szkodniki drewna


Szkodniki drewna to przede wszystkim spuszczel pospolity, kołatek domowy, drwalnik paskowany, stukacz świerkowiec, krokwiowiec piłkorożny, miazgowiec parkietowiec, kornik drukarz, wyschlik grzebykorożny. Składają się one na rodziny szkodników – kózkowate, kołatkowate, miazgowcowate, skórnikowate, ryjkowcowate, a także trzpiennikowate.

Szkodniki drewna to szkodniki techniczne i fizjologiczne. Szkodniki techniczne rozwijają się w drewnie i nie powodują obumierania drzew w lasach lecz znacznie obniżają wartość użytkową surowego drewna. Z kolei szkodniki fizjologiczne powodują obumieranie drzew w lasach.

Owady, które rozwijają się w lesie to zazwyczaj szkodniki fizjologiczno-techniczne, natomiast owady uszkadzające drewno w składach i gotowe wyroby drewniane są przyczyną szkód o charakterze technicznym. Jednak drewno jako gotowy wyrób może być uszkodzone zarówno przez szkodniki przetransportowane z lasu jak i w efekcie działania szkodników gotowych wyrobów drewnianych.

Powiązane zdjęcia


Kliknij w zdjęcie by zobaczyć więcej obrazów (41) powiąznych z terminem "szkodniki drewna" .

Powiązane posty