Izolacje dachowe

Termoizolacja dachu płaskiego produktami Yetico

Źle wyprofilowany dach płaski gromadzi na swojej powierzchni wodę, której zaleganie może doprowadzić do zawilgocenia przegrody. Nieocieplony jest przyczyną strat energii, sięgających nawet 30% całkowitych strat ciepła z budynku. Styropianowy system ocieplania i profilowania dachów płaskich Yetico jest skuteczną odpowiedzią na oba problemy.


Stropodach niewentylowany o spadku od 2 do 15 stopni, potocznie nazywany dachem płaskim, ze względu na swoją konstrukcję wymaga większego zaangażowania projektantów w kwestii zabezpieczenia go przed wodą opadową niż ma to miejsce w przypadku dachów o połaciach skośnych. Jednocześnie dach musi zostać odpowiednio docieplony, tak aby nie generował zbędnych kosztów związanych z eksploatacją obiektu. Rozwiązaniem może być wykonanie stalowej konstrukcji lub betonowej warstwy spadkowej, która nada odpowiednie nachylenie na dachu oraz ułożenie warstwy ocieplania. Istnieją jednak rozwiązania mniej obciążające przegrodę, nie tak pracochłonne i przede wszystkim tańsze. Taką alternatywą jest styropianowe ocieplenie spadkowe oferowane przez firmę Yetico.

Elementy systemu

Produkty dedykowane do izolacji dachów płaskich wytwarzane są na bazie styropianów standardowych YETICO®, w przypadku których współczynnik przewodzenia ciepła mieści się w przedziale 0,035-0,038 W/(m*K) oraz styropianów grafitowych PASSIVE YETICO® z lambdą na poziomie <0,030 W/(m*K). W zależności od typu płyty mogą być poddane obciążeniom użytkowym od 2,4 t/m² do 6,0 t/m².

System ocieplania Yetico składa się z dwóch grup płyt:

  • pierwsza to płyty bazowe (potocznie nazywane podkładowymi), które pełnią funkcję termoizolacyjną,
  • druga grupa to płyty do profilowania spadków, które nadają dachowi odpowiednie nachylenie oraz ułatwiają odprowadzenie wody w pożądanym kierunku. W grupie tej znajdą się płyty jedno- i dwukierunkowe (grzbietowe, korytowe), tzw. kontrspadki oraz izokliny.

Prawidłowe wykonanie ocieplenia dachu płaskiego

Paroizolacja

W najpopularniejszym układzie warstw dachu płaskiego w pierwszym etapie na podłożu układa się warstwę paroizolacji, czyli szczelnej warstwy ochronnej, zapobiegającej przedostaniu się pary wodnej z wnętrza budynku do poszczególnych warstw dachu. Wykonuje się ją ze zwykłej papy podkładowej (nadaje się również papa oksydowana, modyfikowana bądź folia paroszczelna).

Termoizolacja

W kolejnym kroku następuje ułożenie termoizolacji z płyt bazowych, na których z kolei układa się płyty spadkowe. Grubość ocieplenia wraz z warstwą spadkową powinna wynosić oo najmniej 15—20 cm. Ostatecznie jest ona uzależniona od współczynnika przewodzenia ciepła (λ). Im niższy, tym produkt ma lepsze właściwości termoizolacyjne i można zastosować cieńszą jego warstwę. Przy projektowaniu grubości należy uwzględnić również wytyczne wynikające z “Warunków technicznych”, które określają, że współczynnik przenikania ciepła UC(max) dla dachów nie może przekraczać poziomu 0,18 W/(m²*K), a od 01.01.2021 poziomu 0,15 W/(m²*K). Przy wyborze styropianu oprócz wspomnianej lambdy istotna jest również jego wytrzymałość mechaniczna. Nawet w konstrukcji dachów nieużytkowych, a wiec powierzchni nieprzeznaczonych do ciągłego użytkowania przez pieszych czy ruch samochodów, powinno stosować się styropian o minimalnej wartości naprężenia ściskającego CS≥80 [kPa]. Poziom tego parametru określa projektant, biorąc pod uwagę rodzaj konstrukcji dachu.

Płyty należy układać mijankowo, aby krawędzie nie nachodziły na siebie, tworząc w ten sposób szczelną izolację, pozbawioną mostków termicznych. Należy również pamiętać o właściwym mocowaniu, najlepiej mechanicznym, przy użyciu kołków teleskopowych, które zapobiegną niekorzystnemu działaniu wiatru na dachu.

Przykładowy przekrój warstw dachu płaskiego z ociepleniem spadkowym: 5. papa termozgrzewalna, alternatywnie folia PCV lub membrana EPDM 4. styropianowe płyty spadkowe 3. styropianowe płyty bazowe 2. opcjonalnie folia paroizolacyjna 1. konstrukcja nośna stropu

Przykładowy przekrój warstw dachu płaskiego z ociepleniem spadkowym:
5. papa termozgrzewalna, alternatywnie folia PCV lub membrana EPDM
4. styropianowe płyty spadkowe
3. styropianowe płyty bazowe
2. opcjonalnie folia paroizolacyjna
1. konstrukcja nośna stropu

Hydroizolacja

Warstwę wierzchnią, ułożoną na termoizolacji, stanowi najczęściej zestaw składający się z papy podkładowej i papy wierzchniego krycia. Najlepsze do tego są papy termozgrzewalne, z których pierwsza powinna być przytwierdzona do podłoża za pomocą specjalnych kołków. Należy pamiętać, że materiał termoizolacyjny przed przykryciem go papą powinien być niezawilgocony, a całości prac powinna towarzyszyć sucha i słoneczna aura. Właściwą trwałość pokrycia dachowego zapewniają:

a) papa dobrej jakości,

b) montaż w temperaturze powyżej 5 st. C,

c) równe, czyste, właściwie zagruntowane podłoże, na którym nie występują nierówności i nie wystają z niego ostre elementy.

Obróbka detali

Ze szczególną dbałością należy wykonać obróbki detali dachowych, takich jak kominy czy attyki. Należy przy tym pamiętać, że warstwę wierzchnią tych obróbek musi stanowić papa termozgrzewalna wierzchniego krycia. Nie można stosować w tym przypadku papy podkładowej, ponieważ promieniowanie UV może spowodować uszkodzenie jej struktury. Powinno przyjąć się zasadę, że wszystkie miejsca wystawione na działanie promieniowania słonecznego wykonujemy z papy wierzchniego krycia.
Aby odprowadzana przez skosy dachowe woda zniknęła z dachu, to musi ona trafić poprzez wpusty do kanalizacji dachowej. Idealnym rozwiązaniem jest montaż wpustów ogrzewanych, dzięki czemu zamarzająca woda nie zablokuje odpływu. Wpusty montuje się w centralnej części dachu lub w okolicach jego krawędzi.


Od projektu do realizacji

Ocieplenie spadkowe YETICO® to nie tylko produkt, ale kompleksowy serwis. Od doradztwa technicznego poprzez zaprojektowanie planu spadkowego, z którego uzyskamy listę płyt aż do dostarczenia gotowych, opisanych elementów systemu do klienta.

1. Prześlij do nas rzut dachu dachy@yetico.com 2. Otrzymasz dokładny plan 3. Dostarczymy produkt oraz instrukcję układania

1. Prześlij do nas rzut dachu dachy@yetico.com 2. Otrzymasz dokładny plan 3. Dostarczymy produkt oraz instrukcję układania


Zalety systemu

  • zmniejszenie obciążenia dachu
  • łatwy montaż
  • krótszy czas realizacji
  • rozwiązanie tańsze w porównaniu z innymi

Yetico logo
Yetico
ul. Towarowa 17A
10-416 Olsztyn
dachy@yetico.com
www.yetico.com

5/5 - (12 votes)

Data publikacji: 27 września, 2017

Autor:

5/5 - (12 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły