Budownictwo drewniane

Skuteczna ochrona przeciwpożarowa drewna budowlanego

Budownictwo drewniane można uznać za kolebkę rzemiosła budowlanego. Jego dawny kunszt obecnie możemy podziwiać głównie w budowlach sakralnych. Dla drewna największym wyzwaniem okazała się bowiem łatwopalność. Era betonu sprawiła, że drewno w budownictwie przez długi czas było wykorzystywane jedynie jako materiał dodatkowy.

Dziś jednak badania nad czynnikami obniżającymi palność i wytworzone na ich podstawie chemiczne preparaty ognioochronne powodują odrodzenie trendu stosowania drewna w budownictwie. Inwestorzy na całym świecie wykorzystują drewno w budowlach wielkopowierzchniowych – już nie tylko sakralnych, ale także w obiektach biurowych, mieszkalnych, sportowych i użyteczności publicznej. Drewno w tych obiektach jest wbudowane w konstrukcje hybrydowe, tj. drewniano – żelbetowe, a także wykorzystywane w elewacjach, stropach, tarasach oraz stolarce wewnętrznej. Pełni więc funkcję nośną, budowlaną, użytkową i estetyczną. Podobny, wzrostowy trend zauważalny jest również w architekturze sektora prywatnego. Nierzadko widzimy nowe domy, w których drewno stanowi główny budulec. Drewno wraca więc jako ceniony materiał budowlany. Jest uważany za prestiżowy, ekologiczny i podnoszący wartość nieruchomości.

Oczywiście palność drewna wciąż stanowi największe wyzwanie dla architektów i inwestorów. Budzi obawy i wiele pytań o jego właściwe zabezpieczenie, ponieważ, aby budynek, w którym użyto drewna mógł pełnić swoją funkcję w sposób bezpieczny, drewno zastosowane w czasie jego budowy musi posiadać odpowiednie parametry obniżające jego palność. Osiągnięcie jak najdłuższego czasu na ewakuację ludzi z płonącego budynku, ewentualnie ratowanie majątku i to w jak największym zakresie, jest więc celem nadrzędnym stosowania środków ognioochronnych drewna, materiałów drewnopochodnych, jak i innych, trudnopalnych materiałów budowlanych.
Podążając za tą potrzebą firma Bochemie we własnych laboratoriach opracowała produkt spełniający wymogi stawiane przez ośrodki certyfikujące reakcję na ogień drewna i materiałów drewnopochodnych o nazwie Bochemit Antiflash, który uzyskał klasę B-s1, d0.

Reakcja materiałów na ogień

Reakcję na ogień bada się w oparciu o normę PN EN 13501-1, która definiuje następujące klasy reakcji na ogień: A1, A2, B, C, D, E, F. Klasyfikacja wskazuje reakcję produktu na ogień, na który jest narażony w pewnych warunkach spowodowanych przez jego własny rozkład. Ten wskaźnik monitoruje, w jakim stopniu produkt uwalnia energię, która wpływa na rozwój pożaru w sytuacji przed i po całkowitym zapaleniu. Materiały niepalne należą do klas A1 oraz A2. Wyroby znajdujące się w klasach C,D, E i F mogą doprowadzić do rozgorzenia, czyli gwałtownego wybuchowego rozprzestrzeniania się ognia, za którym idzie skokowy wzrost temperatury. Konstrukcje drewniane i produkty na bazie drewna niezabezpieczone żadnym sposobem zaszeregowane są w klasie D, ale zabezpieczone preparatem Bochemit Antiflash osiągają już klasę B.

KLASAWŁAŚCIWOŚCICECHY PALNOŚCI
A1Brak wpływu na rozwój pożaruNie palne, nie dochodzi do zapalenia
A2Minimalny wpływ na rozwój pożaruNie palne, niezapalne do całkowitego zapalenia nie dojdzie, sporadycznie po czasie dłuższym niż 20 minut
BBardzo ograniczony wpływ w rozwój pożaruNiezapalne, do całkowitego zapalenia nie dojdzie, sporadycznie po czasie dłuższym niż 20 minut
COgraniczony lecz zauważalny wpływ w rozwój pożaruTrudno zapalny do całkowitego zapalenia dojdzie po 10 minutach od powstania pożaru
DIstotny udział w pożarzeTrudno zapalny, łatwo zapalne do całkowitego zapalenia dojdzie od 2 do 10 minut od powstania pożaru
EDuży udział w pożarzeŁatwo zapalne, do całkowitego zapalenia dojdzie do 2 minut od powstania pożaru
FNie klasyfikowane, bardzo duży udział w pożarze. Nie spełnia żadnych kryteriówŁatwo zapalne
Klasyfikacja klas reakcji na ogień według PN EN 13501-1:

Dodatkowe klasy dotyczące powstawania dymu (tylko klasy od A2 do D)

Podczas pożaru wydzielają się bardzo toksyczne gazy i zadymienia, które mogą spowodować śmierć ludzi, znajdujących się w obszarze pożaru. Ograniczenie rozwoju dymu jest zatem w tym przypadku bardzo pożądane. Drewniane elementy konstrukcji zabezpieczone przy użyciu preparatu Bochemit Antiflash osiągają najwyższą z tych klas s1, co oznacza, iż produkt skutecznie ogranicza powstawanie dymu.

KLASAWŁAŚCIWOŚCI
s1Prawie bez dymu
s2Średnia emisja dymu
s3Nie klasyfikowane, intensywna emisja dymu

Klasy uzupełniające, związane z powstaniem płonących kropli/cząstek (tylko dla klas od A2 do D)

Rozprzestrzenianie pożaru może się znacznie przyspieszyć, jeśli od tryskających gorących cząstek zapali się przestrzeń wokół ogniska pożaru. W tym przypadku bardzo pożądane jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie rozwoju płonących cząstek. W tej klasyfikacji elementy zabezpieczone preparatem Bochemit Antiflash również osiągają najwyższą klasę: d0, co oznacza brak cząstek palących się płomieniem z elementów zabezpieczonych tym preparatem.

KLASAWŁAŚCIWOŚCI
d0Brak płonących kropel i cząstek
d1Nieznaczna ilość płonących kropel i cząstek
d2Duża ilość płonących kropel i cząstek

W jaki sposób Bochemit Antifl ash pomaga chronić życie i mienie?

Produkty drewniane i drewnopodobne bez specjalnej powłoki redukującej reakcję na ogień zwykle osiągają klasę reakcji na ogień D-s2, d0, co oznacza, że do zapalenia może dojść w ciągu 2 do 10 minut od początku pożaru. Po nałożeniu Bochemit Antiflash na drewno, materiały drewnopochodne, drewniane konstrukcje budowlane i elementy budowlane wbudowane w budynku w ilości 250 g/m2 dojdzie do poprawy klasy reakcji na ogień o jeden stopień, od D-s2, d0 do C-s1, d0 i ograniczy się przez to wpływ produktu na powstawanie ognia i dymu oraz znacznie opóźni zapłon. Jednakże, gdy Bochemit Antiflash stosuje się w ilości 300 g/m2, reakcja na ogień zostanie poprawiona nawet o dwie klasy, tj. B-s1, d0, gdy płomień już nie powstaje, a udział materiału w rozwoju pożaru i dymu jest bardzo ograniczony.

Mechanizm skuteczności ochrony przeciwpożarowej Bochemit Antiflash

Skuteczna ochrona przeciwpożarowa drewna budowlanego

Bochemit Antiflash zapewnia obniżenie palności drewna dzięki zmniejszeniu szybkości spalania i rozprzestrzeniania się płomienia po powierzchni drewna. Jeśli drewno impregnowane Bochemit Antiflash w odpowiedniej ilości jest narażone na działanie płomienia, substancje czynne zaczynają się podczas ogrzewania rozkładać na substancje niepalne, gazowe, uwalniane do przestrzeni z powierzchni obrabianego drewna, które rozcieńczają tlen niezbędny do spalania masy drewnianej w stopniu niewystarczającym do dalszego rozprzestrzeniania się płomienia. Pod wpływem ogrzewania impregnowanego drewna tworzy się równocześnie na powierzchni spieniona warstwa izolacyjna, która zapobiega bezpośredniemu kontaktowi płomienia z powierzchnią drewna, a więc pochłania ciepło płomienia i uniemożliwia dostęp do powierzchni drewna. Powoduje to dalsze spowolnienie spalania i przyspieszenie tworzenia się zwęglonej powierzchniowej warstwy drewna. Warstwa ta ma znaczny efekt izolacji cieplnej i zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się płomienia.

Skuteczna ochrona przeciwpożarowa drewna budowlanego

Bochemit Antiflash – technologiczne procedury aplikacyjne

Bochemit Antiflash, oprócz zmniejszenia reakcji na ogień, zapewnia również ochronę drewna przed niszczącymi je owadami i grzybami.
Nanoszenie preparatu odbywać się powinno w temperaturach od +5°C do +30°C, aby uzyskać jednolite i równomierne pokrycie powierzchni drewna. Do uzyskania tylko ochrony przeciwpożarowej, można stosować naniesienie powłoki za pomocą malowania. W celu jednoczesnego zapewnienia ochrony drewna przed ogniem oraz grzybami i niszczącymi drewno owadami stosuje się malowanie, natryskiwanie, zanurzanie i metodę ciśnieniowo-próżniową. Bochemit Antiflash i jego wodne roztwory nie powodują korozji przedmiotów wykonanych z niestopowej stali konstrukcyjnej i mogą stykać się z następującymi materiałami: polietylenem, polipropylenem, szkłem. Zalecana wilgotność drewna dla aplikacji środka wynosi do 15%. Po zakończeniu nanoszenia preparatu drewno należy przechowywać pod dachem do czasu, aż zostanie wprowadzone do wnętrza. Bochemit Antiflash jest produkowany w wersji bezbarwnej, zielonej i brązowej. Kolory są używane jedynie do uwidocznienia wykonanej impregnacji. Czas użytkowania przeprowadzonej ochrony jest nieograniczony. Produkt posiada wszystkie niezbędne badania i testy wykonane w akredytownym labolatorium badawczym, zgodnie z obowiązującymi normami.

Więcej informacji o produktach Bochemie można znaleźć na stronie www.bochemit.eu

Zakup impregnatów możliwy również w sklepie: www.bochemitshop.pl

5/5 - (3 votes)

Data publikacji: 22 sierpnia, 2023

Autor:

5/5 - (3 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły