Akcesoria dachowe

Zabezpieczenia przeciwśniegowe

Są jednymi z najważniejszych akcesoriów na dachu, szczególnie w naszej strefie klimatycznej, gdzie występują duże ilości opadów śnieżnych. Jednak nawet niewielkie opady śniegu mogą powodować zaleganie i następnie obsuwanie się śniegu z połaci dachowych. Jak niebezpieczne są takie sytuacje, mogliśmy przekonać się niejednokrotnie w minionych latach. Takie zjawiska grożą zniszczeniem mienia i przede wszystkim – są niebezpieczne dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Na właścicielach i zarządcach domów jednorodzinnych, domów wielorodzinnych oraz innych obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom tych budynków i osobom postronnym znajdującym się w pobliżu.
zabezpieczenia-przeciwsniegowe-i_1
Zabezpieczenia przeciwśniegowe pozwalają chronić: rynny przed oberwaniem, samochody przed uszkodzeniem, a przede wszystkim ludzi przed obrażeniami mogącymi powstać w wyniku osuwania się śniegu z połaci dachu.
zabezpieczenia-przeciwsniegowe-i_5
Niezbędnym elementem zabezpieczającym przed niekontrolowanym osuwaniem się mas śnieżnych z połaci dachowych jest zastosowanie drabinek, rur lub pali przeciwśniegowych oraz stoperów i rozbijaczy śniegowych.
zabezpieczenia-przeciwsniegowe-i_6
Polska norma PN-EN 1991-1- 3 określa m. in. podział kraju na strefy obciążenia konstrukcji budynków śniegiem.
zabezpieczenia-przeciwsniegowe-i_7
W zależności od umiejscowienia budynku w danej strefie śniegowej niezbędny jest właściwy dobór ilości wsporników (drabinek, rur lub pali), który pozwoli na odpowiednie przeniesienie obciążenia śniegu i jednocześnie nie pozwoli na zniszczenie tychże zabezpieczeń.

zabezpieczenia-przeciwsniegowe-i_2

Stoper śniegowy IVT

Rozstaw wsporników nie powinien przekraczać: 60 cm dla strefy 1, 2 i 3 oraz 40 cm dla strefy 4 i 5. W przypadku budynków położonych powyżej 1000 m n. p. m. we wszystkich strefach rozstaw nie może przekraczać 40 cm. Dodatkowo na dachach o spadku większym niż 40° i długości połaci powyżej 8 metrów powinny być zamontowane przynajmniej dwa rzędy rozbijaczy śniegu.
zabezpieczenia-przeciwsniegowe-i_8
Alternatywnym sposobem ochrony jest zamontowanie stoperów śniegowych. Stopery śniegowe spełniają swoje przeznaczenie tylko w przypadku montażu na całej połaci dachowej, a ich rozmieszczenie i ilość zależna jest od kąta nachylenia dachu oraz strefy śniegowej, w której znajduje się dany obiekt. Przy obliczaniu zapotrzebowania należy wziąć pod uwagę, że zazwyczaj obciążenie może być znacznie przekroczone przez: zaspy śniegu, zlodowacenia, ekstremalne lokalne warunki śniegowe.
zabezpieczenia-przeciwsniegowe-i_9
Do wyboru mamy kilka rozwiązań zabezpieczających: płotki aluminiowe lub stalowe, bale drewniane, rury stalowe, aluminiowe lub miedziane, rozbijacze i stopery śniegowe.
zabezpieczenia-przeciwsniegowe-i_10
Więcej informacji na stronie www.IVT.pl

5/5 - (1 vote)

Data publikacji: 29 listopada, 2015

Autor:

5/5 - (1 vote)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły