Dachy płaskie

Bezpieczeństwo pożarowe dachów: wytyczne Stowarzyszenia DAFA w nowej publikacji

Filarem nowoczesnego i bezpiecznego budownictwa jest zapewnienie wysokich standardów przeciwpożarowych. Stowarzyszenie DAFA podjęło się opracowania poradnika z wytycznymi pt. „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”. Znajdziemy w nim jednolite wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zasad doboru materiałów, dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń dla wykonawców.

Opracowanie „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” to efekt pracy Grupy Merytorycznej PPOŻ. w ramach Stowarzyszenia. Zasiedli w niej eksperci praktycy, którzy reprezentują branżowe firmy członkowskie. W zespole redakcyjnym znaleźli się: Krzysztof Bagiński (Mercor), Natalia Bejga (DWD Bautech), Maria Dreger (Rockwool Polska) oraz Monika Hyjek (Atlas Ward Polska), a w pracach uczestniczyli również Grzegorz Rak (Balex-Metal), Jacek Lebek (Tyron) i Edyta Sauć (Swisspor Polska).

Celem publikacji jest wsparcie merytoryczne dla architektów, konstruktorów, producentów, inwestorów ogłaszających przetargi, a także specjalistów, którzy prowadzą i kontrolują procesy budowlane, oraz rzeczoznawców. „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” Stowarzyszenia DAFA to również cenne źródło porad dla wszystkich zainteresowanych. A co się znajdzie w publikacji?

  • Część teoretyczna z definicjami, przepisami techniczno-budowlanymi, klasyfikacjami ogniowymi dla całych elementów i komponentów, a także wymaganiami i praktykami ubezpieczycieli.
  • Część praktyczna, gdzie dokładnie omówiono tematykę dachów z naciskiem na projektowanie w kontekście dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń. Dużo miejsca poświęcono również szczególnym przypadkom oraz ich interpretacjom. W publikacji znalazło się też zestawienie rozwiązań dachów wraz z klasyfikacjami ogniowymi.

W następnym etapie planowane jest omówienie tematyki ścian.

Według autorów publikacji projektant musi pamiętać, że na interpretację wyników mogą wpływać nawet pozornie drobne odstępstwa od sklasyfikowanych układów, które zmieniają właściwości i klasyfikacje ogniowe całych elementów budowlanych. Opracowanie ukaże się na przełomie 2016 i 2017 roku.

„Bezpieczeństwo pożarowe dachów” to kolejna cenna publikacja techniczna w dorobku Stowarzyszenia. Jak dotąd wydano 18 opracowań z dziedziny akustyki, dachu płaskiego, dachu zielonego, lekkiej obudowy i techniki mocowań. Wszystkie można znaleźć w Księgarni Technicznej DAFA: www.dafa.com.pl.

Bezpieczeństwo pożarowe dachów okiem ekspertów

Mgr inż. poż. Krzysztof Bagiński: „90% pożarów powstaje na etapie budowy lub remontu. W związku z tym BHP na budowie będzie stanowić ważny punkt opracowania – praca z otwartym ogniem na dachu może skończyć się rozwiniętym pożarem ze wszystkimi jego konsekwencjami”.

Mgr inż. Natalia Bejga: „Bezpieczeństwo pożarowe stanowi obecnie jeden z najważniejszych wymogów, jakie stawiane są budynkom. Mając na uwadze coraz większą świadomość uczestników procesu budowlanego oraz ciągłe aktualizowanie przepisów dotyczących ochrony pożarowej, konieczne jest zgromadzenie i dyskutowanie różnych rozwiązań oraz doświadczeń uczestników procesu budowlanego. Wielość źródeł informacji, tj. rozporządzeń, norm, wytycznych i instrukcji, sprawia, że pole do interpretacji obowiązujących wymagań i przepisów jest bardzo szerokie. Publikacja opracowywana przez Grupę Merytoryczną PPOŻ. oraz Stowarzyszenie DAFA będzie źródłem podstawowych informacji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dachów, do którego sięgnąć będą mogli zarówno projektanci, wykonawcy, inwestorzy, budując swoją świadomość, oraz specjaliści z tej dziedziny. Sądzę, że opracowanie stanowić może również swojego rodzaju wytyczne dobrej praktyki inżynierskiej na etapie projektowania i wykonawstwa”.

Mgr inż. Maria Dreger: „Ta publikacja ma na celu przybliżenie podstawowych informacji na temat bezpieczeństwa pożarowego, w szczególności dachów płaskich, powszechnie stosowanych we współczesnych obiektach usługowych, produkcyjnych i magazynowych. Znajomość tych zagadnień przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a także użytkowników i administratorów budynków ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa, ponieważ to właśnie działania człowieka nie tylko są przyczyną – źródłem ognia – prawie wszystkich pożarów, ale również wielkość i rodzaj strat pożarowych są wprost skutkiem decyzji i akcji podejmowanych przez ludzi na wszystkich etapach – od decyzji inwestycyjnych i projektowania przez budowę aż po eksploatację obiektów budowlanych”.

Mgr inż. Monika Hyjek: „Jestem przekonana, że nasz projekt spotka się z zainteresowaniem wykonawców, którzy w każdej chwili będą mieli łatwy dostęp do prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej. Nadrzędnym celem naszej pracy jest budowanie świadomości wykonawców w obszarze bezpieczeństwa pożarowego obiektów. Zaczęliśmy od dachów, ale prace będą kontynuowane i na pewno naszą uwagę poświęcimy również tematyce ścian”.

4.9/5 - (12 votes)

Data publikacji: 14 listopada, 2016

Autor:

4.9/5 - (12 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły