Zielone dachy


Zielone dachy obejmują roślinność, którą uprawia się na stropach, tarasach oraz dachach zarówno skośnych jak i płaskich. Uprawy są trwale związane z konstrukcją budynku a więc stanowią powierzchnię biologicznie czynną.

Na rynku oferowane są specjalne rozwiązania systemowe umożliwiające przygotowanie podłoża pod uprawę zielonych dachów. Na etapie projektowania konstrukcji należy uwzględnić odpowiednią wytrzymałość dachu.