Na rynku

Znaki PN i CE – podobieństwa i różnice

Każda firma, która wprowadza nowy produkt na rynek powinna uzyskać potwierdzenie zgodności wyrobu z określonymi warunkami. Są one sformułowane nie tylko w dyrektywach prawa unijnego, ale też w przepisach czy też w Polskich Normach, które są opracowywane przez Komitety Techniczne. W ich skład wchodzą eksperci delegowani przez instytucje zainteresowane normalizacją. Jednak PKN w żaden sposób nie jest odpowiedzialny za treść norm i nie tworzy przepisów technicznych. Jego zadaniem jest nadzorowanie zgodności procesów opracowywania norm z przepisami wewnętrznymi PKN.

Certyfikacja wyrobów budowlanych wynika przede wszystkim z przepisów prawa i jest związana zarówno z europejską oceną zgodności i oznakowaniem CE jak i krajową oceną zgodności związaną z oznakowaniem wyrobu znakiem B (tzw. Budowlanym).

Znak PN z czym to się wiąże?

Polska Norma to krajowa norma, która została przyjęta na drodze porozumienia i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną. Jest powszechnie dostępna i stosowana dobrowolnie, oznaczona zastrzeżonym symbolem PN. Może być także wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej. Wprowadzenie to może nastąpić w języku oryginału.

Znak PN na danym wyrobie oznacza, że jest on zgodny z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie (lub Polskich Normach), a także daje pewność co do jego jakości oraz gwarancję, że zarówno wyrób, jak i proces jego wytwarzania podlegają okresowym badaniom i są właściwie nadzorowane przez niezależnych ekspertów (może nim być zarówno PKN jako właściciel Znaku PN lub upoważniona jednostka certyfikująca)

Znak CE

Znaki PN i CE – podobieństwa i różnice

Oznaczenie CE jest kluczowym wskaźnikiem spełniania przez produkt wymogów prawnych Unii Europejskiej, który umożliwia wolny przepływ towarów na rynku europejskim. Umieszczenie tego znaku na produkcie jest deklaracją wytwórcy, że jego produkt jest zgodny ze wszystkimi mającymi zastosowanie do tego produktu wymaganiami prawnymi, koniecznymi do uzyskania znaku CE.

Dzięki temu wyrób ten można sprzedawać na terenie 28 krajów Europejskiej Strefy Ekonomicznej i krajów EFTA- Islandii, Norwegii i Liechtensteinu, jak również Turcji. Ma to zastosowanie również co do produktów wytwarzanych w krajach trzeciego świata, zbywanych na terenie EEA i Turcji.

Należy pamiętać, że znak CE nie wskazuje, że produkt został wytworzony na terenie EEA, a jedynie potwierdza fakt, iż został odpowiednio zbadany przed wprowadzeniem go na rynek i tym samym spełnia wymagania prawne (np. wymagania bezpieczeństwa) umożliwiające jego sprzedaż. Wyrób oznaczony CE spełnia wymagania bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska naturalnego oraz innych stosowych dyrektyw.

Tylko niektóre z produktów muszą nosić znak CE. Należą do nich np. sprzęt medyczny, windy, maszyny i przyrządy pomiarowe, zabawki, łodzie rekreacyjne, sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także komputery, telefony komórkowe i żarówki.

Więcej informacji na stronie PKN: http://www.pkn.pl/certyfikat-zgodnosci-z-pn

ASZ

5/5 - (4 votes)

Data publikacji: 3 grudnia, 2013

Autor:

5/5 - (4 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły