Izolacje dachowe

Izolacja dachu skośnego wełną szklaną. Montaż izolacji dachu skośnego krok po kroku

Zalecanym rozwiązaniem izolacji dachu skośnego jest izolacja dwuwarstwowa, ułożona tak, że pierwsza warstwa wełny szklanej znajduje się pomiędzy krokwiami, a druga pod nimi, co redukuje wpływ mostków termicznych i niedokładności montażu.

W porównaniu z jednowarstwową izolacją cieplną z wełny mineralnej izolacja dwuwarstwowa jest korzystniejsza pod względem energetycznym i poprzez redukcję mostków termicznych powstających w przekrojach krokwiowych podwyższa izolacyjność dachu skośnego, a całkowita grubość izolacji termicznej nie jest ograniczona wysokością krokwi.

Wytyczne dotyczące montażu izolacji dachu skośnego

Krok 1. Po rozpakowaniu mat lub płyt izolacyjnych wełny szklanej URSA należy odczekać kilka minut, aby wełna rozprężyła się do grubości nominalnej. W razie potrzeby chwycić pas wełny za dwa narożniki i strzepnąć.

Krok 2. Przed przycięciem wełny mineralnej URSA za każdym razem należy zmierzyć rozstaw w świetle między krokwiami, a następnie ostrym narzędziem uciąć przy prostej listwie pas wełny o długości równej odległości w świetle między krokwiami (w miejscu montażu), pozostawiając 2 cm naddatku na zaklinowanie wełny URSA w przestrzeni między krokwiami.

Krok 3. Izolowanie dachu należy rozpocząć od dołu krokwi, a każdy następny element wełny dokładnie dosuwać do zamontowanej wcześniej izolacji, co zapobiega powstaniu mostków termicznych. Dla lepszego zabezpieczenia wełny przed wysunięciem, zwłaszcza przy większym rozstawie krokwi, wełnę należy podwiązać żyłką lub cienkim ocynkowanym drutem stalowym, rozciągając drut między gwoździami nabitymi od spodu krokwi w odstępie 60-70 cm.

Fot.: URSAFot.: URSA
Fot.: URSAFot.: URSA
Fot.: URSAFot.: URSA

Zastosowanie produktów URSA DF 32 lub URSA DF 35 klinujących się między krokwiami dzięki sile sprężystości włókien, pozwala uniknąć takiego mocowania. Docinanie elementów o określonej szerokości do minimum redukuje odpady, a wytrasowane na wierzchniej stronie wełny linie ułatwiają przycinanie do odpowiednich wymiarów.

W przypadku membrany o wysokiej paroprzepuszczalności ułożonej na krokwiach wełnę dosuwa się bezpośrednio do powłoki. W konstrukcji z pełnym deskowaniem lub membranie o niskiej paroprzepuszczalności zaleca się pozostawienie szczeliny 20÷40 mm. Szczególnie ważne podczas układania pasów wełny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej jest pozostawienie drogi wentylacji, np. przez przymocowanie listew ograniczających lub przewiązanie ocynkowanego drutu stalowego.

Fot.: URSAFot.: URSA
Fot.: URSAFot.: URSA

Grubość dolnej warstwy płyt izolacyjnych URSA FKP 39 lub mat URSA DF 32, URSA DF 39, (DF 35, DF 37,DF 40, DF 42, PURE 39 RN SILVER, PURE 35 RN FIT) zależy od łącznej grubości izolacji i najczęściej wynosi 50÷150 mm.

Krok 4. Przed zamontowaniem w profilach metalowych należy umieścić przycięte paski wełny URSA.

Krok 5. Drugą warstwę ocieplenia układa się w poprzek pod krokwiami, między listwami drewnianymi lub profilami metalowymi (wieszakami) CD suchej zabudowy przymocowanymi do krokwi. Dolna warstwa ocieplenia przykrywająca krokwie zmniejsza mostki termiczne.

Krok 6. Na izolacji termicznej z wełny szklanej URSA układa się folię paraizolacyjną, którą mocuje się do łat drewnianych zszywkami lub w przypadku profili metalowych taśmą dwustronnie klejącą. Za pomocą tej samej taśmy łączy się zakłady między pasami folii o szerokości około 100 mm, a miejsca na obrzeżach, połączenia folii z murłatą, ścianą szczytową itp. uszczelnia się za pomocą taśmy rozprężnej.

Krok 7. Jako ostateczne wykończenie poddasza mogą służyć płyty gipsowo-kartonowe, gipsowo-włókninowe, panele drewniane itp. Montaż każdego z elementów suchej zabudowy należy wykonać zgodnie z zaleceniami producentów.

Fot.: URSAFot.: URSA
Fot.: URSAFot.: URSA

Podsumowanie

Wełna mineralna szklana to naturalny materiał izolacyjny o bardzo dobrych parametrach izolacyjności termicznej, akustycznej i klasie reakcji na ogień A1. Nadaje się do ocieplenia dachu skośnego, poddasza i stropodachu wentylowanego. Dwuwarstwowa izolacja dachu skośnego wełną szklaną spełnia także wymogi techniczne określone w nowym rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, które zostanie opublikowane w najbliższym czasie.

5/5 - (6 votes)

Data publikacji: 10 kwietnia, 2014

Autor:

5/5 - (6 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Agnieszka
    niedziela, 18 lipca, 2021

    Każdy materiał izolacyjny, który ma dobre parametry izolacyjności termicznej i akustycznej będzie dobrym wyborem. Wełna szklana jest bardzo często wykorzystywana, a izolacja może być wykonana samodzielnie przez inwestora, niekoniecznie przez firmę zewnętrzną.

Podobne artykuły