Dachy płaskie


Dachy płaskie są głównie domeną budownictwa wielorodzinnego, przemysłowego oraz użyteczności publicznej. Dachem płaskim określamy dach o pochyleniu połaci do 15º.

Kąt nachylenia dachu płaskiego wymaga większej wytrzymałości nośnej niż dach skośny ze względu na inne przenoszenie sił. Dach płaski można wykonywać głównie wykonywać z:

  • drewna;
  • stali;
  • żelbetonu.

Płaskie dachy drewniane mogą być wykonywane w technologii płatwiowo-krokwiowej. Przy płaszczyznach o małym nachyleniu, krokwie wymagają częstszego podparcia niż wymaga tego dach skośny.

Innym bardzo dobrym rozwiązaniem dla płaskich dachów jest zastosowanie wiązarów dachowych. Zastępują one krokwie bez konieczności podparcia w przestrzeni między ścianami zewnętrznymi. Wiązary stanowią zwartą konstrukcję samonośną o znacznej sztywności nawet przy dużych rozpiętościach ścian.

Płaskie dachy stalowe konstruowane są w technologii dźwigarów nośnych na których ułożone są prostopadle belki dachowe oraz w technologii kratownic stanowiących kompleksowy zespół nośno-montażowy.

Płaskie dachy żelbetonowe (stropodachy) są wykonywane w postaci betonowej płyty ze zbrojonymi żebrami lub też z gotowych prefabrykatów montowanych na budowie.

Dach płaski determinuje wybór materiału pokrycia dachowego. Pokrycie stromego dachu nie musi być odporne na podciekanie wody. Dzięki odpowiedniemu pochyleniu dachu woda opadowa szybko spływa po jego powierzchni i nie przedostaje się przez połączenia zachodzących na siebie elementów pokrycia do niżej położonych warstw.

Pokrycie dachów płaskich lub o niewielkim nachyleniu musi być w pełni szczelne, co gwarantują jedynie materiały łączone ze sobą przez klejenie, lutowanie lub szczelne szwy, zaginane na tzw. rąbki stojące.

Przy nachyleniu dachu powyżej 15º można zastosować blacho-dachówkę, gont bitumiczny bądź płyty faliste, natomiast ułożenie drobnowymiarowych dachówek ceramicznych lub cementowych wymaga spadku połaci nie mniejszego niż 25°, za wyjątkiem dodatkowego zastosowania spodniej warstwy membrany uszczelniającej.