Lukarny

Wole oko Dietrich’s

Nasze dachy są coraz bardziej urozmaicone pod względem formy, a architekci w poszukiwaniu dodatkowych form ekspresji, na nowo odkrywają stare elementy architektoniczne – lukarny wole oko.

Konstrukcja wolego oka może być realizowana w kilku wariantach, a każde z rozwiązań posiada swoje zalety, ale również i mankamenty.

Twardy kosz na krążynach

Najbardziej pracochłonnym rozwiązaniem jest konstrukcja wykonywana w formie łukowatych elementów zwanych krążynami, połączonych w podstawie z deską koszową wyciętą w formie dzwonu. Kształt wszystkich krążyn jest w tym przypadku jednakowy, różnią się jedynie wysokością.

Miękki kosz na krążynach

Nieco prostsza, lecz nadal bardzo pracochłonna jest konstrukcja oparta na krążynach mocowanych do krokwi koszowych. Każda z krążyn posiada w tym rozwiązaniu inny kształt, co sprawia, że każdą z nich należy obliczyć, przygotować szablon i wyciąć. Dopasowanie geometrii krążyn do ich położenia zapewnia płynne przejście z połaci dachu na połać lukarny.

Rys. 2 Model konstrukcji wolego oka (2).
Rys. 2 Model konstrukcji wolego oka (2).

Miękki kosz na krokwiach

Najbardziej efektywna pod względem nakładów pracy jest konstrukcja wolego oka oparta na krokwiach. Rozmieszczone promieniście krokwie w dolnej części oparte są na desce czołowej, a w górnej na wymianie. Choć nakłady pracy na wykonanie samej konstrukcji są najmniejsze, to sporym problem jest tu „odwiązanie” krokwi – krzywizna połaci wolego oka sprawia, że krokwie nachylone są pod różnymi kątami i dodatkowo rozchodzą się promieniście. Wyznaczenie długości elementów, nie wspominając o kątach trasowania, jest w związku z tym zadaniem bardzo trudnym.

Kombi-blok wole oko

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników systemu Dietrich’s opracowano specjalny kombi-blok. KB Wole Oko realizuje konstrukcję wolego oka w oparciu o przednią krążynę i układ krokwiowy, posiada stałą proporcję wysokości do długości pierwszej krążyny wynoszącą 1 do 5 dedykowaną dla dachówki karpiówki, a długość krążyny jest zdefiniowana w przedziale od 2,0 do 12,0 m z gradacją co 50 cm.

Rys. 3 Model konstrukcji wolego oka (3).
Rys. 3 Model konstrukcji wolego oka (3).

Kombi-blok Wole Oko można wstawić wyłącznie w modułach: Dach, Dach Konstrukcja. Jako kombi-blok typu Dach wstawia się go na połaci dachu. Orientację ustawienia konstrukcji wolego oka definiuje układ połaci oraz punkt środkowy krążyny. Za pomocą funkcji 7 System – 8 Wstaw – 6 KB Dach aktywowany jest Kombi-Blok.

Rys. 4 Kombi-blok wole oko.
Rys. 4 Kombi-blok wole oko.

Pierwsza sekcja daje użytkownikowi możliwość zdefiniowania położenia oraz gabarytów lukarny. Dla ułatwienia prac długość krążyny WL została ustandaryzowana – długość pierwszej krążyny użytkownik wybiera, korzystając z rozwijanej listy, a jej wartość wyrażona jest w centymetrach. Kolejny parametr, związany z połacią dachu, na której zostanie umieszczona lukarna, to kąt nachylenia połaci dachu NP determinujący poprawne dopasowanie lukarny do konstrukcji dachu. Jednym z kluczowym parametrów jest kąt odchylenia grzbietu lukarny od połaci dachu – im mniejsza wartość NG, tym łagodniejsze przejście między lukarną a połacią dachu. Wytyczne dekarskie zalecają wartości poniżej 12 stopni. W celu ułatwienia procesu wstawiania KB lukarna wole oko, linia okapu została przyjęta jako linia bazowa, a użytkownik wskazując punkt na linii okapu określa jej położenie po długości połaci. Tymczasem parametr odsunięcie od okapu OK wyznacza położenie w kierunku okap – kalenica.

Rys. 5 Kombi-blok wole oko (2).
Rys. 5 Kombi-blok wole oko (2).

Sekcja wymian określa przekrój elementu, z którego wykonany zostanie wymian, oraz jego długość. Długość wymianu WWL ma wpływ na kształt lukarny, a poprawnie dobrana długość zagwarantuje estetyczny wygląd lukarny i ułatwi prace dekarskie. Elementy koszowe są konstrukcją nośną dla lukarny, ich przekrój jest prostokątny i obrócony, dopasowany do połaci dachu.

Rys. 6 Kombi-blok wole oko (3).
Rys. 6 Kombi-blok wole oko (3).

Krokwie środkowe wypełniają pola między krokwiami stałymi oraz elementami koszowymi. Stosowane są przy dużych konstrukcjach, a o ich liczbie decyduje użytkownik, maksymalnie mogą być 3.

Wole oko Dietrich’s
5/5 - (12 votes)

Data publikacji: 20 marca, 2014

Autor:

5/5 - (12 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły