Pokrycia dachowe

Dachówki – ciężkie pokrycia dachowe

Klasyfikacji rodzajów pokryć dachowych można przedstawić wiele. Jednym z podstawowych jest podział na pokrycia dachowe ciężkie i lekkie. Do ciężkich zalicza się dachówki ceramiczne i cementowe, a do lekkich na przykład blachodachówki. Przyjrzymy się cechom, jakie wyróżniają dachówki na tle pokryć lekkich.

Dachówki i obciążenia konstrukcji

Przyjrzyjmy się na wstępie jak wygląda obciążenie konstrukcji dachu i całego domu. Rzeczywiście pokrycia dachówkowe ważące około 40 czy 50 kilogramów na metr kwadratowy – a czasem więcej – są dużo cięższe niż blachodachówki, które ważą około 7 czy 8 kilogramów na metr kwadratowy. Zatem dachówki są mniej więcej 6 czy 7 razy cięższe niż blachodachówki. Czy to znaczy, że konstrukcja dachu musi być też sześć razy grubsza? Sześć razy potężniejsza? No i czy będzie sześć razy więcej materiału konstrukcyjnego, który będzie sześć razy droższy? A co ze ścianami? Czy trzeba je wymurować stosownie grubsze? Nic bardziej mylnego, choć na pierwszy rzut oka tak to może wyglądać. Obliczenia konstrukcyjne więźby dachowej projektant przeprowadza uwzględniając cały szereg obciążeń. Obciążenia wiatrem, obciążenia śniegiem, obciążenia własne konstrukcji, obciążenia materiałem wykończeniowym i w końcu obciążenia pokryciem dachowym. Okazuje się, że obciążenie konstrukcji dachu przez pokrycie dachowe to mniej więcej zaledwie 20 procent całkowitego obciążenia, jakie przyjmuje się do obliczeń wytrzymałościowych. Zatem nawet duże różnice w wadze pokrycia dachowego zmienia całkowite obciążenia konstrukcji w niewielkim zakresie. Największy udział w tym obciążeniu ma śnieg i wiatr. Jeśli przyjmiemy dla przykładu, że stawiamy obok siebie dwa identyczne domy z dwoma identycznymi dachami, ale jeden pokryjemy dachówką, a drugi blachodachówką i tylko taka różnica w nich będzie, to okaże się, że w obliczeniach konstrukcyjnych sumaryczne obciążenia tych dachów będą różniły się zaledwie mniej więcej 10–15 procent. Zatem więźba dachowa pod dachówkę musi być nieznacznie tylko mocniejsza, a nie jakby to się mogło na wstępie wydawać o wiele solidniejsza. A co z popularną w wielu miejscach dachówką bitumiczną, nazywaną też gontem bitumicznym? Otóż samo pokrycie waży około 11 kg, ale jeśli weźmiemy pod uwagę ciężar niezbędnego deskowania lub płyty osb to okazuje się, że zbliżamy się tym do ciężaru lżejszych modeli dachówek. Tutaj różnice w obciążeniach więźby dachowej będą jeszcze mniejsze i wynieść mogą zaledwie kilka procent. Mitem jest zdecydowanie opinia, że ciężkie pokrycie dachowe pociąga za sobą wielkie zmiany w konstrukcji i co za tym idzie znaczne wydatki finansowe.

Więźba dachowa przewidziana pod dachówkę zazwyczaj jest nieznacznie tylko mocniejsza niż pod lekkie pokrycia dachowe
Więźba dachowa przewidziana pod dachówkę zazwyczaj jest nieznacznie tylko mocniejsza niż pod lekkie pokrycia dachowe

Czy wiesz, że…
Dachówka jest pokryciem ciężkim, małoformatowym i w pewnym sensie elastycznie położonym na dachu. W czasie silnych wiatrów siły ssące działające na dach muszą najpierw pokonać ciężar dachówki zanim zaczną ją „podnosić”. Z kolei małoformatowość pokryć dachówkowych skutkuje tym, że siła ssąca rozkładająca się na pojedyncze dachówki może te pojedyncze dachówki unieść niezależnie od innych.

Divoroll – nowoczesne membrany dachowe jako warstwa wstępnego krycia
Divoroll – nowoczesne membrany dachowe jako warstwa wstępnego krycia

Dachówki i silne wiatry

Dachówka ma pewne cechy, które podczas wichur mogą okazać się czasem nawet zbawienne. Otóż dachówka jest pokryciem ciężkim, małoformatowym i w pewnym sensie elastycznie położonym na dachu. W czasie silnych wiatrów siły ssące działające na dach muszą najpierw pokonać ciężar dachówki zanim zaczną ją „podnosić”. Z kolei małoformatowość pokryć dachówkowych skutkuje tym, że siła ssąca rozkładająca się na pojedyncze dachówki może te pojedyncze dachówki unieść niezależnie od innych. Efektem tego jest działanie dachówek w pewnym sensie trochę jak zaworów bezpieczeństwa. Siła ssąca nie uniesie całego dachu, ale uniesie na przykład kilka czy kilkanaście dachówek na połaci, które zadziałają właśnie jak zaworki bezpieczeństwa. Podniosą się „odprężając” chwilowo wysoką siłę ssącą i opadną na miejsce. Narzuca się, zatem pytanie: co z klamrowaniem dachówek? Otóż klamrowanie dachówek na połaciach jest jak najbardziej potrzebne. Podnosimy wówczas graniczną siłę ssącą wiatru, która może podnieść dachówki o siłę, jaką wytrzymają klamry. Klamry do dachówek, oraz samo połączenie ich z dachówkami także mają pewną „elastyczność”, więc nadal mamy działanie klamrowanych dachówek jak „zaworków bezpieczeństwa” tyle, że dla większych sił ssących i w mniejszym zakresie ruchu. Tych cech nie mają popularne w wielu regionach kraju pokrycia wielkoformatowe. Tam siła ssąca osiągając wartość wystarczającą do uniesienia, czy zerwania pokrycia po prostu czasem zdejmuje je „całe”, gdy przymocowane było ono do konstrukcji niewystarczająco mocno. Tymczasem na dachu dachówkowym może popodnosić dachówki albo wyssać pojedyncze sztuki, co jest dość proste i szybkie w naprawie. Stąd widuje się czasem uszkodzone dachy pokryte dachówkami tam, gdzie wielkoformatowe pokrycia słabo przymocowane do konstrukcji dachu lądują całe u sąsiada, albo nawet razem z więźbą, bo najsłabszym elementem dachu było połączenie murłaty z murem.

Podsuwanie dachówek tworzy stopnie, dzięki którym łatwo i bezpiecznie można dotrzeć w każde miejsce dachu
Podsuwanie dachówek tworzy stopnie, dzięki którym łatwo i bezpiecznie można dotrzeć w każde miejsce dachu

Budynek zrealizowany na podstawie gotowego projektu zakupionego z katalogu projektów gotowych cechować się powinien nieco innymi rozwiązaniami wynikającymi z miejsca budowy w zależności od regionu kraju, a co za tym idzie od strefy wiatrowej i zaleceń normy. Obliczenia opierające się na nowej normie cechować się będą oczywiście regionalizmem wynikającym ze stref wiatrowych. Jednak pamiętać należy, że prędkości czy siły wiatru są w normie „uśrednione”, podawane na podstawie wieloletnich obserwacji, oraz obarczone pewnym drobnym ryzykiem przekroczenia ich. W obliczeniach swoich, czy przewidywaniach projektant mając doświadczenie wynikające ze znajomości swojego własnego regionu i obserwacji tam poczynionych uwzględnić może także pewne bardzo lokalne warunki terenowo-wiatrowe, jakie mogą w jakimś konkretnym miejscu występować. Wyobraźmy sobie teraz, że rzeczywiście stawiamy dom w strefie silnie narażonej na wiatry. No i załóżmy, że siły ssące wiatru w danej lokalizacji dla danego dachu będą wynosić 70 kilogramów na metr kwadratowy. Ciężar dachówki natomiast wynosi powiedzmy kilogramów 50 na metr kwadratowy. Brakuje, zatem 20 kilogramów do tego, aby dachówki nie zostały wyssane. Jak „dołożyć” te 20 kilogramów? Wystarczy sprawdzić ile kilogramów wytrzymują dachówki systemowe Braas. Takie badania zostały przeprowadzone i w aprobacie technicznej są podane. Powiedzmy, że klamerka wytrzymuje 10 kilogramów, aby łatwo było policzyć. Zatem na każdym metrze trzeba zamontować minimum 2 klamerki burzowe, żeby zrównoważyć przewidywane siły ssące na tym konkretnym dachu w tej konkretnej lokalizacji. Dokładne wytyczne w tym zakresie podać może jedynie projektant na podstawie przeprowadzonych obliczeń.

Zamontowana klamra burzowa
Zamontowana klamra burzowa


Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że przy huraganowych wiatrach burzących nie tylko pojedyncze domy, ale niemal całe wsie trudno mówić, że jakieś konkretne pokrycie dachowe uratuje dom przed zniszczeniem. Aby dom, a więc i dach był bezpieczny dla przebywających w nim ludzi, każdy rzemieślnik w swoim zakresie robót musi wykonać swoją robotę po prostu dobrze. Każdy projektant powinien przeprowadzić stosowne obliczenia, a każdy inspektor nadzoru powinien rzetelnie dokonywać weryfikacji i odbioru robót. Tak czy inaczej rozsądek wskazuje na to, że ze względu na nieprzewidywalność zjawisk atmosferycznych i ich nasilanie się w ostatnich latach właściciel budynku powinien nieruchomość ubezpieczać, aby w razie dramatycznej sytuacji nie pozostać w ogóle … bez dachu nad głową.

Mocowanie klamry burzowej jest proste i szybkie
Mocowanie klamry burzowej jest proste i szybkie

Dachówki i prace dekarskie

Kolejnym mitem jest to, że dekarzowi jest łatwiej i szybciej wnieść i ułożyć na dachu blachodachówkę niż ciężką dachówkę. Pogląd ten funkcjonuje chociażby, dlatego, że blachodachówka jest lekka i jeden arkusz pokrywa od razu kilka metrów kwadratowych. Jednak, jeśli popatrzymy na przebieg prac na dachu to okazuje się, że to nie tak. Aby wnieść na dach i zamocować jeden cztero czy pięciometrowy arkusz blachodachówki zaangażowanych musi być kilka osób. Jeden rzemieślnik nie weźmie arkusza pod pachę, nie wniesie go na dach i nie zamontuje sam. We dwóch też jest ciężko tego dokonać, zwłaszcza, gdy arkusze są długie. Tymczasem w przypadku dachówek, które można rzeczywiście wziąć pod pachę sytuacja wygląda dokładnie na odwrót.

Transport dachówek przy pomocy windy dekarskiej
Transport dachówek przy pomocy windy dekarskiej

– Jedna osoba da radę ułożyć pokrycie z dachówki nie. Jedna osoba jest w stanie wnieść dachówki na dach i je ułożyć, choć nikomu nie życzę tego, aby sam targał 250 metrów dachówki na dach. Kilkuosobowa brygada błyskawicznie przetransportuje dachówki na dach. Jeśli ekipa ma windę i wózek połaciowy to wystarczą do transportu w zasadzie dwie osoby. Jedna na dole, druga na górze.
Popatrzmy jeszcze na naprawy usterek pokrycia dachowego. Ewentualne naprawy pokrycia ułożonego z dachówek są dużo prostsze niż w przypadku pokryć z blachodachówki. Poruszanie się po pokryciu z dachówek jest proste i bezpieczne. Wystarczy podsuwać dachówki i mamy wygodne stopnie. Możemy dotrzeć szybko do miejsca gdzie jest usterka. Wyjęcie uszkodzonej dachówki to kilka ruchów. Włożenie w to miejsce nowej też jest banalne. Naprawy w obrębie koszy, okien dachowych czy innych elementów dachu są proste, bo można bezproblemowo rozebrać dany fragment pokrycia. Nie da się tak bezpiecznie i szybko poruszać po pokryciu wielkoformatowym, gdzie nie ma możliwości utworzenia stopni. Nie da się również tak łatwo i szybko naprawić pokrycia wielkoformatowego, w tym przypadku trzeba demontować większe fragmenty dachu.

Braas dba zarówno o najwyższą jakość dachówek jak i o piękno polskiego krajobrazu
Braas dba zarówno o najwyższą jakość dachówek jak i o piękno polskiego krajobrazu

Na zakończenie

Istnieje wiele mitów na temat ciężkich pokryć dachowych. Kilka mam nadzieję udało się rozwiać. Popatrzmy jeszcze na ten temat nieco szerzej. Pokrycia dachówkowe funkcjonują od wieków, są wyjątkowo trwałe. Od wieków, zatem kształtują piękny polski krajobraz. Od wieków rzemiosło dekarskie związane było przede wszystkim właśnie z dachówkami. Technika poszła oczywiście do przodu. Obecnie produkuje się jeszcze doskonalsze dachówki, zarówno ceramiczne jak i cementowe. Inaczej buduje się przegrody dachowe, stosując nowoczesne rozwiązania techniczne i materiały. Jednak niepodważalny urok i najwyższa trwałość pokryć dachówkowych pozostały bez zmian. Braas dba i o zachowanie pięknego krajobrazu z dachówkami i o najnowocześniejsze rozwiązania techniczne.

Przemysław Spych
Doradca Techniczny Braas 

4.9/5 - (39 votes)

Data publikacji: 4 lipca, 2009

4.9/5 - (39 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 1. Lech
  czwartek, 28 grudnia, 2017

  Interesujące podejście do tematu pokryć dachowych, burzy mity na temat ciężkiego pokrycia i systemu pracy z róznymi rodzajami dachówek. Rzeczywiście kładzenie płatów lekkiego pokrycia może wydawać się szybsze i prostsze w rzeczywistości wymaga jednak innego rodzaju podparcia niż kompaktowa, ale masywna dachówka. Warto spojrzeć od takiej strony na dekarstwo.

 2. Anka
  czwartek, 28 grudnia, 2017

  Koszty kosztami, ale wygląd dachu to coś na co będzie się patrzeć latami. Jednak piękna dachówka to zodoba dla domu.

 3. henio
  czwartek, 28 grudnia, 2017

  Podoba mi się takie pokrycie dachówkami Braas. dachówki te choć dosyć ciężkie ładnie się prezentują . W dodatku przy silnych wiatrach mamy dużą szanse że nie zerwie nam całej połaci a jedynie kilka dachówek konstrukcja musi być co prawda solidniejsza po tego typy pokrycie ale mamy gwarancję że cały dach nie wyląduje u sąsiadów podczas wichury

 4. Iwko24
  czwartek, 28 grudnia, 2017

  Czyli w ochronie przed silnymi wichurami,które coraz częściej nas nawiedzają najlepiej pokryć dach cieżkimi dachówkami betonowymi,ceramicznymi.Blachodachówkę łatwiej jest zerwać,ale kładąc pokrycie na dach rzadko kiedy zastanawiamy się nad tym.

 5. Kamil
  czwartek, 28 grudnia, 2017

  Dla mnie ciężkie dachówki to bezpieczny dach, szybsze ułożenie dachu, mniejsza ekipa, funkcjonalność przestrzeni dachowej i wspaniały efekt samego powstałego dachu. Oczywiście dobieramy sobie kolor, zerkamy na gwarancję dachówki, długowieczność praktycznie przeważa przy wyborze. Jak dla mnie ciężkie dachówki są na pierwszym miejscu.

 6. wichura
  czwartek, 28 grudnia, 2017

  Jak widać wiele cech pozytywnych posiadają dachówki ceramiczne i betonowe. A na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że materiał ciężki to toporny, wymagający mocnej konstrukcji i trudnej pracy przy układaniu. Bardzo istotnym elementem poruszonym w artykule jest bezpieczeństwo. Zapewne niewiele osób przy wyborze pokrycia dachowego bierze pod uwagę odporność na coraz częściej występujące u nas wichury i skutki jakie one przynoszą. A okazuje się, że ciężkie dachówki są trudniejsze do zniszczenia przez wichurę, jednocześnie jeśli są one już nią dotknięte to w mniejszym zakresie.

 7. kos
  czwartek, 28 grudnia, 2017

  Dachówki bardzo dobrze prezentują się na dachu,a to że są ciężkie jest ich zaletą jeśli chodzi o ochronę dachu przed wichurami.Ja już wcześniej przekonałem się,że warto pokryć dach dachówką (ja wybrałem ceramiczną) i od kilku lat zarówno wygląd jak i bezpieczeństwo mojego dachu mnie w pełni satysfakcjonuje.

 8. Marian
  czwartek, 28 grudnia, 2017

  Zastosowanie blachodachówki czy dachówek będzie zależało od wielu czynników, przede wszystkim od projektu, miejsca. Widać, że więcej zalet w przyszłości mają dachówki ceramiczne lub betonowe. Ciekawie przedstawia się oferta firmy Braas, warto wziąć ją pod uwagę.

 9. Polusia1811
  czwartek, 28 grudnia, 2017

  Scharakteryzowane powyżej rodzaje dachówek dają osobom budującym ciekawy wybór pokryć dachowych. Materiały te nie tylko są trwałe i odporne na warunki atmosferyczne ale przede wszystkim pięknie się prezentują.

 10. Remigiusz
  czwartek, 28 grudnia, 2017

  Pokrycia dachówkowe mają pewną zaletę jeśli chodzi o warunki atmosferyczne jak np , wichury .Są dużo cięższe od blachodachówek.Wiadomo że do dachówek ,ze względu na ich wagę montuje się już odpowiednio mocne i trwałe konstrukcje.

 11. czeszel
  czwartek, 28 grudnia, 2017

  Wg artykułu pokrycie dachuwkami jest praktyczniejsze niż blachodachówką wielkoformaTową. Łatwiejszy transport na górę, prostsze i szybsze ewentualne naprawy, łatwiejsze poruszanie się na całym dachu. Wszystkie powyższe “plusy” chyba raczej niwelują ciężar całego pokrycia. W sumie różnica 10-15 % w wadzie niejest aż tak duża jakby się wydawało, na początku artykułu. W porównaniu, w tymartykule zdecydowanie wygrywa dachuwka .

 12. Krystian
  piątek, 29 grudnia, 2017

  Nie wiedziałem iż obciążania przy pokryciu dachu blachą czy dachówką są tak niewielkie. Każde pokrycie dachu ma swoje plusy i minusy. Myślę, iż pokrycie warto dobierać tak aby nie tylko spełniało wymagania obciążeniowe, ale także było dostosowane do obszaru i klimatu w jakim jest układane – w jednym miejscu sprawdzi się blacha a w innym dachówka. Ja gdybym miał wybierać postawiłbym na blachodachówkę.

 13. Hopkins
  sobota, 30 grudnia, 2017

  Bardzo sprytny trik z zastosowaniem tych klamerek burzowych. Dobrze wiedzieć, że istnieje taki sposób, który zrównoważy przewidywane siły ssące tak, aby dachówki nie zostały wyssane – oczywiście przy prawidłowym montażu. Cieszy również fakt, że np. firma Braas wykorzystuje najnowsze rozwiązania techniczne jednocześnie dbając o piękno krajobrazu poprzez produkcję najwyższej klasy dachówek.

 14. Diana
  sobota, 30 grudnia, 2017

  Dachówka to jest to. Najnowsze technologie sprawiły że mają one naprawdę wiele zalet. Na dodatek wyglądają bardzo estetycznie.

 15. hdh
  niedziela, 31 grudnia, 2017

  Dachówki są bardziej praktyczne i bardzo je polecam. Blachodachówki mogą być bardziej wystawione na zerwanie przez wiatr niż dachówki

 16. jolinka
  poniedziałek, 1 stycznia, 2018

  Ci, dachówka jest ciężka i krucha! Lecz w terenach gdzie występują silne wiatry, na pewno sprawdzi się lepiej niż inne pokrycia dachowe.

 17. jolinka
  poniedziałek, 1 stycznia, 2018

  Ciekawe podejście do tematu, fakt dachówka jest ciężka i krucha! Lecz w terenach gdzie występują silne wiatry, na pewno sprawdzi się lepiej niż inne pokrycia dachowe.

 18. Krzychu
  czwartek, 4 stycznia, 2018

  Dziękuję ogromnie za graficzne pokazanie problemu transportu dachówek. Nie mogłem dogadać się z dekarzem, a teraz dokładnie wytłumaczę mu o co mi chodzi dzięki waszemu artykułowi.

Podobne artykuły