Pokrycia dachowe

Dach zimą – ochrona przed śniegiem

Naprzemienne opady deszczu i śniegu, częste zmiany temperatury otoczenia, a w efekcie rozpuszczanie się spodniej warstwy śniegu i jej ponowne zamarzanie powodują, że pokrywa śnieżno-lodowa nabiera bardzo dużej wagi, a to poważne obciążenie dachu może doprowadzić do uszkodzenia jego konstrukcji, a nawet do katastrofy budowlanej. Aby uniknąć zagrożeń, jakie może spowodować zalegający na dachu śnieg, w trakcie budowy należy pamiętać o zamocowaniu elementów przeciwśniegowych, a podczas eksploatacji robić regularne przeglądy i w razie znacznych opadów – odśnieżać połać.

Osłony przeciwśniegowe przy okapie

Osuwające się duże masy śniegu stanowią zagrożenie dla przechodzących w pobliżu osób, mogą również uszkadzać stojące pod krawędzią dachu samochody, a także rynny. Z tego powodu na dachach stromych powinno się przede wszystkim stosować osłony montowane przy brzegu dachu, zatrzymujące śnieg zsuwający się z połaci, takie jak płotki przeciwśniegowe lub drewniane bale. Płotki wykonuje się najczęściej ze stali lub aluminium. Ich powierzchnie można pokryć odpowiednimi powłokami poliestrowymi, co umożliwia dopasowanie do koloru pokrycia. Najczęściej można je zobaczyć na budynkach użyteczności publicznej lub innych, znajdujących się w pobliżu ruchliwych ulic i chodników. Jeśli projekt nie zakłada ich zastosowania, warto przekonać inwestora do uwzględnienia tego elementu. Instalacja płotków możliwa jest także na gotowym dachu, a montuje się je poprzez przykręcenie do łaty, więc jeśli pokrycie jest już ułożone, trzeba ściągnąć fragment w miejscu mocowania płotków. Rozstaw elementów zależy od kształtu dachu i stopnia jego nachylenia – najczęściej umieszcza się je w drugim rzędzie dachówek licząc od okapu, co daje gwarancję, że napierający śnieg nie spowoduje ugięcia krokwi wystających poza podstawę dachu. – Przy dachach o nachyleniu większym niż 40 stopni i długości krokwi powyżej 6 m, aby uniknąć uszkodzenia płotka, należy zamontować dwa lub nawet więcej rzędów tych elementów – radzi Krzysztof Omilian, ekspert z firmy Röben.

Ochrona przed śniegiem na połaci

Śnieg zagraża nie tylko ludziom i przedmiotom znajdującym się pod krawędzią dachu – zsuwając się po połaci, może również uszkadzać elementy pokrycia dachu, które znajdą się na jego drodze, dlatego uzupełnieniem osłon przeciwśnieżnych montowanych przy okapie są akcesoria rozmieszczane na całej połaci, takie jak śniegołapy. Ich zadaniem jest zatrzymanie bądź przynajmniej rozdzielenie zsuwającej się masy śnieżnej na mniejsze części. Umiejscowienie śniegołapów związane jest z lokalizacją innych elementów dachowych – przykładowo, aby zagwarantować skuteczną ochronę kominkom odpowietrzającym, należy umieścić śniegołapy bezpośrednio nad nimi.

Przeglądy

Kontrola stanu technicznego dachu jest ważna nie tylko w okresie zbliżającego się sezonu zimowego. Dach powinien być poddawany regularnym przeglądom nie rzadziej niż co 2-3 lata. Warto przypomnieć inwestorom, że niekiedy na pozór drobna usterka może być przyczyną poważnego problemu, a wtedy nieunikniony stanie się kosztowny remont. Dach po przeglądzie, na którym zamontowane zostaną osłony przeciwśniegowe przy okapie, a na połaci zastosowane śniegołapy, jest gotowy na początek śnieżnej zimy. Na tym jednak nie koniec walki z białym zagrożeniem – jeśli dach pokryje gruba warstwa śniegu, trzeba go usunąć.

Kiedy odśnieżać?

Kilka centymetrów śniegu na połaci nie stanowi jeszcze zagrożenia. Jednak jeśli zbierze się znaczna jego ilość, każdy dach trzeba odśnieżyć, a szczególnie ważne jest usuwanie śniegu z dachów płaskich. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do tragicznych w skutkach katastrof budowlanych, co niestety miało miejsce w ubiegłych latach. Przy odśnieżaniu należy uważać, by nie uszkodzić elementów konstrukcji dachu. Warto przy tym podkreślić, że odśnieżanie dachu to nie kwestia dobrej woli – zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w okresie zimowym zarządcy nieruchomości i przedsiębiorcy muszą usuwać nadmiar śniegu z dachu, a za niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywna, kara ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności.


Data publikacji: 19 grudnia, 2012

Autor:Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły