Więźba dachowa

Sztywne poszycie dachu czy konstrukcja z łat i kontrłat? Co jest lepsze pod pokrycie dachowe?

Zasadniczą konstrukcję dachu tworzy oczywiście więźba, jednak na samych szeroko rozstawionych krokwiach nie dałoby się ułożyć pokrycia dachowego. Dlatego potrzebna jest budowa dodatkowej konstrukcji nośnej. Do wyboru mamy dwie możliwości – sztywne poszycie dachu bądź pod konstrukcję z kontrłat i łat.

Sztywne poszycie dachu

Sztywne poszycie dachu wykonuje się standardowo pod pokrycia z gontów bitumicznych, papy lub blachy płaskiej. Największej staranności i najlepszego surowca wymaga poszycie pod pokrycie bitumiczne, które musi być idealnie płaskie. Gonty lub papa mają bowiem tę właściwość, że nawet niewielkie wybrzuszenia lub odstające krawędzie byłyby później bardzo widoczne. Dlatego poleca się, by budować je z płyt drewnopochodnych, sklejki wodoodpornej lub desek przystosowanych do łączenia na pióro i wpust. Pod pozostałe typy pokryć wystarczą zwyczajne impregnowane deski. Jeżeli zamierzamy kryć dach blachą płaską, deski należy przybić do krokwi z zachowaniem odstępów szerokości około 5 mm. Na tak przygotowanym pokryciu nie układa się izolacji z papy, lecz można zastosować specjalną membranę umożliwiającą wentylację pod blachą. W przypadku, gdy kryjemy dach gontami, deski mocuje się do krokwi i dodatkowo łączy ich dłuższe krawędzie na pióro i wpust. To drogie i pracochłonne rozwiązanie, więc częściej budowane jest poszycie z płyt. Płyty drewnopochodne mocuje się dłuższymi bokami prostopadle do krokwi, a kolejne rzędy przesuwa się względem siebie o połowę długości. Między rzędami płyt należy pozostawiać mniej więcej 5 mm szczeliny. Płyty w rzędzie łączone są na styk, a gwoździe lub wkręty rozmieszcza się co 30 cm w środkowej części płyt i co 15 cm po ich obwodzie.

Łaty i kontrłaty

Łaty i kontrłaty stosuje się pod pokrycia profilowane – z dachówek, blachodachówek, blach trapezowych, płyt falistych. Kontrłaty nabija się wzdłuż krokwi, zaś łaty prostopadle do nich. I łaty i kontrłaty muszą być zaimpregnowane. Ich przekroje mogą być różne – najczęściej przekrój kontrłat wynosi 2,5 x 5 cm, a łat – 4 x 6 cm. Rozstaw łat dobierany jest do konkretnego rodzaju pokrycia. Łaty i kontrłaty mocowane są gwoździami lub wkrętami. Często spotka się też sztywne poszycie z kontrłatami i łatami także pod pokryciem profilowanym. Jest to konieczne zawsze, gdy nachylenie połaci dachowych nie przekracza 10-20°. Wielu inwestorów decyduje się na ten dodatkowy element pod dachówkami lub blachodachówką, aby zapewnić więźbie większą sztywność bądź, aby móc zaizolować dach papą. Kontrłaty mocuje się wówczas do poszycia przez izolację, a łaty nabija prostopadle do nich. Kontrłaty zapewniają wówczas odstęp między pokryciem a poszyciem, umożliwiając wentylację dachu.

5/5 - (1 vote)

Data publikacji: 27 stycznia, 2015

Autor:

5/5 - (1 vote)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Robert Dymkowski
    środa, 22 lipca, 2015

    Treść artykułu kompletnie pomija odpowiedź na własne pytanie zawarte w tytule: co jest lepsze?

Podobne artykuły