Izolacje dachowe

Docieplenia nakrokwiowe

Coraz bardziej rygorystyczne wymagania w odniesieniu do parametrów cieplnych podwyższają poprzeczkę producentom izolacji termicznych. Izolacje nakrokwiowe są dobrym rozwiązaniem nie tylko ze względu na parametry cieplne, ale również na właściwości funkcjonalne i estetyczne. Np. dzięki izolacji nakrokwiowej mogą być widoczne elementy więźby dachowej.


Tak jest również w przypadku izolacji poddasza. Coraz surowszym kryteriom nie są już w stanie sprostać tradycyjne systemy izolacyjne montowane między krokwiami. Warto więc rozważyć zastosowanie izolacji nakrokwiowej.
Trzeba podkreślić, że przepisy prawa dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawierają nowe współczynniki dotyczące przenikania ciepła dachów. Np. przy temperaturze pomieszczenia ogrzewanego (ti), przekraczającej 16°, wymagany współczynnik przenikania ciepła UC(max) będzie wynosił 0,18 W/m2·K.

Cechy izolacji nakrokwiowej

Izolacja nakrokwiowa stanowi rodzaj izolacji, która ma konstrukcję płyty układanej na pełnym deskowaniu. Niektóre systemy izolacyjne tego typu montuje się bezpośrednio na krokwiach zastępując pełne deskowanie. Dopiero na tak ułożoną izolację montuje się kontrłaty, łaty i pokrycie dachowe.
Na rynku oferuje kilka rodzajów izolacji nakrokwiowych. Na etapie wyboru odpowiedniego rozwiązania bierze się pod uwagę przede wszystkim materiał wykonania. Największą popularnością zyskały izolacje oparte na płytach PIR lub na szklanej wełnie, przy czym większy wybór jest rozwiązaniach z płyt izolacyjnych. Ciekawym rozwiązaniem są produkty drewnopodobne – drewno, celuloza.

Izolacje z płyt PIR

Firma Recticel oferuje m.in. płyty Powerroof, które jako materiał wykonania wykorzystują piankę PIR, natomiast płyta Kingspan Therma TP10 ma obustronną okładzinę zawierającą aluminium. Współczynnik przewodności ciepła zgodnie z EN 12667 ma wartość λd = 0,024 W/m·K.
Ciekawe rozwiązanie oferuje również firma Isotec Polska. Produkt o nazwie Isotec® XL wykorzystujący piankę PIR, stanowi system izolacji nakrokwiowej łączący 6 funkcji w jednym panelu. Tym sposobem poszczególne fazy wykonywania połaci dachu powstają jednocześnie, bowiem Isotec® łączy w sobie materiały, które były montowane oddzielnie.
Oferta firmy Bauder jest dostosowana do konkretnych aplikacji. Podstawowy system stanowią płyty Bauder PIR FA używane przy szybkim montażu na dachach o dużych powierzchniach takich jak np. w obiekty przemysłowe. Płyty tego typu znajdują zastosowanie podczas termoizolacji dachów płaskich z uwzględnieniem obustronnej warstwy aluminium. Producent podaje, że grupa przewodności cieplnej (D) wynosi 0,024, natomiast grupa przewodności cieplnej (EU) to 0,023. Firma Monier Braas oferuje m.in. system izolacyjny DivoDamm, który jest przeznaczony do montażu zarówno w nowych budynkach jak i dachach remontowanych po to, aby zwiększyć skuteczność istniejącej izolacji zamontowanej między krokwiami. Materiał rozkłada się na całej powierzchni zapewniając izolację powyżej krokwi. Tym sposobem eliminowane są mostki cieplne przy jednoczesnym zastąpieniu pełnego deskowania. Przewodnictwo cieplne wynosi WLS 024 (λ = 0,022 W/m·K).
Firma Bachl oferuje płyty Bachl tecta-PUR DS® oraz Bachl tecta-PUR HD plus®, które są dobrym rozwiązaniem przy wstępnym ociepleniu dachu poprawiając tradycyjną izolację między krokwiami. Górna powierzchnia bazuje na oddychającej membranie wstępnego krycia z samoprzylepnymi oraz sklejanymi poziomo i pionowo zakładami na krawędziach. Przy grubości 10 cm materiał uzyskuje opór cieplny (R) o wartości 3,703 m2·K/W.

Fot. 2. Układanie izolacji STEICOtherm.

Fot. 2. Układanie izolacji STEICOtherm.

Izolacje z wełny mineralnej

W zakresie izolacji bazującej na wełnie szklanej warto zwrócić uwagę na rozwiązania firmy Isover. Rozwiązanie wykorzystuje wełnę szklaną Taurus oraz wysokoparoprzepuszczalną membranę wstępnego krycia Isover Draftex premium, paroizolację Vario XtraSafe oraz wkręty Wkręt- -Met WKCP-8xL wyposażone w podkładkę KD-03-W9, co pozwala na mocowanie kontrłat. Z kolei łaty drewniane montuje się za pomocą wkrętów WHT-6XL. Wełnę Taurus cechuje współczynnik przewodzenia ciepła wynoszący λd = 0,038 W/m·K.

Izolacje z włókna drzewnego

Niejednokrotnie zastosowanie znajdują izolacje produkowane z włókna drzewnego. Dobrym przykładem takiego produktu jest system Steico. Podstawowym elementem systemu są odpowiednio przygotowane płyty. Z kolei specjalny, szczelny profil płyt Steico chroni przed wiatrem i tworzy warstwę, która odprowadza wodę, bez potrzeby dodatkowego uszczelniania miejsc połączeń. Łączenie poszczególnych warstw płyt odbywa się bez dodatków klejów, natomiast środkiem łączącym jest naturalny składnik drewna – lignina. Producent podaje, że opór cieplny R dla grubości izolacji 10 cm wynosi 2,15 m2·K/W.

Podsumowanie

Oferowane na rynku izolacje nakrokwiowe łączy jeden wspólny mianownik. Chodzi głównie o dobre parametry w zakresie izolacji dachu przy zachowaniu dużej odporności na nacisk. Warto zwrócić uwagę na brak mostków termicznych w efekcie zachowania ciągłości izolacji. Izolacja nakrokwiowa zapewnia dodatkową przestrzeń na poddaszu. Można przy tym wyeksponować drewniane elementy więźby. Istotne jest, że izolacja nakrokwiowa zastępuje pełne deskowanie dachu. Opisane wyżej rozwiązania są wąskim wycinkiem oferty rynkowej kilku wybranych producentów.

Fot. 3. System izolacji MAX Isover.

Fot. 3. System izolacji MAX Isover.

W myśl rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie zostały zmienione m. in. współczynniki obejmujące przenikanie dachów. Np. w odniesieniu do temperatury ogrzewanego pomieszczenia o wartości 16° współczynnik przenikania ciepła UC (max) wyniesie 0,18 W/m2·K.

Recticel Powerroof oryginalna nakrokwiowa termoizolacja dachu skośnego

4.6/5 - (8 votes)

Data publikacji: 28 lipca, 2016

4.6/5 - (8 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły