Realizacje

Operacja rewitalizacja

O ile w latach 2007–2013 wydawanie funduszy unijnych upłynęło pod hasłem Polska w budowie, o tyle w okresie 2014–2020 większość środków zaplanowano na odnowę miast. Ułatwieniem dla samorządów ma być Ustawa o rewitalizacji, która weszła w życie w połowie listopada 2015, wprowadzając między innymi nowe przepisy zapobiegające gentryfikacji i wzmacniające udział społeczności lokalnych w działaniach naprawczych.

Z 349 mld zł przyznanych Polsce na lata 2014-2020 na realizację działań rewitalizacyjnych zaplanowano 22 mld zł, a dodatkowe 3 mld zł dołożyć ma Skarb Państwa i samorządy. Choć kwota wydaje się znaczna, przedstawiciele władz lokalnych powtarzają, że to jedynie kropla w morzu potrzeb. Znaczna część terenów zurbanizowanych wciąż wymaga działań naprawczych.

Z diagnozy opracowanej w latach 2007-2010 na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wynika, że około 20% powierzchni miast, czyli 120 tysięcy ha, to obszary zdegradowane, a większość z nich stanowią najgęściej zaludnione dzielnice śródmiejskie. Według raportu OECD Urban Policy Reviews: Poland 2011 rewitalizacji wymaga aż 52% historycznych kwartałów w centrach (20% to obszary poprzemysłowe, 12,5% pokolejowe, 3,3% powojskowe, a nieco ponad 12% osiedla z wielkiej płyty).

Źródło: Architektura Murator, www.muratorplus.pl
Tekst: Tomasz Żylski
Zdjęcie: Marcin Czechowicz

5/5 - (3 votes)

Data publikacji: 8 stycznia, 2016

Autor:

5/5 - (3 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Robert
    środa, 5 lutego, 2020

    Rewitalizacja to ważny element porządkowania architektonicznego i przywracania zaniedbanych obszarów. W mojej okolicy poddano rewitalizacji budynki starych fabryk niszczejące przez lata. Teraz tętnią życiem i są świadectwem minionych lat. Warto dbać o to co pozostało nam z tamtych trudnych lat, gdyż jest to zupełnie inna wizja i estetyka.

Podobne artykuły