Obróbka komina


Obróbka komina jest miejscem połączenia pokrycia dachowego i komina. Odpowiedni sposób wykonania obróbki dobiera się w zależności od rodzaju pokrycia. Np. w przypadku pokryć z dachówki ceramicznej zastosowanie znajdują specjalne taśmy kominowe lub dwuczęściowe obróbki z blachy. Taśmy kominowe montowane są do komina, natomiast do połączenia z pokryciem wykorzystywana jest warstwa kleju bitumicznego, który łączy się pod wpływem ciepła.

Warto podkreślić, że niewłaściwie wykonana obróbka komina jest częstą przyczyną nieszczelności dachu.