu woda stopniowo wylewa się do rynny i zamarzając, przelewa się na obie strony rynny. O wielkości zjawiska decyduje kształt i wysokość pasa nadrynnowego. Jeśli miejsca mocowania rynny są odpowiednio dobrane i dobrze dopasowane sople za rynną tworzyć się będą niezwykle rzadko.

Jeśli zaś sople usytuowane są za deską czołową oznacza to, że warstwa wstępna (MWK, FWK lub papa) jest niewłaściwie zamocowana w okapie i dlatego skropliny i przecieki są blokowane lub spływają za deską czołową.

Źle rokują dla budynku również przecieki spływające na podbitkę (a z niej na ścianę) lub bezpośrednio na mury, które przy niskich temperaturach zamarzają i tworzą zacieki lub zlodowaciałe nacieki.

Lodowe nacieki na ścianach powstają zarówno w nowych budynkach jak i w starych. W pierwszym przypadku przyczyną jest najpewniej wadliwie położona membrana wstępnego krycia lub papa w okapie. W starych budynkach takie nacieki powstają przez zwykłe przecieki pokrycia.

Duża liczba lodowych nacieków na ścianach podokapowych jest przyczyną źle wykonanych okapów.

Również zbyt oszczędnie wykonane obróbki blacharskie osłaniające ściany stanowią inną przyczyną powstawania sopli na ścianach.

Niestety częstym błędem naszych dekarzy jest lekceważenie obciążenia, jakie powstaje zimą, pod wpływem obfitego zalegania śniegu na dachach. Wiele rodzimych dachów jest konstruowanych tak jak dachy w budynkach znajdujących się w ciepłym klimacie południowej Europy. A przecież w Polsce śnieg występuje dużo częściej i dłużej, przysparza więcej kłopotów.

Gdy zaczyna topnieć duża ilość śniegu woda zaczyna się pojawiać w miejscach, w których zazwyczaj nie występuje, gdy pochodzi z opadów deszczu. Woda ze śniegu powstaje zazwyczaj w dzień, w nocy zaś zamarza powodując jej przemieszczanie się do różnych mało widocznych zakamarków dachów, w kierunku przeciwnym do siły ciążenia. Trzeba mieć świadomość, że dzięki mechanizmowi naprzemiennego zamarzania i rozmarzania woda z topniejącego śniegu potrafi unosić się do góry.

Gdy warstwa śniegu leży bezpośrednio ponad obróbkami blacharskimi, to tworząca się z niego woda przenika pod te obróbki po spłynięciu z góry, a gdy zamarznie, nowa woda powstała w dzień unosi się do góry po warstwie niestopionego jeszcze lodu. W ten sposób może rozsadzić połączenia blach, gdyż penetruje wszelkie szpary.

Wspomniany mechanizm jest też w stanie rozsadzić rury spustowe orynnowania, ponieważ sącząca się woda, z topiącego się na dachu śniegu, zamarza w rurze. Średnica wolnej od lodu przestrzeni w rurze stale się zmniejsza, aż lód zamyka przepływ, a zamarzająca kolejna woda je rozsadza.

Sople tworzą się też na budynkach, w których została źle wykonana wentylacja dachu. Tam, gdzie pokrycia funkcjonują w dobrze wykonanych przestrzeniach lub szczelinach, straty ciepła są zabierane przez przepływające powietrze i śnieg topi się na pokryciu w dużo mniejszym stopniu niż na dachach niewentylowanych.

Jak wynika z powyższego artykułu wielkość i usytuowanie sopli na ścianach lub okapach jest wiarygodną informacją o stanie technicznym i jakości wykonania dachu.

ASZ

4.1/5 - (8 votes)

Data publikacji: 5 listopada, 2013

Autor:

4.1/5 - (8 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Jan
    czwartek, 2 lipca, 2020

    Rzeczywiście sople są sygnałem błędów wykonawczych. Teraz jest idealna pora na ich naprawę. Taka ozdoba ze zwisających sopli świadczy niestety, iż problemy są już blisko a dach to nasza ochrona i trzeba o nią dbać. Zatem kto miał sople niech szybko działa kiedy jest na to czas i sprzyjające warunki.

  2. Marcin
    wtorek, 5 grudnia, 2023

    Sople nie są wiarygodne w ocenie czy dach jest dobrze zaizolowany. Np gdy na zewnątrz jest kilka stopni na minus to zawsze przy minimalnej przepuszczalności zrobi się plus na dachu i już śnieg powoli topnieje. Nie ma izolazcji która nie przepuszcza 100% ciepłej energii z wewnątrz.

Podobne artykuły