Na rynku

Trzy lata działalności Stowarzyszenia EDG „Energooszczędne Domy Gotowe”

Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe (EDG) zostało zarejestrowane w kwietniu 2017 roku i właśnie obchodziło trzecią rocznicę swojego powstania. Jest to organizacja zrzeszającą firmy, którym leży na sercu rozwój budownictwa drewnianego, nastawionego na ekologiczne i energooszczędne rozwiązania.

Członkami stowarzyszenia są zarówno firmy zajmujące się prefabrykowanym budownictwem energooszczędnym, czyli producenci domów – nieco ponad 20 przedsiębiorstw – jak i producenci materiałów dedykowanych do tego typu konstrukcji – niemal 25 firm. Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe kładzie duży nacisk na propagowanie prefabrykowanego budownictwa drewnianego, energooszczędność i pasywność budynków. Mając świadomość zalet technologii prefabrykowanych, Stowarzyszenie postawiło na budowę świadomości oraz dbałość o jakość i rzetelność wykonania obiektów wg. ujednoliconych wytycznych technicznych opartych, na przepisach prawa.

Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe – cele działalności

Kluczowe cele działalności EDG, określone przez Zarząd stowarzyszenia, można ująć w kilku punktach, obejmujących szerokie spektrum zagadnień związanych z drewnianym budownictwem energooszczędnym, z których pierwszym jest upowszechnianie informacji na temat prefabrykowanego budownictwa szkieletowego i drewnianych ścian osłonowych, poprzez organizowanie odczytów, spotkań branżowych, konferencji, prelekcji, lokalnych i ogólnokrajowych targów lub wystaw (osiedla domów pokazowych) czy też innych imprez. Ten kierunek wspiera organizowanie specjalistycznych szkoleń i kursów (praktyczno-teoretycznych) dotyczących prefabrykowanego budownictwa szkieletowego i drewnianych ścian osłonowych, oraz publiczne prezentowanie stanowiska w zakresie prefabrykowanego budownictwa szkieletowego, co można najkrócej nazwać szeroko zakrojonymi działaniami z zakresu Public Relations. Kolejnym ważnym aspektem działalności stowarzyszenia jest aktywność na rzecz dostosowania regulacji prawnych do najlepszych praktyk z zakresu prefabrykowanego budownictwa szkieletowego oraz występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami i opiniami w tej dziedzinie. Z tym wiąże się ściśle opracowanie kryteriów jakościowych dla systemu prefabrykowanych obiektów drewnianych oraz przyznawanie na ich podstawie atestów i znaków jakości. Dzięki takim działaniom i dzięki wspieraniu i prowadzeniu prac badawczo rozwojowych dotyczących rozwiązań i materiałów do prefabrykowanego budownictwa szkieletowego, stowarzyszenie wpływa aktywnie na tworzenie odpowiednich warunków i optymalnej otoczki prawnej, umożliwiającej skuteczny rozwój branży.

Istotnym elementem działalności na rzecz propagowania prefabrykowanego budownictwa energooszczędnego, jest wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie problematyki związanej z tą branżą oraz technologiami wspierającymi pasywność (zero-energetyczność) prefabrykowanych budynków wykonywanych z drewna. Na uwagę zasługuje również doradztwo i pomoc organizacyjna i ekonomiczna oferowana członkom stowarzyszenia oraz innym podmiotom z nim współpracującym. Natomiast pomoc prawna obejmuje m.in. reprezentowanie interesów swoich członków na drodze sądowej oraz współpracę z organami administracji publicznej, do których kompetencji należą zagadnienia związane z budownictwem prefabrykowanym.

Realne efekty działalności Stowarzyszenia EDG

Najistotniejszym chyba efektem działania stowarzyszenia jest odczuwalne już ujednolicanie wymagań technicznych w zakresie prefabrykowanego budownictwa drewnianego. Problem jest szeroki, ponieważ w Polsce brakuje jednoznacznych uregulowań normatywnych w tym zakresie. Co prawda wykorzystuje się szereg wytycznych stosowanych w Niemczech czy w Austrii, jednak nie są one ujednolicone oraz wymagane normami technicznymi i przepisami prawa, dlatego Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe dba o zebranie i standaryzację rozwiązań technicznych oraz inicjuje ich wdrożenie do systemu normatywnego Polski. Efektem będą już niedługo wdrożone akty prawne dokładnie określające parametry budynków drewnianych i umożliwiające przeprowadzenie jednoznacznej weryfikacji.

Z powyższym zagadnieniem w sporej mierze związana jest weryfikacja firm wykonawczych aktywnych na polskim rynku, prowadzona przez EDG dla uporządkowania rynku i zapewnienia najwyższego poziomu usług. Tu również chodzi o jasne kryteria i podnoszenie standardów. Dlatego firma, która chce być członkiem EDG musi działać na rynku nie krócej niż 3 lata i wykazać realizacje określonych inwestycji poparte referencjami. Oprócz tego firma nie może zalegać z płatnościami podatków i składek na ZUS. Stowarzyszenie weryfikuje również możliwości techniczne pod kątem wznoszenia prefabrykowanych budynków drewnianych. Członkowie stowarzyszenia już wkrótce będą poddawani procesom certyfikacji, a odpowiednia weryfikacja pod kątem spełniania określonych wymagań, będzie przeprowadzana nie tylko w fabryce, ale również na placu budowy.

4.7/5 - (16 votes)

Data publikacji: 6 października, 2020

Autor:

4.7/5 - (16 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Jan
    wtorek, 6 października, 2020

    Energooszczędność to modne i nośne hasło. Każdy nowy inwestor chciałby aby jego dom takim był. W dobie zabiegania nie każdy ma czas na dokładną weryfikację ofert różnych firm. Przynależność do takiego stowarzyszenia już mocno zwęża krąg firm i wtedy jest łatwiej wybrać odpowiedniego partnera do naszej inwestycji.

  2. kos
    środa, 7 października, 2020

    Bardzo dobrze że to stowarzyszenie na rzecz ekologicznego budownictwa powstało i oby działało jeszcze aktywniej.Dzialania firm ,którym zależy na ekologicznym rozwoju branży budowlanej są jak najbardziej potrzebne,to dzięki takim działaniom przepisy budowla odnośnie ekologicznego budownictwa drewnianego zostanie porządnie znormalizowana i dzięki temu rozwój tego rodzaju zabudowy będzie mógł bardziej dynamicznie przebiebiegać.

Podobne artykuły