Blachodachówka

Blachodachówka

Blachodachówka

Stojąc przed koniecznością wyboru pokrycia dachowego inwestor ma do wyboru między innymi pokrycia ceramiczne, betonowe, bitumiczne, stalowe oraz wykonane z tworzyw sztucznych. W przypadku elementów stalowych dużym uznaniem cieszy się blachodachówka.

Warto w pierwszej kolejności przypomnieć kilka ogólnych pojęć związanych z pokryciami dachowymi. Stąd też pokrycie dachowe stanowi zewnętrzną warstwę dachu, która jest narażona na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych. Spektrum materiałów przeznaczonych do produkcji pokryć jest bardzo szerokie. Zastosowanie znajdują materiały zarówno naturalne, jak i sztuczne. W przypadku pokryć naturalnych uwzględnia się gont drewniany, wióry osikowe i dranice. Gont drewniany stanowią deszczułki w kształcie klina o długości 40- 60 cm i szerokości 6-10 cm przy grubości 1,5 cm. Gonty najczęściej wykonuje się z jodły, sosny, modrzewia, dębu kanadyjskiego lub cedru. Drewno jest cięte maszyną (gonty cięte) lub łupane ręcznie (gonty łupane). Z kolei wióry osikowe to cienkie płaty o grubości około 0,5 cm przy długości 30-60 cm i szerokości 6-8 cm. Jeżeli wióry dobrze ułożono i zaimpregnowano to ich trwałość wynosi około 40 lat. Dranica to pokrycie z desek drewnianych o większej długości.

Mówiąc o pokryciach naturalnych należy zwrócić uwagę na strzechę. W nowoczesnych pokryciach tego typu uwzględnia się szereg środków mających na celu wydłużenie trwałości pokrycia i zwiększenie jego odporności na ogień. Najczęściej używanymi materiałami do budowy strzechy jest słoma i trzcina. Pokrycia naturalne bazują również na kamieniu. Może to być chociażby łupek będący rodzajem kamiennej dachówki. Elementy tego typu są przytwierdzane do desek ułożonych na więźbie. Interesujące rozwiązanie stanowią tzw. zielone dachy. Jest to warstwa roślinności na podłożu organicznym ułożona na płycie żelbetowej i odpowiednich warstwach izolacji.

Osobną grupę stanowią sztuczne pokrycia dachowe. Za podstawę w tym zakresie uznaje się dachówkę, czyli pokrycie układane z elementów ceramicznych lub cementowych. Pokrycie tego typu jest nieodzownym elementem tradycyjnego budownictwa. Sztuczne pokrycia dachowe to również gont bitumiczny (dachówka bitumiczna). Są to pasy modyfikowanej papy asfaltowej, powycinane w prostokąty, trójkąty, trapezy i sześciokąty. Ze względu na to, że gonty mają małe wymiary i są elastyczne, poleca się je na strome, skomplikowane oraz łamane dachy. Nieco mniejszym uznaniem, jako pokrycie dachowe, cieszy się również papa. Najczęściej stosuje się ją na dachach o małym spadku i stropodachach. Istotną zaletą takiego pokrycia jest niska cena i możliwość szybkiego ułożenia. Wada to z kolei niewielka trwałość i niezbyt estetyczny wygląd. Pokrycie tego typu bardzo często ma charakter tymczasowy i jest zastępowane przez bezspoinowe masy bitumiczne.

Blachodachówka Ahi Roofing

Mówiąc o pokryciach warto przynajmniej krótko wspomnieć o nylonie dekarskim powstałym na bazie elastycznych polimerów. Łączy on w sobie cechy samodzielnej powłoki dachowej oraz materiału do naprawy dachów. Warto również zwrócić uwagę na powłoki natryskowe, czyli wodne emulsje elastomerowe, które po nałożeniu tworzą jednolite, elastyczne pokrycie dachowe. Istotną cechą pokrycia tego typu jest trwałość, szybka aplikacja oraz możliwość stosowania na wszystkich rodzajach już istniejących pokryć dachów płaskich i stromych.

Mówiąc o pokryciach warto zwrócić uwagę na blachę dachową. Może nią być blacha miedziana lub stalowa ocynkowana, niejednokrotnie dodatkowo powlekana tworzywem sztucznym. Arkusze blachy dachowej układa się na deskowaniu i zagina na łączeniach. Odmianą blachy dachowej jest blacha trapezowa i blachodachówka. Charakteryzując nieco ogólnie blachodachówkę można powiedzieć, że jest to stalowe pokrycie produkowane z ocynkowanych blach stalowych o grubości 0,5 mm, powlekanych powłokami organicznymi o grubości od 25 µm (powłoki polisterowe) do 200 µm (plastisol). Masa 1 m2 pokrycia wynosi około 5 kg. Blachodachówkę stosuje się na dachach o nachyleniu powyżej 12°. Układa się ją na drewnianych łatach. Dostępne są też panele samonośne z wbudowanymi wzmocnieniami, co pozwala na montaż bez stosowania łat.

Blachodachówka Blachy Pruszyński

Co w środku

Analizując budowę typowego materiału, z którego powstaje blachodachówka można wyróżnić rdzeń i powłokę zewnętrzną. Rdzeń zazwyczaj jest stalowy lub aluminiowy. Stal, którą uwzględnia się w procesie produkcji blachodachówki, jest ocynkowana a następnie pokryta specjalnymi powłokami zabezpieczającymi. Jako rdzeń blachodachówki dużym uznaniem cieszy się alucynk, czyli stop aluminium, cynku i krzemu. Typowa grubość blachy stalowej to 0,5 mm. Jednak na rynku oferuje się blachy o grubości 0,55 i 0,6 mm. Interesujące rozwiązanie stanowi blachodachówka z rdzeniem aluminiowym. Jako jej zalety wymienia się przede wszystkim niewielką masę i trwałość. Jednak produkty tego typu są droższe i występują w mniejszej ilości kolorów w porównaniu z blachami stalowymi. Warto przy tym zwrócić uwagę na blachodachówkę tłoczoną z blachy miedzianej. Istotne jest, że w takim rozwiązaniu miedź nie jest powlekana.

Co na zewnątrz

Za podstawową powłokę uwzględnianą na blachodachówce uznaje się poliester. W najprostszej wersji grubość powłoki tego typu wynosi około 0,025 mm, tym samym zapewniając najmniejszą odporność na płowienie i uszkodzenia mechaniczne. Poliester może występować również w wersji matowej o grubości wynoszącej 35 mikronów. Interesujące rozwiązanie stanowią uszlachetnione powłoki poliestrowe. W porównaniu z tradycyjnymi powłokami poliestrowymi są one grubsze ale zapewniają większą odporność na działanie czynników atmosferycznych. Mówiąc o powłoce blachodachówki warto zwrócić uwagę na plastizol osiągający grubość wynoszącą około 200-250 mikronów. Jego najważniejszą cechą jest bardzo dobre zabezpieczenie blachy przed korozją. Z kolei pural osiąga grubość 50 mikronów, zapewniając wysoki poziom odporności na promieniowanie ultrafioletowe. Warto również zwrócić uwagę na PVDF (PVF2), którego grubość wynosi 27 mikronów. Podaje się, że PVDF (PVF2) to jedna z najtrwalszych powłok.

Blachodachówka Lindab

Montaż

Zazwyczaj długość arkuszy blachodachówki wynosi od 1300 a 4500 mm, przy szerokości mieszczącej się pomiędzy 1080 a 1190 mm. Na rynku nabyć można arkusze, których długość przycina się na dowolny wymiar. Tak przygotowana blacha dostarczana jest na plac budowy. Interesujące rozwiązanie stanowi blachodachówka samonośna, której konstrukcja pozwala na eliminowanie stosowania łat. Podaje się, że blacha tego typu montowana jest na krokwiach o maksymalnym rozstawie wynoszącym do 1200 mm. Zyskuje się więc oszczędność podczas budowy dachu, wynikającą ze stosowania mniejszej ilości drewna oraz krótszego czasu montażu. Typowa szerokość blachy samonośnej to 4200 mm.

Przy montażu blachodachówki należy zwrócić uwagę na odpowiednią konstrukcję dachu. Blachodachówki układane są na ruszcie z kontrłat i łat nośnych. W przypadku, gdy pokrycie będzie stanowiła folia wstępnego krycia, należy przed ułożeniem blachodachówki przybić łaty do kontrłat, które mocują folię. W przypadku gdy konstrukcja dachu oparta jest na deskowaniu pokrytym papą, kontrłaty należy przybić wzdłuż linii przebiegu krokwi. Bezpośrednio do podłoża, przy zachowaniu odstępów wynoszących około 60 cm, przybijane są kontrłaty przy podkładzie sztywnym. Od odległości pomiędzy kontrłatami zależy przekrój łat nośnych. Stąd też chcąc zachować odstęp mieszczący się pomiędzy 80 a 100 cm należy zastosować łaty o przekroju wynoszącym co najmniej 50×50 mm. Jednak kontrłaty można umieścić znacznie gęściej, na przykład co około 60 cm. Łaty mogą być wtedy cieńsze i mieć przekrój wynoszący 40×50 mm. Łaty należy dokładnie rozstawić. W miejscach poziomych połączeń trzeba podłożyć klocki dystansowe. Wkręty umieszcza się zawsze w dolnej części fali.

O czym warto pamiętać

Blachodachówka jest nieodzownym elementem pokrycia starszych budynków. Wynika to z niewielkiej masy pokrycia bazującego na blachodachówce, co jest szczególnie istotne w kontekście niejednokrotnie osłabionej więźby dachu. Jeżeli podczas montażu lub użytkowania dachu dojdzie do drobnych uszkodzeń powłoki należy zastosować odpowiednią farbę zaprawkową. Nie należy używać innych farb i lakierów. Najlepiej uwzględnić farbę z oferty producenta konkretnego pokrycia. Wymóg w tym zakresie wynika z wydzielania ciepła uszkadzającego krawędzie cięte. Oprócz tego powstałe opiłki wtapiają się w powierzchnię blachy tworząc miejsca gdzie może wystąpić korozja. Przy cięciu blachy dobrze sprawdzają się automatyczne nożyce skokowe lub nożyce ręczne. Ważne jest właściwe zabezpieczenie miejsca cięcia bezbarwnym lakierem ochronnym.

Istotną rolę odgrywa odpowiednie przechowywanie blachodachówki do czasu montażu. W przypadku gdy montaż nastąpi w przeciągu do 4 tygodni od czasu produkcji należy rozciąć opakowanie i ustawić paczkę pod lekkim skosem. Ważne jest bowiem aby woda mogła łatwo spłynąć. Jeżeli okres przechowywania będzie dłuższy konieczne jest nie tylko rozcięcie opakowania ale i wsunięcie listewek dystansowych aby powietrze pomiędzy arkuszami mogło swobodnie przepływać. Należy zwrócić uwagę aby paczki nie leżały bezpośrednio na ziemi. Miejsce przechowywania powinno być w miarę suche i przewiewne.

Blachodachówka Ahi Roofing

Warto zwrócić uwagę inwestora na konieczność przeprowadzenia okresowych przeglądów dachu. Podczas prac w tym zakresie należy usunąć naloty i pyły kominowe, które po dłuższym okresie mogą powodować uszkodzenia blachy. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca w pobliżu kominów. W razie potrzeby należy wykonać zaprawki lakiernicze. Do usuwania mchów i porostów przeznaczone są specjalne preparaty. Podstawową zaletą blachodachówki jest niewielka masa dzięki czemu dobrze sprawdzają się na starszych budynkach, w których konstrukcja więźby jest osłabiona. Jeszcze do nie dawna blachodachówka stanowiła znacznie tańsze pokrycie w porównaniu z ceramiką.

Podczas prac montażowych należy pamiętać aby nie łączyć miedzi z elementami stalowymi. Tlenki miedzi są bowiem agresywne i mogą powodować korozję innych metali. Pamiętać należy aby pod rygorem utraty gwarancji, nie używać do cięcia szlifierki kątowej.

Na chwilę obecną inwestor decydując się na blachodachówkę o dobrej jakości i trwałości musi zapłacić podobną ceną w porównaniu z dachówką ceramiczną. Blachodachówkę można uznać pokrycie, które doskonale nadaje się na proste dachy dwuspadowe. Istotny jest przy tym krótki czas montażu. Podkreślając zalety warto również zwrócić uwagę na bogatą kolorystykę, dzięki czemu pokrycie z dachówki doda budynkowi szczególnych walorów estetycznych. Interesujące rozwiązanie stanowi blachodachówka z posypką. Jest również możliwe wyprodukowanie pokrycie z uwzględnieniem indywidualnej barwy.

Na koniec jeszcze jedna cenna uwaga. Otóż, przy wyborze blachodachówki warto zwrócić uwagę inwestora na zależność pomiędzy środowiskiem a powłoką ochroną pokrycia. Stąd też na terenach o rozwiniętym przemyśle o podwyższonym stężeniu siarki oraz w miejscach o wyższym stężeniu soli w powietrzu warto zadbać o blachodachówkę odporną na działanie substancji tego typu.

Damian Żabicki

4.9/5 - (42 głosów)

Data publikacji: 13 lutego, 2012

4.9/5 - (42 głosów)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 1. Iwko24
  poniedziałek, 11 grudnia, 2017

  Szybki czas montażu,mniejsza waga w stosunku do dachówki ceramicznej przemawia,zeby zastosować blachodachówkę.Bogata kolorystyka i walory estetyczne zaspokoją nawet najbardziej wymagających estetów.

 2. Antoni
  poniedziałek, 11 grudnia, 2017

  Istnieje wiele możliwości, rodzajów pokryć dachowych,od pokryć ceramicznych , po pokrycia z tworzyw sztucznych .Jednak pokrycia z blachodachówki maja swoich odbiorców.Ze względu na ich masę można kłaść je nawet na starszych budynkach. A kolorystyka uzupełnia ich wybór .

 3. Jacek
  poniedziałek, 11 grudnia, 2017

  Jeśli miałbym obecnie pokryć dach swego domu,to wybrałbym naturalną strzechę lub blachodachówkę.Preferowałbym pokrycie naturalne strzechą takie ekologiczne rozwiązanie jest dla mnie najodpowiedniejsze.

 4. Ania M.
  wtorek, 12 grudnia, 2017

  Blachodachówka to idealne rozwiązanie zarówno dla ludzi, którzy budują nowe domu, jak i dla ludzi remontujących stare dachy. A dodatkowo jest duży wybór w kolorystyce i kształcie.

 5. Jan
  wtorek, 12 grudnia, 2017

  Nie wiedziałem iż wybór odpowiednich materiałów do pokrycia dachu to taka skomplikowana sprawa. Można się pogubić w tak szerokiej ilości dostępnych rozwiązań. Dobrze, że powstają takie artykuły, człowiek mając taką wiedzę , z pewnością z niej korzysta przy tak odpowiedzialnym zakupie. Myślę iż przy takim wyborze postawię na blachodachówkę ze względu na dostępną ciekawą kolorystykę.

 6. Jacek
  wtorek, 12 grudnia, 2017

  Dla mnie informacją nr 1 jest to, że stosować mogę blacho-dachówkę w starszych typach dachu kiedy będę zmieniał pokrycie dachu. Różnorodność kolorystyki to na pewno również atut, informacja o okresowych kontrolach dachu zaskoczyła mnie. Szybki montaż na pewno zachęci do skorzystania z oferty.

 7. blacharz
  wtorek, 12 grudnia, 2017

  Ciekawe spectrum materiałów na pokrycia dachowe. Zaciekawiła mnie blachodachówka samonośna, która nie wymaga skomplikowanej konstrukcji dachowej. Z pewnością ułatwia to prace dekarskie. Ciekawym jest również fakt, że pokrycie naturalne w postaci strzechy jest nadal stosowane. Myślałem, że to już przeżytek. Wybierając pokrycie dachowe trzeba myślę mieć na uwadze takie aspekty, jak estetyka, trwałość, ale również łatwość montażu.

 8. Andrzej
  wtorek, 12 grudnia, 2017

  Ciekawe jest to że blachodachówka i pokrycia ceramiczne wychodzą kosztowo podobnie ale tą dwa różne materiały (blacha-ceramika), dach może wyglądać podobnie ale już różnie ważyć. Gdybym dzisiaj robił dach to jednak wybrałbym blachodachówkę ze stali cynkowej. Duży wybór materiału i szybki montaż jest na plus.

 9. czekam
  środa, 13 grudnia, 2017

  Pokryć dachowych jest pełen wachlarz do wyboru. Czy typowa blachodachówka, czy ceramiczna, czy betonowa lub nawet kompozytowa. Oczywiście gont i strzecha ma też jeszcze swoje zastosowanie. Kolorów do wyboru jest cały “alfabet”. Ogólnie jest w czym wybierać. Jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia i zasobność kieszeni.

 10. Lena
  środa, 13 grudnia, 2017

  Blachodachówka jest zapewne najczęściej wybierana. Zdecydowanie wygląda najbardziej estetycznie. Jednak zamienników jest rzeczywiście sporo. Ktoś kto ma ograniczenia finansowe mogą wybrać blachę, która też wygląda niebanalnie.

 11. Dąbek
  środa, 13 grudnia, 2017

  Blachodachówka niezmiennie od wielu lat cieszy się sporą popularnością przy wyborze pokrycia dachowego. Ze względu na swoją bardzo małą wagę doskonale nadaje się na dachy starych budynków, gdzie więźba dachowa jest wyraźnie osłabiona. Ponadto oferuje całą gamę kolorów i kształtów a do tego charakteryzuje się łatwym montażem.

 12. piotrek
  czwartek, 14 grudnia, 2017

  Interesujący jest fakt, że nie należy łączyć stali z miedzia. Nie wiedziałem ze te materiały działają na siebie w sposób korozyjny. Takie uwagi są niezwykle przydatne.

 13. Stefan
  piątek, 15 grudnia, 2017

  Każdy wybór pokrycia dachowego jest nie zwykle trudny. Ma ono służyć na lata a przede wszystkim stanowić ochronę przed czynnikami atmosferycznymi a zarazem wyglądać efektownie i gustownie. Dzięki temu artykułowi gdzie szczegółowo opisany jest wybór, rodzaj czy montaż łatwiej jest podjąć odpowiednią decyzję.

 14. jolinka
  piątek, 15 grudnia, 2017

  Ten artykuł jest bardzo ciekawy, zwykły laik może go nie zrozumieć, są tu przedstawione różne sposoby krycia dachu. Lecz autor tego artykułu, daje sporo do myślenia, i wymienia tutaj wartości, o których zwykły Kowalski nie ma pojęcia, lecz po kilkukrotnym przeczytaniu artykułu, wszystko staje się jasne.

Podobne artykuły