Szkolenia

Webinar Stowarzyszenia DAFA – DACHY ZIELONE

Zielone dachy, obok wielu zalet architektonicznych i społecznych, pozwalają również w sposób zrównoważony na zagospodarowanie cennej wody opadowej.

Jak to się dzieję?

Stowarzyszenie DAFA zaprasza do udziału w szkoleniu online: „DACHY RETENCYJNE. ZATRZYMYWANIE WÓD OPADOWYCH NA DACHU Z MOŻLIWOŚCIĄ PÓŹNIEJSZEGO ICH WYKORZYSTANIA.” 09 lutego od godz. 11:00

Temat omówią członkowie zespołu redakcyjnego „Wytycznych dla dachów zielonych” opracowywanych w Grupie Merytorycznej DACHY ZIELONE Stowarzyszenia DAFA – mgr inż. Paweł Koziej oraz mgr inż. Krzysztof Wielgus

W programie m.in.:

 • dach błękitno-zielony
 • dach błękitny

Webinar ma na celu promocję idei zielonego budownictwa na terenach zurbanizowanych i rozwój branży  dachów zielonych.

Szkolenie będzie zawierało szczegółową wiedzę na temat projektowania i wykonywania dachów zielonych z uwzględnieniem:

 • stosowania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej w układzie tradycyjnym i odwróconym,
 • dedykowanych materiałów drenażowych i ich parametrów,
 • dedykowanych włóknin technicznych (filtracja, separacja, ochrona izolacji, dyfuzja pary wodnej),
 • specjalistycznych substratów do nasadzeń na dachach zielonych,
 • akcesoriów, ich cech, funkcji (listwy separacyjne i krawędziowe, skrzynki rewizyjne) i prawidłowych sposobów montażu
 • optymalnych układów warstw z omówieniem materiałów, ich funkcji i potencjalnych problemów w przypadku błędów projektowych,
 • sposobów zazielenienia i ich wpływu na projektowane warstwy,
 • wymagań pielęgnacyjnych dla poszczególnych rodzajów zazielenienia,
 • parametrów uzyskiwanych przy zastosowaniu poszczególnych rozwiązań systemowych, w tym: retencji, ciężaru, wysokości układu warstw,
 • błędów projektowych, które mają wpływ na funkcjonowanie dachu, jak np. niedopasowanie rozwiązania do lokalnego obciążenia wiatrem, niewłaściwe odprowadzenie wody na dach zielony z powierzchni znajdujących się wyżej itp., błędna kalkulacja obciążenia stropu itp.
 • różnic w projektowaniu i wykonywaniu dachów systemowych i niesystemowych oraz związanej z tym odpowiedzialności i wymaganiach formalnych,
 • stosowanie branżowego słownictwa w projektach budowlanych i praktycznych skutków używania pojęć błędnych lub nieprecyzyjnych.

mgr inż. Paweł Koziej  – Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej, od 7 lat związany jest z branżą budowlaną, od 5 zajmuje się tematyką dachów zielonych, doradca techniczno-handlowy firmy ZIDA Sp. z o.o. Członek zespołu redakcyjnego „Wytycznych dla dachów zielonych” opracowywanych w Grupie Merytorycznej DACHY ZIELONE Stowarzyszenia DAFA.

mgr inż. Krzysztof Wielgus – Prezes Zarządu ZIDA Sp. z o.o. Z branżą dachów zielonych związany od przeszło 10 lat. Aktywny członek stowarzyszeń branżowych: Stowarzyszenia DAFA oraz Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”. We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach prowadzi szkolenia z zakresu projektowania i wykonywania dachów zielonych. Zawodowo skupia się m.in. na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań dla dachów zielonych oraz doradztwie projektowym i wykonawczym. Autor licznych referatów prezentowanych na konferencjach i szkoleniach, m.in. w Ostrawie, Wrocławiu i Skierniewicach. Członek zespołu redakcyjnego „Wytycznych dla dachów zielonych” opracowywanych w Grupie Merytorycznej DACHY ZIELONE Stowarzyszenia DAFA.

 W trakcie spotkania będzie możliwość kierowania pytań do prelegentów.

Rejestracja: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKIxiu-Oclyu8KmNiGpwDbCldnqub5Mp3ZoM9C7EWlA9TIWA/viewform Stowarzyszenie DAFA jest organizacją, której ambicją jest dostarczenie

5/5 - (1 vote)

Data publikacji: 30 stycznia, 2023

Autor:

5/5 - (1 vote)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły