Na rynku

Zmiany przepisów w prawie budowlanym

Coraz częściej mówi się ostatnio o zmianach w ustawie Prawo Budowlane. Głównie dlatego, że w roku 2014 mają wejść w życie długo oczekiwane nowe przepisy, mające na celu ograniczenie procedur inwestycyjnych oraz skrócenie terminów związanych z realizacją inwestycji budowlanych. Nadchodzące zmiany w największej mierze dotyczyć będą budownictwa jednorodzinnego i uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Jak pokazuje ranking IFC „Doing Business” Polska znajduje się na 88 miejscu – wśród 189 krajów świata – pod względem pozwoleń budowlanych. Nowe przepisy ustawy Prawo Budowlane mają służyć zmianie tej niekorzystnej sytuacji.

Obecnie projekt ustawy jest w fazie konsultacji społecznych i oczekuje się, że ustawa wejdzie w życie w pierwszej połowie tego roku.

Nowe przepisy przewidują między innymi następujące zmiany:

• Likwidacja pozwoleń na budowę dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – budowa albo przebudowa. Wyłączone mają być budynki jednorodzinne z – wyznaczanym przez projektanta w projekcie budowlanym – obszarem oddziaływania wykraczającym poza granice działki budowlanej. W myśl nowych przepisów planowaną budowę wystarczy zgłosić starostwu, dołączając do zgłoszenia projekt budowlany, a urząd będzie miał 30 dni na ewentualny sprzeciw lub uznanie, że w danym przypadku wymagane jest pozwolenie na budowę, a brak reakcji urzędu oznaczałby milczącą zgodę. Starosta może negatywnie rozpatrzyć wniosek w sytuacji, gdy do urzędu wpłynie sprzeciw przynajmniej jednego z sąsiadów.

• Ograniczenie kategorii obiektów budowlanych wymagających po zakończeniu budowy uzyskania pozwolenia na użytkowanie na drodze decyzji administracyjnej.

• Skrócenie z 21 do 14 dni terminu wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

• Rezygnacja z oświadczeń zarządców sieci oraz rezygnacja ze zgód zarządców dróg, co oznacza, że nie trzeba będzie dołączać do projektu zaświadczeń o zapewnieniu dostaw mediów: energii, wody, ciepła czy gazu. Nie będzie również wymagane oświadczenie zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną – wyjątkiem będą drogi krajowe i wojewódzkie, dla których takie uzgodnienia nadal będą wymagane.

• Rezygnacja z dodatkowych wymogów w przypadku projektowania indywidualnych źródeł ciepła.

• Umożliwienie rozpoczęcia budowy na podstawie decyzji bez oczekiwania do momentu, gdy stanie się decyzją ostateczną – jednak tylko w przypadku, gdy nie było innych niż inwestor stron postępowania.

• Zniesienie obowiązku informowania organów Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy, ponadto inwestor nie będzie też musiał czekać tygodnia by móc zacząć działać.

• Zniesienie obowiązku informowania o zmianach osób kierujących bądź nadzorujących budowę.

• Wprowadzenie 14 dniowego terminu na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę bądź do uzupełnienia zgłoszenia budowlanego. Nowe rejestry, obejmujące rejestry zgłoszeń z projektem budowlanym.

• Zmiany trzech rozporządzeń: o projekcie budowlanym, o wnioskach wzorów i decyzji o pozwoleniu na budowę, o rejestrach w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Zdaniem ekspertów budowlanych zmiany te idą w dobrym kierunku, jednak prawo budowlane nadal pozostawia wiele do życzenia. Dotyczy to głównie sfery interpretacji przepisów, które dla wielu inwestorów pozostają po prostu nieczytelne. Oczekiwane są również dalsze zmiany. Spore nadzieje pokłada się w opracowywanym obecnie projekcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego którego celem jest kompleksowa zmiana w szeroko rozumianym procesie inwestycyjno-budowlanym.

5/5 - (6 votes)

Data publikacji: 11 czerwca, 2014

Autor:

5/5 - (6 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. obywatel
    niedziela, 10 lutego, 2019

    Przepisy o prawie budowlanym nie są według mnie zbyt jasne i przejrzyste i dobrze,że będą zmiany upraszczające w tych przepisach.Mam nadzieję,że okażą się one naprawdę skuteczne i nie będzie to kolejny bubel prawny wymagający ciągłych poprawek.

Podobne artykuły