Strzecha


Trzcina jest materiałem naturalnym przeznaczonym do wykonania strzechy. Odpowiednia grubość połaci trzcinowej zależy od kąta nachylenia dachu i właściwości trzciny. Im warstwa pokrycia jest grubsza tym mniejszy kąt nachylenia ma trzcina na dachu.

Trzcinę cechuje niski współczynnik przewodzenia ciepła (l = 0,024 W/mK) co wynika z wypełnienia łodygi powietrzem. Dla porównania np. cegła ceramiczna ma współczynnik 0,8 W/mK.

Pokrycie trzcinowe ma wentylację naturalną niezależnie od tego czy jest ułożone bezpośrednio na łatach czy też na deskowaniu.