Wentylacja dachu

Wentylowanie dachu

Wykonanie wentylacji połaci dachowej zgodne ze sztuką dekarską to bardzo ważny etap budowy dachu. Prawidłowa konstrukcja systemu zależy od właściwego montażu kalenicy, okapu oraz pozostawienia odpowiedniego kanału wentylacyjnego.

Kanał wentylacyjny – podstawa systemu

Kanał wentylacyjny, czyli przestrzeń pomiędzy pokryciem a folią dachową, zaczyna się w okapie, a kończy w kalenicy, czyli w najwyższym punkcie dachu w miejscu połączenia dwóch połaci dachowych. Kalenica stanowi zatem wylot z kanału wentylacyjnego i umożliwia odpowiednią cyrkulację powietrza oraz wyprowadzenie na zewnątrz gromadzącej się pod połacią wilgoci bez szkody dla budynku.

Nazywana również kanałem wentylacyjnym, pusta przestrzeń wewnątrz pokrycia dachowego powstaje w wyniku zastosowania rusztu z łat i kontrłat, czyli układanej z drewnianych listew nad powierzchnią folii dachowej kraty, która następnie stanowi podstawę układanych rzędami dachówek. Kanał wentylacyjny należy pozostawiać zarówno w przypadku, gdy korzysta się z membrany dachowej, jak i w sytuacji zastosowania deskowania. Okap należy jednak wykonać jeszcze przed układaniem dachówki, ponieważ wymaga to bardzo dokładnego przygotowania tej części dachu, która później stanie się trudno dostępna. Podstawową rzeczą jest pozostawienie w dolnej jego części wlotów powietrza w postaci szczelin, umożliwiających swobodny wlot. Przemieszczające się w stronę kalenicy dachu powietrze będzie w trybie ciągłym przewietrzać całą przestrzeń pod wykonanym z dachówek ostatecznym pokryciem. Otwór wentylacyjny w okapie powinien mieć określoną wielkość – według zaleceń fachowców powinien stanowić co najmniej 0,2% powierzchni dachu, nie mniej jednak niż 200 cm2 na jeden metr okapu, co oznacza szczelinę o średniej szerokości około 2 cm.

Okap – newralgiczny punkt

Okap jest to dolna część dachu wystająca poza obrys bryły budynku. Podstawową funkcją okapu jest odprowadzanie wody z deszczu i topniejącego śniegu z dala od ścian zewnętrznych do systemu rynnowego oraz ochrona elewacji przed opadami. Podczas prac dekarskich należy ponadto pamiętać o tym, że ta wystająca część dachu pełni także inną ważną funkcję, odprowadza mianowicie ewentualne skropliny z warstwy wstępnego krycia na pas nadrynnowy lub podrynnowy.

Podczas wykonywania tej części dachu należy pamiętać o prawidłowym zaprojektowaniu i wykonaniu wentylacji połaci dachowej. Wlot do kanału wentylacyjnego umieszcza się w okapie, a poprawność wykonania osiąga stosując takie elementy wentylacyjne jak grzebień okapu z kratką wentylacyjną czy też taśmę wentylacyjną.

Czym grozi wilgoć wewnątrz dachu

Wilgoć gromadząca się pod wykonaną z dachówek połacią głównie pod wpływem czynników atmosferycznych jest zjawiskiem całkowicie naturalnym,. Jej najczęstszym źródłem, szczególnie przy niskich temperaturach, jest kondensująca się para wodna, także ta pochodząca z wnętrza domu bądź woda z ewentualnych przecieków lub wdmuchniętego pod dachówki roztopionego śniegu.

Zgromadzona w ten sposób wilgoć spływa w kierunku okapu bądź zbiera się na poziomej przegrodzie i jeśli nie umożliwimy jej wydostania się na zewnątrz, może spowodować groźne konsekwencje dla dachu, a także całego domu. Najczęściej spotykanymi skutkami takiego zaniedbania jest osłabienie konstrukcji więźby dachowej, zmniejszenie właściwości termoizolacyjnych użytych materiałów, a nawet poważne zawilgocenie materiałów.

Wybór materiałów

Podczas wykonywania okapu dachowego na budynku, warto kierować się wskazówkami fachowców szczegółowo określających kolejność oraz sposób przeprowadzenia poszczególnych etapów prac. Należy przy tym uwzględnić zarówno odpowiedni montaż rynien, jak i łat, na których umieszcza się dachówkę.

W prawidłowo wykonanym okapie szczelina wentylacyjna powinna stanowić jednocześnie zabezpieczenie, dzięki któremu pod pokrycie nie przedostaną się ptaki lub większe owady. Doskonale nadają się do tego celu takie produkty jak taśma wentylacyjna i kratka wentylacyjna. Kratka wentylacyjna występuje również w wersji z grzebieniem okapu, znanym również wróblówka, która skutecznie chroni dach przed przedostawaniem się ptaków pod połać. Rozwiązanie to stosuje się najczęściej tuż przed układaniem dachówki, na etapie montażu pasa nadrynnowego oraz kontrłat i łat.

Dachówka wentylacyjna – wsparcie dla wentylacji połaci

Dachówki wentylacyjne warto stosować w przypadku skomplikowanego dachu ze zróżnicowanymi płaszczyznami połaci oraz lukarnami. Należy je zamontować w miejscach, gdzie występują zakłócenia kanału wentylacyjnego, na przykład w przypadku montażu okna między krokwiami, ponieważ staje się ono wówczas barierą dla przepływu powietrza z okapu do kalenicy. Zalecany jest również montaż dachówki pod i nad oknem.

Błędy i niedopatrzenia – problemy na lata

Najgroźniejszym błędem popełnianym przez niewykwalifikowanych wykonawców jest całkowite zamknięcie przestrzeni pod dachem, powodujące zablokowanie przepływu wentylującego powietrza oraz złe skierowanie skroplin i ewentualnych przecieków. Często dostęp powietrza pod pokrycie blokuje również źle położona obróbka blacharska, podobnie jak włożona bezpośrednio do rynny membrana dachowa często ulega zniszczeniu pod wpływem UV.

Właściwe wykonanie każdej części dachu to jedna z najważniejszych prac budowlanych, która decyduje o trwałości oraz jakości całego budynku. Warto zatem poświęcić temu szczególną uwagę i przyglądać się pracom wykonawców bądź solidnie sprawdzić poziom wykonania pokrycia w domu kupowanym od dewelopera lub od poprzedniego właściciela.

5/5 - (3 votes)

Data publikacji: 12 listopada, 2014

Autor:

5/5 - (3 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. aerodynamik
    poniedziałek, 4 marca, 2019

    Powszechnie wiadomym jest jak niebezpieczna jest wilgoć gromadząca się w przestrzeniach niewentylowanych. Grozi to zawilgoceniem konstrukcji a w konsekwencji jej butwieniem czy nawet zagrzybieniem. Dlatego też należy bezwzględnie zwracać uwagę na wentylację tych przestrzeni, co umożliwi odprowadzenie nadmiaru wilgoci i zapewni dłuższą żywotność zastosowanych materiałów budowlanych.

Podobne artykuły