Blachy dachowe

VM ZINC® – sposób na nowoczesny dach

Technika krycia dachu metodą na rąbek stojący jest techniką nowoczesną. System ten jest ekonomiczny i trwały oraz odpowiada wymogom nowoczesnej architektury, szczególnie sprawdza się przy dużych powierzchniach. Z punktu widzenia estetycznego, rąbki stojące nadają architektonicznej wizji dachu lekkości i regularności. Efekt jest tym większy im formy pokryć są bardziej złożone.

Właściwości materiału

Blacha VM ZINC® jest produktem uzyskiwanym w procesie walcowania cynku z domieszką miedzi i tytanu. Ten nowoczesny materiał charakteryzuje się znakomitymi właściwościami mechanicznymi i fizycznymi, nadającymi się do zastosowań w budow- nictwie (dachy i elewacje, obróbki, systemy odprowadzania wód deszczowych). Dodatek miedzi pozwala na zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie, a dodatek tytanu zwiększa odporność na pełzanie. Dbając, o jakość VM ZINC® wyprzedza obowiązujące standardy zawarte w Europejskiej normie PN-EN 988. Norma ta narzuca bardzo surowe wymagania, co sprawia, że jest ona punktem odniesienia w skali międzynarodowej. Opracowany przez VM ZINC® i stosowany od roku 2002 nowy znak, jakości PREMIUMZINC®, spełnia surowsze wymagania niż te określone w normie.

 

trwałość tytan cynku

 

W dzisiejszych czasach nie trzeba już udowadniać odporności cynku na korozję, tym bardziej, że w Europie mnożą się przykłady ponad stuletnich pokryć cynkowych. Czas tworzenia się patyny o jasnoszarym odcieniu w zależności od warunków atmosferycznych, miejsca, ekspozycji w stosunku do promieni słonecznych, wiatrów, opadów oraz w zależności od agresywności atmosfery, trwa od sześciu miesięcy do dwóch lat. Prawidłowy proces patynacji składa się z dwóch etapów:
1. Powstaje gęsta powłoka, nierozpuszczalna w wodzie, złożona z kryształków zasadowego wodorotlenku cynkowego. Warstwa ta, hamując reakcję cynku z tlenem zawartym w powietrzu, całkowicie zabezpiecza cynk przed korozją.
2. Powstaje porowata warstwa o zmieniającej się w czasie grubości, składająca się z węglanu cynkowego. Mimo, że ma ona mniejsze znaczenie, to jej rola jest także pożyteczna, gdyż neutralizuje „kwaśne deszcze” i zanieczyszczone wody opadowe. Przy początkowej grubości blachy rzędu 0,7 mm i średniej prędkości patynacji 1 μm/rok, można łatwo wyliczyć, że trwałość cynku walcowanego przekracza 100 lat. Jest ona jednak bezpośrednio zależna od środowiska atmosferycznego.

Tabela podaje wszystkie właściwości chemiczne, mechaniczne oraz wymiarowe produktów VM ZINC®, które są gwarantowane znakiem PREMIUMZINC®.

Tabela podaje wszystkie właściwości chemiczne, mechaniczne oraz wymiarowe produktów VM ZINC®, które są gwarantowane znakiem PREMIUMZINC®.

Kiedy można wykonać pokrycie dachowe VM ZINC®?

Przed przystąpieniem do wykonania pokrycia z blachy cynkowo tytanowej w systemie na rąbek stojący należy zapoznać się z charakterystyką stosowanego materiału oraz właściwościami sytemu, w którym wykonane będzie pokrycie. Oceniając możliwość zastosowania pokrycia dachowego VM ZINC® należy określić:
1. Typ budynku. Pokrycie z blach cynkowo tytanowych VM ZINC® może mieć zastosowanie na budynkach nowo projektowanych lub modernizowanych. Pod dachem z blachy VM ZINC® mogą być rozlokowane pomieszczenia o małej lub średniej wilgotności. Należy pamiętać, że budynki narażone na intensywne działanie pary wodnej wymagają oddzielnego opracowania technologicznego i konsultacji z doradcą technicznym.
2. Warunki klimatyczne. System pokrycia dachowego na rąbek stojący można stosować w różnych strefach prędkości wiatru zgodnie z obowiązującymi normami. Zaleca się zastosowanie odpowiednich oryginalnych klipsów mocujących oraz odpowiedniej grubości blachy cynkowo tytanowej. Należy pamiętać, że system na rąbek stojący można stosować na terenie całego kraju z wyjątkiem obszaru górskiego, gdzie obciążenie od śniegu przekracza 1,5 kN/m2.
3. Typy dachów. Pokrycie w tej technice można stosować do pokrycia dachów wentylowanych – nieocieplone (tzw. zimne) z wentylacją podłoża od spodu lub ocieplone (tzw. ciepłe) z odpowiednią przestrzenią wentylacyjną, płaskie lub łukowe, wklęsłe, wypukłe, trapezowe oraz najbardziej skomplikowane kopuły.
4. Projektowany spadek dachu. Spadek minimalny pokrycia da- chowego może wynosi 5 % (2,9 °).
5. Rodzaj podłoża. Podłoże musi być typu ciągłego (max. odstępy miedzy deskami wynoszą 5-10 mm), bez wystających elementów (np. gwoździe, śruby) mogących uszkodzić spodnia powierzchnie blachy. Najczęściej stosowane są podłoże z drewna litego lub z materiału drewnopochodnego (np. sklejka lub płyty OSB). Przy podłożu niekompatybilnym należy używać membrany separacyjnej DELTA VM ZINC® lub blachy VM ZINC PLUS®.

Wykonanie pokrycia

System pokrycia dachowego metodą na rąbek stojący polega na łączeniu wyprofilowanych paneli VM ZINC® przez odpowiednie zaginanie blachy na całej długości. Szczelność między panelami uzyskuje się dzięki podwójnemu zagięciu bocznych krawędzi. Przy wykonaniu pokrycia w systemie rąbka stojącego sprawą kluczową jest przestrzeganie wymogów technologicznych a co za tym idzie kolejności wykonania warstw pokrycia:
1. Ułożenie izolacji termicznej. Do izolacji termicznej stosuje się najczęściej wełnę mineralną, która w konstrukcji szkieletowej dachu wypełnia przestrzeń miedzy krokwiami. Dla zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza między izolacją a membraną paroprzepuszczalną należy zachować odległość min. 20 mm. Dla połaci dachowych o długości mniejszej niż 12 m, wysokość pustki wynosi min 40 mm, dla połaci dachowych o dłuższych od 12 m, minimalna wysokość wynosi 60 mm.
2. Montaż membrany paroprzepuszczalnej. Naciągniętą membranę mocujemy do krokwi za pomocą gwoździ lub zszywaczy.

3. Montaż kontrłat. Kontrłaty kładzie się wzdłuż krokwi. Ich podstawową rolą jest zapewnienie pustki wentylacyjnej między membraną a podłożem pokrycia dachowego z blachy cynkowo tytanowej.
4. Montaż podłoża dachowego. Deskowanie mocujemy na kontrłatach z dopuszczalnymi odstępami od 5 do 10 mm.
5. Montaż pokrycia dachowego VM ZINC®. Wyprofilowane panele blachy VM ZINC® mocuje się do podłoża za pomocą standardowych klipsów stałych i ruchomych produkcji VM ZINC®. W celu poprawienia szczelności systemu można użyć preparatu uszczelniającego RUNOTEX. W przypadku niekompatybilności podłoża z VM ZINC® (deskowanie impregnowane preparatami solnymi lub płyty drewnopochodne) należy zastosować VM ZINC® PLUS to znaczy specjalne arkusze tytanowo cynkowe VM ZINC® zabezpieczone od spodu warstwą ochronnego lakieru. Profilowanie i zaciskanie rąbków może być wykonywane mechaniczne lub ręczne. Należy pamiętać, że minimalny spadek pokrycia wykonanego w tej technologii może wynosić 5 % (2,9°). Natomiast maksymalna długość paneli na pokrycia dachowe VM ZINC® bez względu na stopień nachylenia połaci, może wynosić 10 m. Zastosowanie paneli o długości powyżej 10 m wymaga specjalnego opracowania wykonanego przez do- radców VM ZINC®.

rys. Tradycyjny system na rąbek stojący. 1. Pokrycie dachowe z VM ZINC®; 2. Kompatybilne deskowanie; 3. Kontrłata; 4.Membrana paroprzepuszczalna; 5. Krokiew; 6. Izolacja termiczna; 7. Sufit; 8. Przestrzeń wentylacyjna; 9. Paroizolacja

rys. Tradycyjny system na rąbek stojący. 1. Pokrycie dachowe z VM ZINC®; 2. Kompatybilne deskowanie; 3. Kontrłata; 4.Membrana paroprzepuszczalna; 5. Krokiew; 6. Izolacja termiczna; 7. Sufit; 8. Przestrzeń wentylacyjna; 9. Paroizolacja

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat technologii rąbka stojącego VM ZINC® prosimy o kontakt z biurem firmy.

Ryszard Bartoszewicz Doradca Techniczny VM ZINC®
Umicore Marketing Services Polska Sp. z o.o.
ul. Ludwiki 4;
01-226 Warszawa
tel.: +48 22 632-47-61; +48 22 632-47-01; tel.:+48 22 631-00-43; fax:+48 22 632-46-40
www.vmzinc.com.pl;
e-mail: vmzinc@vmzinc.com.pl

4.9/5 - (7 votes)

Data publikacji: 7 lutego, 2013

Autor:

4.9/5 - (7 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły