Na rynku

Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe (EDG)

Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe (EDG) powstało po to, aby poprawić świadomość w zakresie budownictwa drewnianego, weryfikować wykonawców oraz ujednolicić wymagania techniczne i wdrożyć je do polskich norm i przepisów prawa. Ważne jest przy tym zapewnienie rozwoju branży.


Działalności Stowarzyszenia towarzyszy propagowanie zalet drewnianego budownictwa prefabrykowanego w porównaniu z tradycyjnymi technologiami wznoszenia budynków.
W budownictwie tradycyjnym pomimo nabycia przez inwestora projektu budowlanego szereg czynności i prac należy wykonać samodzielnie. Np. trzeba zamówić materiały, niejednokrotnie obliczając zapotrzebowanie. Należy przy tym dysponować przynajmniej minimalną wiedzą w zakresie technologii wznoszenia budynków po to, aby właściwie zweryfikować jakość wykonania poszczególnych etapów prac. Decydując się na drewniany budynek prefabrykowany wystarczy jedynie co pewien czas (np. raz w tygodniu) sprawdzać postęp robót. Wszystkie szczegóły określa umowa, zapewniając komfort przebiegu budowy. Z obustronnie podpisanego kontraktu wynika również termin zakończenia robót, parametry budynku, jakość zastosowanych materiałów, stała cena oraz poważna gwarancja.
Bardzo często wychodzi się z założenia, że w wielu inwestycjach zastosowanie technologii tradycyjnej może być tańsze w porównaniu z prefabrykatami. Jednak w budynkach powstających tradycyjnie niejednokrotnie zachodzi konieczność zmiany wielu założeń podczas wykonywania prac. W efekcie roboty mogą trwać dłużej/drożej a do tego dochodzi jeszcze potrzeba weryfikacji jakości prac i brak pisemnej gwarancji.

Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe (EDG)

Edukacja na rzecz budownictwa prefabrykowanego

Ważnym celem statutowym Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe (EDG) jest szeroko rozumiana budowa świadomości na rzecz budownictwa prefabrykowanego. Chodzi głównie o poinformowanie inwestorów, architektów, inspektorów budowlanych oraz firm wykonawczych, nie znających jeszcze tej technologii, poprzez przybliżenie zasad wznoszenia prefabrykowanych budynków drewnianych. Propagowana jest przy tym pasywność, energooszczędność, aspekty środowiskowe i bezpieczeństwo budowy.
Obecnie wiele osób jest negatywnie nastawionych do budownictwa drewnianego nie przytaczając przy tym konkretnych argumentów merytorycznych. W dużej mierze wynika to z braku wiedzy na temat prefabrykacji oraz stawiania na technologie tradycyjne, które są znane i szeroko stosowane.

Weryfikacja firm wykonawczych

Ważnym założeniem Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe (EDG) jest weryfikacja firm wykonawczych celem uporządkowania rynku i zapewnienia najwyższego poziomu usług. Firma, która chce być członkiem Stowarzyszenia, powinna działać na rynku nie krócej niż 3 lata i wykazać realizacje określonych inwestycji popartych referencjami. Oprócz tego firma nie może zalegać z płatnościami podatków i składek na ZUS. Stowarzyszenie weryfikuje również możliwości techniczne pod kątem wznoszenia prefabrykowanych budynków drewnianych.
Firmy członkowskie będą poddawane procesowi certyfikacji i utrzymania certyfikatów. Odpowiednia weryfikacja pod kątem spełniania określonych wymagań będzie przeprowadzana nie tylko w fabryce, ale również na placu budowy.

Standaryzacja normatywna i ustawowa

Istotnym celem działania Stowarzyszenia jest ujednolicenie wymagań technicznych w zakresie prefabrykowanego budownictwa drewnianego. W Polsce nie ma jednoznacznych uregulowań normatywnych w tym zakresie, zatem trudno jednoznacznie ocenić wykonawców. Co prawda wykorzystuje się szereg wytycznych stosowanych w Niemczech czy w Austrii to jednak nie są one ujednolicone oraz wymagane normami technicznymi i przepisami prawa. EDG zadba zatem o zebranie i standaryzację rozwiązań technicznych stosowanych w budownictwie drewnianym, tym samym inicjując ich wdrożenie do systemu normatywnego Polski. Efektem będą dokładnie określone parametry budynków drewnianych tak, aby móc przeprowadzić jednoznaczną weryfikację.
Oprócz działalności edukacyjnej, weryfikacyjnej i standaryzacyjnej Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe (EDG) zadba o dalszy rozwój branży poprzez organizowanie konferencji oraz opracowywanie materiałów i analiz – również w odniesieniu do zapotrzebowania na energię. Wszystko po to, aby rozwijać branżę.

Kontakt: Marek Beśka
tel. 603 692 517

4.2/5 - (6 votes)

Data publikacji: 5 lutego, 2017

Autor:

4.2/5 - (6 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły