bednarka


Bednarka jest rodzajem taśmy wykonanej ze stali z przekrojem o spłaszczonym prostokącie. Grubość taśmy tego typu to 1-5 mm, przy szerokości od 20 do 85 mm. Bednarka zazwyczaj jest zwijana w kręgi.

Zastosowanie bednarki obejmuje wykonywanie uziemień w instalacjach elektrycznych. Dawniej taśmy były używane jako zbrojenie nadproża Kleina. W instalacjach elektrycznych bednarkę zabezpiecza się przed korozją poprzez powlekanie powierzchni cynkiem.

Bednarka w instalacjach elektrycznych jest istotnym elementem ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej i odgromowej.  Używa się jej jako przewody wyrównawcze główne, przewody uziemiające, uziemienie otokowe, przewody ochronne oraz szyny wyrównawcze główne.

Powiązane zdjęcia


Powiązane posty