Dachy płaskie

System ocieplenia spadkowego Yetico w obiektach wielkopowierzchniowych

Dachy płaskie są popularnym rozwiązaniem w obiektach wielkopowierzchniowych, takich jak hale produkcyjne, budynki magazynowe i obiekty użyteczności publicznej. Jednak ich złe wyprofilowanie może spowodować zaleganie wody i uszkodzenia dachu, co w konsekwencji narazi nas na straty finansowe. System ocieplenia spadkowego Yetico dla dachów płaskich skutecznie eliminuje to zagrożenie.

Istotnym problemem występującym na dachach płaskich jest konieczność szybkiego odprowadzenia wody opadowej, która zalegając na ich powierzchni, powoduje z czasem postępującą destrukcję poszycia, co w konsekwencji prowadzi do strat i kosztownych napraw. Aby rozwiązać ten problem musimy zapewnić właściwe spadki połaci dachowej, które skierują wodę w zadanym przez nas kierunku. System ocieplenia spadkowego Yetico pomaga to zrealizować.

Spadki odprowadzą wodę

Podstawowy spadek połaci określony zostanie przez projektanta obiektu, który dobierze w taki sposób elementy konstrukcyjne i warstwy wykończeniowe, aby skierować wodę do rynien i koszy, w których znajdować się będą wpusty dachowe połączone z instalacją kanalizacji deszczowej. Ilość i lokalizacja wpustów wynikają z projektu i są uzależnione od wielkości opadów, możliwości odbioru wody przez kanalizację deszczową oraz architektury obiektu.

Wpusty dachowe zlokalizowane w koszu połaci dachowej znajdują się w odległości kilku metrów, co może powodować problemy w odprowadzaniu wody, gdyż popłynie ona między nimi na zasadzie kaskady, czyli dopiero gdy pokona nierówności wynikające m.in. ze złego wykonawstwa pokrycia, niewłaściwej konserwacji oraz śmieci zalegających na połaci.
Jeżeli woda nie pokona tych przeszkód, to będzie zalegać, powodując uszkodzenia wierzchniej warstwy hydroizolacji, zawilgocenie materiału izolacyjnego, a w dalszej perspektywie przecieki i uszkodzenia elementów konstrukcyjnych.

Dodatkowymi elementami, które zaburzają na dachu pierwotny spływ wody są różnego rodzaju urządzenia. Zamontowane w późniejszym etapie eksploatacji stanowią przeszkody dla swobodnie płynącej wody opadowej. Aby ułatwić, a często umożliwić jej swobodny odpływ, możemy zastosować styropianowe płyty spadkowe i kontrspadkowe wchodzące w skład systemu ocieplania dachów płaskich Yetico. Dzięki temu rozwiązaniu możemy również nadać spadek powierzchni w obrębie koszy i nakierować wodę do wpustów dachowych. Rozwiązanie to zminimalizuje powstawanie zastoin. Pamiętajmy, że minimalny, bezpieczny spadek połaci to 2%. Wszystko poniżej tej wartości, uwzględniając w tym również błędy wykonawcze, spowoduje powstanie zastoin, których tak bardzo chcemy się pozbyć.

Izolacja cieplna to podstawa

Drugim, nie mniej ważnym czynnikiem wynikającym z zadań postawionych przed dachami, jest izolacja cieplna. Według różnych źródeł wiedzy przez źle zaizolowany dach ucieka nawet 25% ogólnych strat energii potrzebnej do ogrzania budynku. Dobór odpowiedniego materiału izolacyjnego, i to zarówno izolacji termicznej jak i hydroizolacji, będzie uzależniony od funkcji obiektu, sposobu eksploatacji dachu, jak również jego późniejszej modernizacji lub adaptacji. Połać dachowa w okresie letnim nagrzewa się do temperatury powyżej 80°C, a zimą osiąga temperaturę otoczenia, toteż zadaniem dobrze zaprojektowanego i wykonanego dachu jest ograniczenie wpływu temperatury zewnętrznej na temperaturę pomieszczeń znajdujących się poniżej przegrody.

Krótko mówiąc, powinniśmy zapewnić komfort ich użytkowania, bez nadmiernego użycia wspomagających urządzeń energetycznych.

Najniższa lambda wśród styropianów

Aby należycie wyprofilować i ocieplić dach płaski, odpowiadając na problemy i zagadnienia poruszone wyżej, powinniśmy zastosować styropianowy system ocieplania dachów płaskich Yetico. Funkcję termoizolacyjną w tym systemie spełniają płyty bazowe. To standardowe, białe płyty lub płyty grafitowe PASSIVE. Te drugie cechują się najniższym poziomem współczynnika przewodzenia ciepła wśród styropianów dostępnych na rynku polskim A 0,030 W/(m•K). Można z powodzeniem aplikować je w budownictwie energooszczędnym. Wysoka wytrzymałość mechaniczna pozwala na zastosowanie tych płyt w przegrodach przenoszących obciążenia użytkowe do 3 t/m².

Kolejnymi elementami systemu są płyty spadkowe, które profilują kształt dachu i nadają mu odpowiednie nachylenie. W grupie tej znajdziemy płyty skośne o spadku jednokierunkowym oraz dwukierunkowym tzw. grzbiety i koryta. Płyty skośne mają za zadanie nadać zasadnicze nachylenie. Do odprowadzenia wody z trudnych, newralgicznych miejsc, takich jak kominy, świetliki czy koryta służą kontrspadki. Izokliny z kolei pozwalają na płynne przejście pokrycia dachowego z powierzchni poziomej na powierzchnię pionową, zmniejszają kąt załamania papy termozgrzewalnej, co sprawia, że warstwa wierzchnia papy jest mniej narażona na uszkodzenia.

 • MAŁY CIĘŻAR
 • DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ NA NACISK
 • ODPORNOŚĆ NA ODKSZTAŁCENIA
 • ŁATWY MONTAŻ
 • PEŁNE WSPARCIE PROJEKTOWE

Ważną zaletą tego systemu jest to, że dzięki swojej małej wadze zastosowany materiał w sposób nieznaczny wpływa na konstrukcję obiektu. Wykorzystanie styropianu zarówno do docieplenia, jak i do wyprofilowania spadków nie wymusza od konstruktora projektowania kosztownych i ciężkich konstrukcji spadkowych.

Kompleksowa obsługa

System ocieplenia spadkowego od Yetico to nie tylko produkt. To również profesjonalne doradztwo projektowe. Każdy zainteresowany wykonaniem ocieplenia spadkowego, bez względu na wielkość dachu, może liczyć na kompleksową, szybką obsługę zespołu Yetico. Wystarczy przesłać rzut dachu wraz z punktami odwodnienia. Na podstawie wykonanego oraz zaakceptowanego projektu na plac budowy zostają dowiezione gotowe, oznakowane elementy wraz z instrukcją układania.

Yetico
ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn
dachy@yetico.com
www.yetico.com

4.8/5 - (41 votes)

Data publikacji: 22 października, 2018

Autor:

4.8/5 - (41 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 1. Maria
  piątek, 29 listopada, 2019

  Na pewno trzeba zastosować tego typu system w płaskich dachach. Usuwanie wody jest bardzo istotne, zapobiega różnym problemom. Izolacji cieplnej jest też bardzo ważna, zarówno zimą jak i latem.

 2. Jacek
  wtorek, 1 grudnia, 2020

  Ocieplanie dachów jest bardzo ważne aby uniknąć strat ciepła w budynkach.a ocieplanie spadkowe przy dachach płaskich jest szczególnie ważne. Należy dobrzy wykonać takie ocieplenie spadkowe i powierzyć to lepiej fachowcom aby wykonane ocieplenie w pełni spełniało swe zadanie.

Podobne artykuły