Na rynku

Korzystne zmiany w prawie budowlanym dla inwestorów indywidualnych i przedsiębiorców

28 czerwca 2015 weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie budowlanym, która zniosła wymóg uzyskania pozwoleń na budowę określonych obiektów, w tym domów jednorodzinnych. Krótszy czas oczekiwania na decyzję i mniej obowiązkowych zaświadczeń jest korzystną zmianą dla inwestorów i szansą na poprawę koniunktury w branży budowlanej.

Głównym założeniem zmiany Ustawy Prawo Budowlane z dnia 20 lutego 2015 roku i niektórych innych ustaw jest usprawnienie procesu budowlanego poprzez zniesienie obowiązku uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę określonych obiektów, a także ograniczenie zakresu formalnego projektów przedstawianych administracji. Dzięki krótszemu oczekiwaniu na urzędową zgodę od czerwca 2015 inwestorzy zyskują cenny czas  i zmniejszają koszty niektórych projektów. Prostsze i bardziej liberalne prawo to zachęta do działania wszystkich, którzy wcześniej zwlekali z decyzjami. Czy nowe przepisy przełożą się na rozwój rynku budowlanego w Polsce?
zmiany-w-prawie-budowlanym-skorzystaja-inwestorzy-indywidualni-i-przedsiebiorcy_1

Co będziemy budować bez pozwoleń

Nowe regulacje oznaczają brak konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę bądź rozbudowę wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile ich obszar oddziaływania w całości mieści się na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Jedynym wymogiem jest zgłoszenie planowanej budowy wraz z wymaganą dokumentacją dla danego typu budowli, a okres oczekiwania na ewentualny sprzeciw administracji wynosi 30 dni. Nowe przepisy znoszą ponadto obowiązek zgłaszania planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych.

zmiany-w-prawie-budowlanym-skorzystaja-inwestorzy-indywidualni-i-przedsiebiorcy_2

Decyzje o pozwoleniu na budowę nie są już wymagane także w przypadku mniejszych obiektów, dla których wystarczy jedynie zgłoszenie – wolnostojących parterowych budynków gospodarczych − w tym garaży, altan i przydomowych ganków oraz oranżerii o powierzchni zabudowy do 35 m2, wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2, czy tej samej powierzchni wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. Do 50 m2 zwiększono również powierzchnię zabudowy wiat, których budowę wystarczy zgłosić.

5/5 - (3 votes)

Data publikacji: 26 sierpnia, 2015

Autor:

5/5 - (3 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły