Lukarny


Lukarny (trójkątne, owalne, z owalnym oknem – wole oczko, z dachem dwuspadowym, z niższymi ściankami bocznymi, z dachem trójspadowym, pulpitowe) stanowią nadbudówki, które mają pionowo osadzone, standardowe okno umieszczone na dachu. Konstrukcja typowej lukarny wykorzystuje ściankę frontową z otworem okiennym oraz osłonowe ścianki boczne i zadaszenie. Ścianę frontową wykonuje się z drewna lub w oparciu o technologie murowane. Bardzo często konstrukcje lukarn są drewniane.

W budownictwie zastosowanie znajdują lukarny z niższymi ściankami, typu bawole oko, trójspadowe oraz pulpitowe.