Cieśla


Cieśla jest to zawód związany z obróbką drewna. Polega on na wykonywaniu elementów konstrukcji części wyposażenia oraz detali z drewna, trwale związanych z obiektem działania.

Pamiętać należy aby zawodu cieśli nie utożsamiać z zawodem stolarza. Cieśla bowiem, w przeciwieństwie do stolarza, ma za zadanie wykonywanie konstrukcji wieńcowej (zrębu) budynku, więźby dachowej. W pracy cieśli kluczową rolę odgrywają odpowiednie narzędzia ciesielskie, które pozwalają na wykonanie w przygotowanym materiale odpowiednich połączeń. Zwykle do prac ciesielskich niezbędna jest znajomość czytania rysunków technicznych.

Odrobina historii

CIEŚLE pol: cieśle, siekierniki, siekierki, może drzewodzieje (Linde)

łac: carpentarii, lignifabrii, lignarii, materiarii,

niem: Zimmerer, Zimmermann

W Polsce jest obecnie 11 osad o nazwie Cieśle, Cieślin 4, Siekierowice, Siekierki 4, Siekierniki

Cieśle ciosali drzewo do wykorzystania w celach budowlanych. Obok ciosania, ociosywania drewna narzędziem zwanym ciosłą, cieślicą i toporem, wykonywali także konstrukcje budowlane z drewna, łącząc belki  przy pomocy wykonywanych w drewnie zamków, połączeń ciesielskich. Drewno było darte czyli rozłupywane na dranice, (dzisiejsze deski, belki), stąd inna nazwa cieśli dranicarz. Bardzo rzadko używano pił. Tych którzy stawiali się do pracy z siekierą nazywano Siekiernikami. Cieśla bywał  podobnie jak murator synonimem architekta,…architectus…W XIII wieku bardzo ważną w gospodarce specjalizacją stali się cieśle górniczy, terlarze, …carpentarii montium…

Rzemiosło  pierwszy raz wymienione w 1136 roku “Bulla Gnieźnieńska” . Tam też pierwsi wymienieni z imienia cieśle; … Hii vero sunt carpentarii : Vrest, Tys, Dulgota, Doman, Golian… mogli posiadać własne officium czyli organizację zawodową, prawa grupowe.

Zdolnymi cieślami konstruktorami bywali młynarze, czemu trudno się dziwić, przecież często budowali, modernizowali i konserwowali swoje młyny. W 1375 roku młynarz Hanko był konstruktorem machin wojennych w obronie Złotoryi, gdzie za zdradę został stracony