Warsztat

Systemy asekuracyjne do prac wysokościowych przy odśnieżaniu dachów płaskich

System asekuracyjny to niezbędny element wyposażenia podczas prac na wysokości, ich stosowanie jest wymagane przez przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to wykonywania prac na dachach płaskich.

Dowiedz się, jakie systemy asekuracyjne i przyrządy asekuracyjne należy stosować podczas odśnieżania dachów płaskich.

Praca na wysokości, jaką jest odśnieżanie dachów, związana jest z wieloma zagrożeniami, takimi jak: upadek pracownika z wysokości, uszkodzenie konstrukcji dachu lub jego elementu (na przykład izolacji), niebezpieczeństwo dla osób trzecich. Każdy właściciel obiektu z dachem płaskim powinien posiadać dokumentację projektową, w której architekt określił wielkość dopuszczalnego obciążenia dachu – decydującym parametrem jest tu grubość pokrywy śnieżnej. Często jednak na dachach płaskich tworzą się zaspy (na przykład przy kominach, nadbudówkach), które z uwagi na znaczną grubość również mogą obciążać konstrukcję. Warstwa śniegu może także przylegać do elementów wystających poza połać dachu, na przykład attyk (elementy w postaci ścianek lub balustrad osłaniających dach), kominów i nadbudówek i chociaż nie stanowi ona w takiej sytuacji dużego obciążenia, to stwarza niebezpieczeństwo wnikania wody pod izolację w czasie roztopów. W powyższych przypadkach również trzeba odśnieżać dach albo przynajmniej te jego części, na których zalega śnieg.

Przy odśnieżaniu należy zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz osobom postronnym. Każdy pracownik, który wchodzi na dach, powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania pracy na wysokości i przeszkolenie stanowiskowe bhp, wymagane są także aktualne badania lekarskie. Usuwanie śniegu z dachów należy do prac bardzo niebezpiecznych, dlatego konieczne jest wyposażenie pracowników w odpowiedni sprzęt ochronny, zapewniający właściwy poziom bezpieczeństwa i ergonomii. Zastosowane środki ochrony indywidualnej powinny posiadać oznakowanie CE, które świadczy o tym, że spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Osoby postronne, mieszkające w pobliżu odśnieżanego obiektu, powinny zostać powiadomione o planowanym przeprowadzeniu powyższych prac. Ważne jest także określenie stref zrzutu śniegu (odgrodzenie ich) oraz logistyki jego zgarniania, tak by nie doprowadzić do niebezpiecznej kumulacji śniegu w jednym miejscu. W strefach tych powinna zostać zapewniona obsługa naziemna – pracownicy ci mają za zadanie dopilnować, by nikt nie przebywał w niebezpiecznym rejonie.

Za bezpieczeństwo pracowników oraz zapewnienie im środków ochrony indywidualnej oraz właściwe ich stosowanie, a także za bezpieczeństwo osób postronnych zawsze odpowiedzialny jest pracodawca.

5/5 - (1 vote)

Data publikacji: 16 października, 2014

Autor:

5/5 - (1 vote)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Paweł
    czwartek, 17 października, 2019

    odśnieżanie dachu nawet płaskiego wydaje się czynnością prostą jednak bywa niebezpieczną na górze dachu lub na dole pod dachem. trzeba pamiętać o zapewnieniu wszystkim w okolicy strefy bezpieczeństwa. zimą odśnieżający może być przypięty linką aby w razie poślizgu nie spadł z dachu.

  2. Alan
    czwartek, 25 lutego, 2021

    W Warszawie usługi prac wysokościowych świadczy firma http://urbanclimbing.pl/. Dbają o wszelkie standardy bezpieczeństwa. Są terminowi i rzetelni w powierzanych im zadaniach. Ceny usług niewysokie. Wyjątkowi specjaliści, którzy do wykonywanych zadań podchodzą z ogromnym zaangażowaniem.

Podobne artykuły