Cieśla

Podstawy ciesielstwa: graficzne odwiązanie konstrukcji

W odpowiedzi na zapotrzebowanie na praktyczną wiedzę w zawodzie cieśli firma Dietrich’s Polska opracowała serię publikacji pod przewodnim tytułem Podstawy Ciesielstwa. Kolejne pozycje serii omawiały będą wybrane zagadnienia rzemiosła ciesielskiego.


Pierwszą pozycją w tej serii jest publikacja Graficzne odwiązanie konstrukcji – książka skierowana przede wszystkim do Czytelników, którzy w zawodzie cieśli stawiają pierwsze kroki, czyli uczniów szkół zawodowych oraz nowych pracowników firm ciesielskich. Układ i aranżacja rozdziałów zostały specjalnie dopasowane do potrzeb i możliwości takiego odbiorcy, który nie posiada żadnych doświadczeń z konstrukcjami ciesielskimi. Książka może się okazać przydatna także dla doświadczonych rzemieślników, którzy chcą ugruntować swoja wiedzę.

W pierwszej części zawarte zostały szczegółowe i precyzyjne definicje oraz opisy terminów stosowanych w ciesielstwie. Ze względu na duże braki literatury przedmiotu, niektóre z terminów użyte zostały na łamach niniejszej książki po raz pierwszy. Opisy wzbogacają duże kolorowe rysunki i grafiki, umożliwiające łatwiejsze zrozumienie i przyswojenie opisywanych zagadnień.

Druga część zawiera opis oraz dokumentację techniczną modelu dachu, opracowaną specjalnie na potrzeby publikacji. Dokumentacja obejmuje rzuty połaci i więźby, a dla każdej z połaci został opracowany jej profil i dla lepszego przedstawienia modelu wykonano jego wizualizację. Informacje techniczne o modelu zamyka zestawienie materiałów.

Na podstawie modelu dachu przedstawiona została procedura wykreślnej metody odwiązania elementów więźby, czyli wyznaczenia elementów składowych konstrukcji na podstawie dokumentacji projektowej: rzutów, widoków oraz przekrojów. W wyniku odwiązania otrzymujemy rysunki warsztatowe elementów, które zawierają wszystkie niezbędne informacje do ich wykonania. Wybór graficznej metody odwiązania konstrukcji więźby nie jest przypadkowy – metody graficzne są proste w zrozumieniu i łatwe do powtórzenia, zależności między punktami przedstawione są w nich bezpośrednio na rysunku, w przeciwieństwie do metod analitycznych nie wymagają stosowania mniej lub bardziej skomplikowanych obliczeń matematycznych ani abstrakcyjnego myślenia. Dlatego są tak atrakcyjne na pierwszym etapie edukacji. Proste i bezpośrednie zależności między poszczególnymi punktami na rysunku są oczywiste i zrozumiałe, jednak metody graficzne posiadają również swoje wady. Klasyczne podejście do rysowania, czyli kartka i ołówek, obarczone jest bardzo istotną wadą niedokładności. Wszystkie rysunki należy robić w skali, jednak im większa skala, tym większy błąd. Dla przykładu: błąd 1 mm na rysunku w skali 1:10 prowadzi w konsekwencji do pomyłki rzędu 10 mm. Duże elementy wymagają albo dużej płachty papieru albo dużej skali. Antidotum na te problemy są programy komputerowe CAD – ani dokładność, ani wielkość rysunku nie jest w tym przypadku problemem. Kolejnym niekorzystnym aspektem jest pracochłonność – wykonanie odwiązania elementu na rysunku wymaga dużego nakładu pracy. W książce znajdziemy przykłady różnorodnych elementów więźby dachowej: od prostych, jak krokiew zwykła, po bardzo skomplikowane, na przykład krokiew koszową asymetryczną. Każde zadanie poprzedza krótki opis elementu oraz informacje potrzebne do jego wykonania.

Książka jest swego rodzaju przewodnikiem do ćwiczeń, dlatego wymaga od Czytelnika aktywnego podejścia. Czytając opisy i analizując rysunki przypisane do poszczególnych zadań należy równolegle samodzielnie wykonywać zadania. Każde zadanie podzielone jest na etapy, a samodzielne wykonanie jednego etapu motywuje do dalszych prac. Podejście takie umożliwia zdobycie nowych cennych umiejętności zawodowych.

Rzut Więźbypodstawy-ciesielstwa-graficzne-odwiazanie-konstrukcji_1
4.8/5 - (22 votes)

Data publikacji: 3 stycznia, 2011

Autor:

4.8/5 - (22 votes)

Tagi:

Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły