Szkolenia

Szkolenie „Podstawy konstruowania i obliczeń statyczno-wytrzymałościowych drewnianych konstrukcji szkieletowych”

Stowarzyszenie EDG dostrzega rosnące zainteresowanie drewnianymi konstrukcjami szkieletowymi na rynku budowlanym. Dynamiczny rozwój tej technologii niestety nie idzie w parze z równie intensywnym kształceniem kadry inżynierskiej. Problemu zdają się nie dostrzegać uczelnie wyższe i organizacje branżowe. Stowarzyszenie od początku istnienia wspiera budowanie świadomości oraz dbałość o jakość i rzetelność projektową i wykonawczą wg. ujednoliconych wytycznych technicznych opartych na przepisach prawa. Przewidując problemy wynikające z potencjalnego deficytu kompetentnej kadry inżynierskiej w najbliższych latach, postanowiliśmy podjąć konkretne działania mające na celu uniknięcie tego scenariusza. Nasza bierność w tym obszarze może skutkować zahamowaniem dalszego dynamicznego rozwoju drewnianych technologii prefabrykowanych w Polsce. Wychodząc naprzeciw temu problemowi i jednocześnie realizując cele statutowe, Stowarzyszenie zdecydowało się rozpocząć cykl szkoleń technicznych. Szkolenia będą realizowane w blokach tematycznych o coraz bardziej zaawansowanym zakresie wiedzy technicznej. Pierwszym tematem szkolenia z tego cyklu są:

„Podstawy konstruowania i obliczeń statyczno-wytrzymałościowych drewnianych konstrukcji szkieletowych”

Szkolenie jest przeznaczone dla projektantów – konstruktorów i architektów, chcących zdobyć wiedzę w zakresie projektowania konstrukcji szkieletowych. Zakres tematyczny rozpoczyna się od podstaw konstruowania domów opartych o technologię szkieletu drewnianego. Z tego powodu szkolenie jest szczególnie polecane dla inżynierów nie mających żadnej lub niewielką wiedzę w tym temacie. Zakres merytoryczny podzielony jest na dwa bloki. W pierwszym z nich uczestnicy zapoznają się ze sposobem kształtowania konstrukcji szkieletowej od podwaliny do kalenicy. Dowiedzą się jaką funkcję pełnią poszczególne elementy konstrukcyjne ścian, stropów i dachów. Omówione zostaną właściwości drewna jako materiały budowlanego, ich konsekwencje i ograniczenia. Drugi blok obejmuje zagadnienia statyczno-wytrzymałościowe związane z projektowaniem poszczególnych elementów. Szczególną uwagę zwrócimy na aspekty analizy przestrzennej całej bryły domu i zapewnienie odpowiedniej sztywności pod wpływem obciążeń wiatrem. Przedstawione zostaną sposoby modelowania konstrukcji i przykłady obliczeniowe konkretnych rozwiązań. Szkolenie będzie prowadzone przez konstruktorów, z doświadczeniem w projektowaniu konstrukcji szkieletowych w Polsce i za granicą.

PRELEGENCI:

mgr inż. Rafał Roszczyc – konstruktor, absolwent studiów doktoranckich na wydziale budownictwa Politechniki Białostockiej. Zainteresowania naukowe związane z technologią i sztywności drewnianych konstrukcji szkieletowych. Współpracował w ramach własnego biura inżynierskiego jako konstruktor i technolog z wieloma firmami budującymi domy szkieletowe na polski i zagraniczne rynki. Autor opublikowanych przez EDG „Wytycznych projektowania i realizacji drewnianych budynków szkieletowych.” Od 2020 roku pracownik działu wsparcia technicznego firmy Simpson Strong-Tie – członka wspierającego EDG.

mgr inż. Tomasz Śnieżek – konstruktor, od przeszło 12 lat z zamiłowaniem do konstrukcji drewnianych. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na wydziale budownictwa w specjalizacji konstrukcje budowlane. Od 2018 roku pracownik działu szkoleń i wsparcia technicznego firmy Dietrich’s Polska.

mgr inż. Tomasz Szczesiak – absolwent wydziału budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konstruktor z doświadczeniem w projektowaniu drewnianych konstrukcji szkieletowych w kraju i zagranicą. Autor kilkudziesięciu artykułów dotyczących konstrukcji drewnianych i poradnika „Projektowania i wykonawstwa domów szkieletowych”. Od ponad 10 lat pracuje w dziale wsparcia technicznego firmy Simpson Strong-Tie. Od 2016 roku uczestnik prac Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie projektowania i wykonawstwa konstrukcji drewnianych.

PODSUMOWANIE DWÓCH EDYCJI:

W grudniu 2020 roku Stowarzyszenie zorganizowało pierwszą edycję szkolenia technicznego po tytułem „Podstawy konstruowania i obliczeń statyczno-wytrzymałościowych drewnianych konstrukcji szkieletowych”. Szkolenie przeprowadzono zdalnie w formie webinarium. Uczestnictwo było darmowe, a dostęp można było uzyskać rejestrując się przez formularz na stronie Stowarzyszenia. Głównym prelegentem był mgr inż. Rafał Roszczyc, konstruktor z doświadczeniem w projektowaniu budynków szkieletowych i autor, opublikowanych przez Stowarzyszenie, „Wytycznych projektowania i realizacji drewnianych budynków szkieletowych”. Sposoby modelowania i analizy przestrzennej zaprezentował mgr inż. Tomasz Śnieżek (Dietrich’s). Wpływ jakości kształtowanych połączeń i sposoby ich doborów na przykładach obliczeniowych zostały przedstawione przez mgr inż. Tomasza Szczesiaka (Simpson Strong-Tie). W czasie ponad 7 godzin szkolenia uczestnicy poznali funkcję i sposoby kształtowania poszczególnych elementów konstrukcji domów szkieletowych. Prowadzący duży nacisk położyli na zagadnienia statyczno-wytrzymałościowe, ze szczególnym uwzględnieniem analizy przestrzennej i zapewnieniem odpowiedniej sztywności konstrukcji. Przedstawiono sposoby modelowania konstrukcji i procedury obliczeniowe rozwiązań na przykładzie konkretnego budynku szkieletowego.

Szkolenie przeprowadzone 16-17 grudnia 2020 roku cieszyło się dużym zainteresowaniem, w skutek czego dostaliśmy wiele wiadomości z prośbą o powtórzenie szkolenia w innym terminie. Zarząd Stowarzyszenia wraz z prelegentami ustalił, że w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, szkolenie będzie odbywało się cyklicznie. Pozwoli to na dotarcie z fachową wiedzą merytoryczna do maksymalnie dużej ilości osób zainteresowanych tematem konstrukcji szkieletowych. Wstępnie ustalono, że szkolenie o tej samej treści będzie odbywało się każdego miesiąca, jeżeli frekwencja będzie wskazywała na taką konieczność.

W dwóch edycjach szkolenia (grudzień 2020 i styczeń 2021) uczestniczyło do tej pory 179 osób. Z czego ponad połowa to projektanci-konstruktorzy (52%). Dużą grupą wśród uczestników stanowiły osoby pełniące inne funkcje w procesie budowy domów szkieletowych (27%). Szkolenie było przeznaczone dla inżynierów nie mających żadnej lub niewielką wiedzę w temacie projektowania budynków szkieletowych. Miało to swoje odzwierciedlenie w deklarowanym w ankiecie doświadczeniu uczestników szkolenia. Niemalże połowa osób określiło swoje doświadczenie w konstrukcjach szkieletowych jako żadne lub mniejsze niż rok (46%). Tylko 22% uczestników szkolenia to osoby pracujące w firmach zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu. Cieszy fakt, ze treści i wartości promowane od początku działalności Stowarzyszenia znajdują uznanie u szerszej grupy słuchaczy.

W ankiecie przeprowadzonej po szkoleniu uczestnicy mieli możliwość oceny (w skali 1-5) przeprowadzonego szkolenia. Jest nam niezmiernie miło i dziękujemy za wszelkie słowa uznania jakie do nas dotarły. Większość uczestników wysoko oceniła poziom merytoryczny szkolenia i prelegentów (4,8) i wyraziła chęć uczestnictwa w przyszłych szkolenia organizowanych przez Stowarzyszenie (4,8). Chcąc dostosowywać tematykę i zakres naszych szkoleń do potrzeb słuchaczy, zapytaliśmy także jakie tematy powinniśmy poruszyć w kolejnych szkoleniach. Największe zainteresowanie wśród ankietowanej grupy wzbudzają tematy konstrukcyjno-wykonawcze (35%) i szerokorozumiany temat kształtowania przegrody (Termika, akustyka, szczelność) – 31%. Przygotowując kolejne moduły szkoleniowe postaramy się skupiać na tematach szczególnie interesujących naszych odbiorców.

Kształcenie kadry inżynierskiej jest jedną z misji Stowarzyszenia i szczerze wierzymy, że przyczynia się do rozwoju prefabrykowanego budownictwa drewnianego w Polsce. Szkolenie „Podstawy konstruowania i obliczeń statyczno-wytrzymałościowych drewnianych konstrukcji szkieletowych” planujemy cyklicznie powtarzać, aby stało się ono podstawą dalszego rozwoju wiedzy dla projektantów w zakresie konstrukcji szkieletowych. Polecamy śledzić informacje pojawiające się na naszej stronie internetowej i zachęcamy do kontaktu.

5/5 - (9 votes)

Data publikacji: 1 lutego, 2021

Autor:

5/5 - (9 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. amator
    wtorek, 12 października, 2021

    Takie szkolenia są bardzo przydatne i oby jak największa ilość inżynierów mogła z nich skorzystać.Podstawy konstruowania konstrukcji drewnianych jest tak ważnym zagadnieniem,że szkolić się trzeba w tej dziedzinie cyklicznie .

Podobne artykuły