Przetarg na wykonanie częściowego remontu pokrycia dachu wraz z remontem kominów ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej w Barlinku oraz remont pokrycia dachu budynku przy ul. 31 Stycznia w Barlinku wraz z dociepleniem powierzchni dachu bu

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIAST” w Barlinku, ul. Wodna 2, 74-320 Barlinek ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie:

ZADANIE I:
Remont pokrycia dachu budynku przy ulicy Kościelnej nr 8 i Kościelnej nr 9 w Barlinku (pokrycie papą termozgrzewalną). Ogólna powierzchnia remontowanych pokryć dachów wynosi około 500,00 m2.

ZADANIE II:
a) Częściowy remont pokrycia dachu wraz z remontem kominów ponad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 7 przy ulicy Przemysłowej w Barlinku.
Ogólna powierzchnia remontowanego pokrycia dachu wynosi około 155,50 m2.
b) Remont pokrycia dachu budynku niemieszkalnego nr 9 przy ulicy 31 Stycznia w Barlinku wraz z dociepleniem powierzchni dachu budynku.
Ogólna powierzchnia remontowanego pokrycia dachu z dociepleniem wynosi około 363,10 m2.
Termin realizacji powyższych zadań pożądany – do 30.09.2014 r.

Oferta na dane zadanie winna być opracowana według specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, opis techniczny, przedmiar robót oraz dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie zamawiającego – dział techniczny, pokój nr 3, tel. 95 746 10 95.
Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach w siedzibie zamawiającego pok. nr 1 / sekretariat w terminie do dnia: 2.07.2014 r. do godz. 11.30.
Przetarg odbędzie się dnia 2.07.2014 r. w siedzibie zamawiającego w Barlinku, ul. Wodna 2, pokój nr 13: I Zadanie – godz. 12.00, II Zadanie – godz. 13.00.
Wadium należy wnieść do dnia 1.07.2014 r. w kwocie: l Zadanie – 2.800,00 zł, II Zadanie – 2.900,00 zł
Wadium należy wnieść przelewem na konto GBS Barlinek 02 8355 0009 0000 0345 2000 0017.
Potwierdzeniem dokonania wpłaty będzie odcinek przelewu z pieczątką banku lub wydruk potwierdzający przelew.
Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek zamawiającego.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz do nieponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za otrzymane od zamawiającego oraz przygotowane do przetargu przez oferentów materiały przetargowe.


Przetarg na wykonanie częściowego remontu pokrycia dachu wraz z remontem kominów ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej w Barlinku oraz remont pokrycia dachu budynku przy ul. 31 Stycznia w Barlinku wraz z dociepleniem powierzchni dachu bu
Oceń artykuł

dołącz do dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Zobacz także