Pokrycia dachowe

Groźny jak azbest

W tym roku mija 12 lat od rozpoczęcia realizacji rządowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”, którego naturalną kontynuacją jest „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Z zebranych danych wynika, że udało się usunąć zaledwie około 1,5 miliona ton tego niebezpiecznego materiału, co stanowi zaledwie 10% azbestu, znajdującego się na terenie naszego kraju (całkowita ilość wyrobów azbestowych nie jest do końca znana). Na całkowite usunięcie azbestu Polska ma czas do końca 2032 roku.

Choć czasu jest jeszcze sporo sprawy nie mają się dobrze, gdyż występują poważne opóźnienia w realizacji tego programu. Wynikają one z braku środków finansowych jak i zapisu według którego to właściciele lub zarządcy budynków są odpowiedzialni za usunięcie wyrobów azbestowych.

Utylizacja azbestu oraz montaż nowego pokrycia dachowego wiąże się z kosztownymi wydatkami i właściciele nieruchomości często nie są w stanie wywiązać się z nałożonych przez prawo obowiązków. Dlatego coraz powszechniejsze staje się korzystanie z oferowanego dofinansowania dla gmin i mieszkańców. Środki te pochodzą z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, ale dotyczą wyłącznie demontażu i utylizacji wyrobów azbestowych.

Rozwiązaniem tego problemu byłyby dotacje lub atrakcyjne kredyty na montaż nowego pokrycia dachowego promujące wymianę eternitowych dachów czy elewacji. Przydałaby się też profesjonalna kampania informacyjna z zakresu właściwego usuwania wyrobów azbestowych oraz łatwego pozyskiwania funduszy na ten cel.

Azbest-taki ładny, a taki niebezpieczny!Azbest-taki ładny, a taki niebezpieczny!

Co to jest azbest?

To giętki minerał odporny na wysokie temperatury i mrozy, a także na kwasy i substancje żrące. Jego cechą charakterystyczną jest niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne oraz łatwość łączenia z innymi materiałami (np. z cementem). Przez długie lata był wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu – budownictwie, przemyśle stoczniowym, przemyśle chemicznym, transporcie i energetyce. W Polsce minerał ten potocznie zwany „eternitem”, przeżywał szczyt popularności w latach 70. XX wieku. Spowodowane było to niską ceny, niepalnością, wytrzymałością mechaniczną i termoizolacyjną oraz odpornością na warunki atmosferyczne. Zastępowano nim droższą dachówkę. Z płyt cementowo-azbestowych powstawały całe osiedla bloków z tzw. „wielkiej płyty”. W 1997 roku zakazano na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzania, produkcji i obrotu azbestu i wyrobów go zawierających.

Azbest-taki ładny, a taki niebezpieczny!Azbest-taki ładny, a taki niebezpieczny!

Dlaczego azbest jest groźny dla zdrowia?

Minerał ten staje się niebezpieczny dla człowieka, gdy przedostanie się do powietrza w postaci małych włókien, niewidocznych gołym okiem. Wdychanie ich może doprowadzić do chorób: pylicy azbestowej i międzybłoniaka opłucnej. Ryzyko wchłaniania włókien azbestowych występuje podczas pracy z minerałami azbestowymi oraz podczas kruszenia i obróbki produktów azbestowo-cementowych.

Czy wiesz, że…

Już na początku XX wieku pojawiły się pierwsze wzmianki na temat szkodliwości azbestu. W 1910 roku francuskie badania potwierdziły jego negatywny wpływ na organizm człowieka. Rocznie w całej Europie na różne choroby wywołane przez azbest zapada około 400-600 osób. Zaś u osób stykających się z azbestem rak płuc został uznany za chorobę zawodową.

ASZ

5/5 - (2 votes)

Data publikacji: 3 października, 2013

Autor:

5/5 - (2 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły