kosztorysowanie dachu


Kosztorysowanie dachu obejmuje sposoby wyceny robót związanych z wykonaniem dachu łącznie z pracami montażowymi lub w odniesieniu do określonych części technicznych takich jak np. obróbka komina, ułożenie pokrycia, montaż rynien itp. W praktyce zastosowanie znajduje kosztorysowanie szczegółowe i kosztorysowanie wskaźnikowe.

Na wybór metody kosztorysowania wpływa decyzja zamawiającego i wykonawcy robót podjęta na etapie negocjowania warunków umowy. Bierze się również pod uwagę poziom złożoności robót oraz ich zakres, a także powtarzalność prac i wartość inflacji.

Powiązane zdjęcia


Powiązane posty