Chemia budowlana

Uszczelnianie i naprawa dachów płynnymi żywicami Alsan PMMA

SOPREMA Polska oferuje pełną gamę najwyższej jakości produktów hydroizolacyjnych, stworzonych specjalnie po to, by skutecznie przeciwdziałać szkodliwemu wpływowi wody. Współczesne powłoki hydroizolacyjne pełnią znacznie bardziej złożone funkcje niż w przeszłości, a ich istotnym elementem są dziś także walory estetyczne i mechaniczne.

Nowatorskie i tradycyjne płynne żywice ALSAN w budownictwie

Płynne żywice polimerowe od lat zajmują trwałe miejsce w budownictwie, a szeroka gama zastosowań i własności umożliwiające dostosowanie do potrzeb użytkownika sprawiają, że stają się one materiałem przyszłości. W firmie SOPREMA historię rozwoju płynnych izolacji zapoczątkowało przejęcie niewielkiego, ale już wówczas bardzo innowacyjnego producenta – firmy Durgalith, a nowatorskie systemy – takie jak ALSAN FLASHING, ALSAN 400 i ALSAN 500 na bazie poliuretanów jednokomponentowych – stały się kamieniami milowymi w dalszym rozwoju. ALSAN FLASHING do dziś jest unikalnym produktem SOPREMA o ugruntowanej pozycji rynkowej, natomiast projekt izolacji poliuretanowych jednokomponentowych zastąpił projekt żywic PMMA.

Dla przeciętnego użytkownika wszystkie żywice dostępne na rynku posiadają podobne cechy – zapewniają ciągłe, bezszwowe powłoki, pozwalają dopasować grubość hydroizolacji do warunków obiektu i zapewnić uszczelnienie trudno obrabialnych elementów. Dopiero gdy zagłębimy się w aspekty technologiczne, uniwersalności systemu i jego żywotności, a także w kwestie warunków pogodowych i szybkości wykonania prac, natrafimy na dwie zasadnicze bariery w stosowaniu popularnych żywic poliuretanowych i epoksydowych : temperaturę aplikacji oraz wilgotność otoczenia.

Pojawia się wówczas pytanie, czy żywiczna powłoka cienkowarstwowa zachowa swoje parametry w warunkach obciążenia promieniowaniem UV, temperaturą, naprężeniami podłoża i obciążeniem ruchem – dlatego, nie kwestionując możliwości i celowości stosowania żywic tego typu jako hydroizolacji bądź systemu naprawczego, warto porównać dwie wiodące technologie płynne z oferty SOPREMA – ALSAN FLASHING i ALSAN 770 PMMA.

Fot. 2 Praktyczne: ALSAN 770 TX i odpowiednie akcesoria uszczelniające dostępne w formie ZESTAWU USZCZELNIAJĄCEGO ALSAN® 770 TX PMMA!

Fot. 2 Praktyczne: ALSAN 770 TX i odpowiednie akcesoria uszczelniające dostępne w formie ZESTAWU USZCZELNIAJĄCEGO ALSAN 770 TX PMMA

Unikalny system ALSAN FLASHING do wykonywania obróbek i wykończeń

Unikalny system hydroizolacji ALSAN FLASHING przeznaczony jest do wykonywania wszelkiego rodzaju obróbek narożnikowych i wykończeń w płaszczyźnie dachu, w miejscach trudno dostępnych, z ograniczeniem dostępu ognia bądź przy łączeniu różnorodnych materiałów budowlanych, ponieważ dzięki polimeryzacji scala trwale tak odmienne materiały, jak twarde PVC i beton, papę i EPDM.
System ALSAN FLASHING jest masą jednoskładnikową, gotową do użycia, charakteryzuje się niewielką grubością izolacji (około 1,2 mm). Jest odporny na promieniowanie UV, nie wymaga więc stosowania dodatkowych zabezpieczeń w postaci obróbek blacharskich, a dzięki parametrom fizykochemicznym nie wymaga także użycia podkładu gruntującego. Nadaje się do pokrywania innymi materiałami, takimi jak łupek mineralny w kolorze papy, powłoka bitumiczna z wypełnieniem aluminiowym CURAL czy też powłoka akrylowa barwna CURFER.
System ALSAN FLASHING stosuje się w miejscach, w których używanie płomienia palnika jest zabronione lub niebezpieczne, na przykład w otoczeniu produktów łatwopalnych, przy profilach świetlika, przy profilach okiennych, balkonowych z PVC, przy membranach EPDM.

Zastosowania ALSAN FLASHING

 • na nowych i przeznaczonych do renowacji pokryciach dachowych z pap bitumicznych
 • w podziemnych częściach budowli
 • na tarasach, balkonach, pomiędzy różnymi podłożami wymagającymi połączenia ciągłą hydroizolacją
 • na pokryciach wykonanych w technologii EPDM
 • na dachach zielonych
 • do renowacji rynien wewnętrznych, koryt, ścianek świetlików
 • do izolacji przejść przez dachy, stropy i stropodachy żelbetowe, drewniane, z izolacją z papy bitumicznej
 • do wykonania dylatacji między materiałami o różnej rozszerzalności
 • do naprawy pokryć metalowych

Renowacja dachu żywicami ALSAN FLASHING

Renowacja dachu żywicami ALSAN FLASHING wymaga zapewnienia naprawdę minimalnych środków dla uzyskania trwałego efektu: sprawdzenia wilgotności i wstępnego oczyszczenia starego podłoża, nałożenia w odpowiednim cyklu dwóch warstw żywicy i ewentualnie powłoki wykańczającej, barwnej lub łupkowej, zapewnienia reżimu układania w stabilnych warunkach pogodowych. Tylko tyle i aż tyle wystarczy, by uzyskać trwałą i żywotną powłokę.
Niestety, ani na czynnik ludzki, ani na warunki pogodowe nie mamy wpływu. Tymczasem zastosowanie żywic aktywowanych katalitycznie, o gruntach dobranych do całego spektrum podłoży spotykanych w budownictwie, a równocześnie niewrażliwych na niskie temperatury, o reakcji możliwej do kontrolowania poprzez właściwe dozowanie katalizatora, umożliwia wydłużenie cyklu budowlanego do warunków skrajnie niesprzyjających żywicom, takich jak niskie temperatury do -50°C, nagłe załamania pogody i deszcze, wilgotne, słabe i nienośne podłoża.

Na przykładzie żywicy ALSAN  770 TX przeznaczonej do wykonywania podobnych prac, co ALSAN FLASHING, przedstawimy spektrum zastosowań tego systemu. ALSAN 770 TX należy do rodziny żywic PMMA, czyli żywic dwukomponentowych, aktywowanych katalizatorem w postaci proszku i jest produktem szybko utwardzalnym, odpornym na promieniowanie UV, zaprojektowanym specjalnie do obróbki detali i trudno dostępnych miejsc. Posiada Europejską Aprobatę Techniczną z oznakowaniem CE i certyfikat Niemieckiego Instytutu Planowania Krajobrazu FLL pod względem własności antykorzennych. W połączeniu z perforowaną włókniną ALSAN VOILE P stosowany jest do łączenia elementów konstrukcji (na przykład dylatacji, połączeń różnorodnych materiałów, przepustów, w tym elementów wystających, narożników, podstaw dachowych świetlików, klap dymowych itp.).

Parametry decydujące o przewadze systemu ALSAN FLASHING nad tańszymi produktami konkurencji

 • parametry mechaniczne: wytrzymałość na rozciąganie 3,5+/- 1 MPa, tymczasem popularny produkt konkurencyjny osiąga jedynie 1,96 MPa
 • zakres temperatur aplikacji +5/+35°C, podczas gdy temperatura stosowania produktu konkurencyjnego nie przekracza +25°C
 • zdolność wiązania między warstwami, która pozwala na zwłokę w wykonywaniu etapów robót od 2 godzin do 5 dni, a przy produkcie konkurencyjnym jedynie od 2 do 6 godzin
 • doskonała adhezja warstw przy aplikacji w powyższym okresie, gdy u konkurencji warstwy są słabo zespolone po 6 godzinach zwłoki w aplikacji
 • odporność na promieniowanie UV, sprawdzona przez ponad 20 lat stosowania w różnych warunkach klimatycznych
 • doskonałe własności tiksotropowe między 2 a 4 powiązane z lepkością 200+/-100 Po, gwarantują zachowanie należytego przylegania na powierzchniach pionowych i łatwość aplikacji przez dekarza
 • zróżnicowane taśmy wzmacniające, o specjalnej konstrukcji, dostosowane do specyficznych zastosowań

Zalety ALSAN 770 TX

Do zalet ALSAN 770 TX należy szeroki zakres dodatków, takich jak preparaty gruntujące na różnego rodzaju podłoża:

 • beton nienasiąkliwy
 • beton chłonny
 • materiały drewnopochodne
 • metale wszelkiego rodzaju, w tym tytan, cynk, miedź, stal nierdzewna
 • zawilgocone podłoże na bazie cementu
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • membrany PVC i TPO stanowiące pokrycie dachu
 • papy bitumiczne

oraz elementy uzupełniające, na przykład szpachlówki, kleje do obróbek, wkładki nośne, które sprawiają one, że jest to produkt o szerokim potencjale zastosowań. Dzięki temu, że produkt może być układany na mokro (z włókniną systemową ALSAN VOILE P o szerokości włókniny od 10 cm do 1 m lub bez) oraz dzięki możliwości regulacji czasu obróbki za pomocą ilości dawkowanego katalizatora, żywica ALSAN 770 TX zapewnia szybkość aplikacji – po około 1 h możliwy jest już ruch pieszy, a po 24 h powłoka jest całkowicie utwardzona i zastygnięta.

Zastosowania ALSAN 770 TX

System ALSAN 770 TX razem z systemową włókniną wzmacniającą ALSAN VOILE P o szerokości 10–105 cm sprawdza się zwłaszcza w sytuacjach, w których wymagany jest bardzo szybki okres obróbki oraz wysoka odporność mechaniczna.

Miejsca zastosowań

 • przy profilach świetlików zamiast obróbek tradycyjnych
 • uszczelnienia przejść przez dachy, ściany i posadzki betonowe
 • przy profilach okiennych i balkonowych z twardego PCV zamiast fartuchów EPDM oraz taśm butylowych
 • w miejscu dylatacji
 • w naprawach dachów z blach trapezowych i płyt warstwowych
 • a także na powierzchniach pionowych dzięki własnościom tiksotropowym

Po zastosowaniu odpowiedniego gruntu (preparatu sczepnego) umożliwia:

 • trwałe połączenie różnych materiałów
 • wykonanie gotowej powłoki w cyklu kilkugodzinnym
 • zapewnienie oczekiwanej kolorystyki
 • i powłoki o odpowiedniej udarności oraz elastyczności.

Zalety systemu ALSAN 770 TX i rodziny ALSAN 770 w hydroizolacjach powłokowych

 • standardowy czas wiązania: 15–18 min/20°C
 • regulowany czas wiązania: 5–30 min/20°C
 • zakres temperatur: od –5 do +35°C
 • zakres wilgotności: ≤ 99%
 • aplikacja nawet do 15 minut przed opadem deszczu, bez ryzyka uszkodzenia powłoki
 • łatwość przygotowania w małych porcjach
 • brak przerwy technologicznej pomiędzy układaniem warstw (wykonanie na gotowo),
 • odporność na ścieranie do OS11
 • odporność na produkty ropopochodne
 • szerokie możliwości wykończenia płatkami dekoracyjnymi ALSAN DEC O, piaskami, powłokami gładkimi lub uszorstnionymi
 • wysoka udarowość
 • zastosowanie do zróżnicowanych warunków użytkowych.
Fot. 3 Wywinięcie kątowe systemu ALSAN 770 TX wraz z włókniną systemową ALSAN® VOILE P (szerokość 10–105 cm) stosowaną w celu wzmocnienia wszelkich wywinięć kątowych, miejsc przebić oraz odpływów, miejsc dylatacji systemowych oraz naprawy pęknięć i rys w betonie.

Fot. 3 Wywinięcie kątowe systemu ALSAN 770 TX wraz z włókniną systemową ALSAN VOILE P (szerokość 10–105 cm) stosowaną w celu wzmocnienia wszelkich wywinięć kątowych, miejsc przebić oraz odpływów, miejsc dylatacji systemowych oraz naprawy pęknięć i rys w betonie

System ALSAN 770 TX z powodzeniem zastępuje tradycyjne obróbki z blachy, papy bitumicznej, membrany PVC czy też TPO.
Porównanie podstawowych atrybutów systemu wykazuje, że dzięki reakcji z katalizatorem, żywica PMMA uniezależnia wykonawcę zarówno od niskich temperatur, jak i ryzyka zbyt szybkiej reakcji w warunkach upalnego lata. Od praktyki i właściwego dozowania katalizatora zależy zarówno komfort pracy, jak i możliwość wykonania złącza, a dzięki szybkiemu uzyskiwaniu odporności na opady deszczu żywica już po 30 minutach pozwala uszczelnić trudny element w czasie rzeczywistym, podczas gdy poliuretan wymaga wiązania od 8 do 24 godzin, co w warunkach bardzo wysokich temperatur podnosi ryzyko sieciowania powłoki poliuretanowej lub wręcz wymusza zatrzymanie prac.
Tymczasem szeroki zakres dopuszczalnych podłoży uniezależnia od konieczności doboru indywidualnego produktu, przez co w praktyce wszystkie możliwe warstwy można wykonać żywicą jednego rodzaju.
System grubowarstwowy ALSAN 770 TX umożliwia skuteczne wykonanie:

 • obróbki różnych materiałów
 • naprawy betonu, hydroizolacji i zabezpieczenia drewna
 • warstwy hydroizolacyjnej i barwnej, użytkowej balkonu, tarasu i posadzki
 • a także warstwy barwnej parkingu i rampy, odpornej na zużycie.

Walory estetyczne i renowacyjne systemu ALSAN 770 TX sprawiają, że znika problem skutecznej naprawy i estetycznego wykończenia powierzchni płyty balkonowej – zapewnienie hydroizolacji pod warstwą spadkową nie jest bowiem konieczne, ponieważ system gwarantuje szczelność i co najmniej 10-letnią żywotność na powierzchni zewnętrznej.

Fot. 4. ALSAN 770 TX w funkcji izolacji lądowiska dla helikopterów sanitarnych w Marigny we Francji.

Fot. 4. ALSAN 770 TX w funkcji izolacji lądowiska dla helikopterów sanitarnych w Marigny we Francji

Podsumowanie

Analiza aspektów technologiczno-eksploatacyjnych żywic ALSAN FLASHING i ALSAN 770 TX PMMA wskazuje, że w odpowiednich warunkach obie powłoki spełniają swoje funkcje bez zastrzeżeń, a niuanse tkwią we właściwym doborze spektrum zastosowań. To oznacza, że wprawny wykonawca może w sposób elastyczny i porównywalny kosztowo wykonać pożądany rodzaj izolacji bez względu na utrudnienia, rodzaj i parametry podłoża, warunki pogodowe czy też porę roku.

Wprowadzenie do oferty ALSAN 770 TX w istotny sposób wydłuża cykl stosowania szybkich hydroizolacji detali dachów i balkonów o okres od listopada do marca, a także w warunkach upalnej, zmiennej lub burzowej pogody. Umożliwia wykonanie trwałych, estetycznych i atrakcyjnych użytkowo posadzek i powierzchni wewnątrz pomieszczeń trudnych eksploatacyjnie bądź wykonawczo oraz przeprowadzenie remontów miejsc istotnych dla użytkownika z bardzo krótkim wyłączeniem ich z użytkowania. Ponadto zapewnia nieporównywalne z dotychczasowymi możliwości miejscowych napraw i renowacji dachów, balkonów i posadzek prostymi środkami i bez specjalistycznych narzędzi.
Stosowanie żywic na dużych powierzchniach wymaga wprawy i wysokiej organizacji robót, daje jednak firmom wykonawczym przewagę czasu, jakości i trwałości nad innymi technologiami.

Artur Pączkowski
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
Soprema Polska logo
Soprema Polska Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7
Pass, 05-870 Błonie

tel. +48 22 436 93 02
e-mail: biuro@soprema.pl
www.soprema.pl, www.alsan.pl

4.9/5 - (24 votes)

Data publikacji: 1 grudnia, 2017

Autor:

4.9/5 - (24 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 1. Zosia
  piątek, 15 lutego, 2019

  Właśnie zastanawiam się nad uszczelnieniem tarasu. Wydaje się, że te żywice będą do tego doskonałe. Nie wiem tylko czy można je nakładać samodzielnie czy potrzebne są jakieś szczególne umiejętności i sprzęt.

 2. Ania
  piątek, 29 maja, 2020

  Wygląda zachęcająco. Wszystkie parametry tych żywic przekonują mnie do ich skuteczności. Bardzo szybkie wiązanie, można je aplikować nawet przed deszczem. Zakres temperatur też jest bardzo wysoki.

Podobne artykuły