płatew


Płatew jest elementem konstrukcyjnym dachu, który układa się równolegle do jego kalenicy. W przypadku dachu płatwiowego płatew podpiera krokwie lub bezpośrednio deskowanie pod pokrycie. Zwraca się uwagę na stosunkowo duży przekrój płatwi np. 16 x 20 cm.

W budownictwie zastosowanie znajduje płatew kalenicowa, pośrednia oraz stropowa. Płatew opiera się na słupach (płatwie pośrednie i kalenicowa), przy czym bardzo często uwzględnia się dodatkowe usztywnienie w postaci mieczy (obustronnych zastrzałów słupa).

Powiązane zdjęcia


Kliknij w zdjęcie by zobaczyć więcej obrazów (8) powiąznych z terminem "płatew" .

Powiązane posty