Rynny

Jak poprawnie zamontować kwadratowy system rynnowy

Poprawnie zamontowany system rynnowy gwarantuje bezpieczeństwo domu i jego otoczenia – nie ma wówczas obaw o powstanie nieszczelności czy zerwanie rynny. W przypadku rynien o przekroju półokrągłym, samo zamontowanie ich na inwestycji wydaje się rzeczą prostą, a jak jest z innowacyjnymi systemami o kwadratowej rynnie i rurze spustowej? Aby odpowiedzieć na to pytanie, krok po kroku analizujemy montaż systemu Galeco STAL2.

Zanim rozpocznie się montaż

Przed rozpoczęciem montażu orynnowania Galeco STAL2 należy pamiętać, aby elementy składowe systemu przechowywać w miejscu, w którym nie występuje wilgoć. Folia, chroniąca powierzchnię rynny powinna pozostawać na niej nie dłużej niż 3 miesiące od daty nabycia. Dla kwadratowego systemu przeznaczone są trzy rodzaje haków mocujących. Pierwsze z nich, haki doczołowe, posiadają w dolnej części tak zwane zamki, umożliwiające zamontowanie maskownicy podsufitkowej, która zasłania poziom rynnowy i estetycznie wykańcza okap. Tymczasem haki nakrokwiowe oraz haki doczołowe płaskie nie posiadają zamków, co uniemożliwia zastosowanie maskownicy. Zostały one zaprojektowane z myślą o inwestorach, którzy zamierzają uzyskać nowoczesny i estetyczny wygląd dachu, bez zasłaniania poziomu rynnowego maskownicą. Po wyborze odpowiednich haków, a przed ich zamocowaniem, należy dokładnie obliczyć odległości między nimi. Standardowa przestrzeń wynosi 60 cm, zaś przy odpływie, łącznikach oraz narożnikach – odległość zmniejsza się aż do 15 cm pomiędzy elementami.

Poziom rynnowy

Montaż poziomu rynnowego systemu Galeco STAL2 powinien nastąpić przed sfinalizowaniem prac na dachu oraz przed założeniem pokrycia dachowego. Montaż poziomu rynnowego rozpoczyna się od ustalenia pozycji odpływu, a następnie, w odległości 15 cm należy zamontować haki po każdej jego stronie. Potem następuje montaż haków skrajnych – umiejscowionych na krańcach dachu po prawej i lewej stronie. To właśnie pomiędzy nimi rozciąga się sznurek, którego zadaniem jest określenie pozycji pozostałych haków, pomiędzy dwoma skrajnymi. Po tej czynności, na zamontowanych hakach, osadza się rynnę, za wyjątkiem domów, które posiadają dach na przykład czterospadowy, gdzie konieczne jest zamontowanie narożników. W takim przypadku montaż systemu należy rozpocząć od przytwierdzenia narożnika do rynny, aby następnie całość osadzić na hakach (zasady wyjaśnia film instruktażowy).

Jeszcze przed umiejscowieniem rynny na hakach, jej koniec zamykany jest specjalną zaślepką, wzmocnioną dodatkowo klejem uszczelniającym Galeco. Po założeniu zaślepki wkrętem skręca się jej tylną krawędź wraz z tylnym wywinięciem rynny i tak przygotowany element umieszcza się w hakach i odpowiednio się go wpina. Kolejne rynny łączy się ze sobą przy pomocy łącznika dylatacyjnego, pamiętając o zachowaniu dylatacji między elementami o wielkości od minimalnie 5 mm do maksymalnie 10 mm, a rynny nieprzerwanie łączy się aż do miejsca, w którym znajduje się zaplanowany odpływ. Istnieją dwie metody montażu odpływu: pierwsza z nich umożliwia zamontowanie go po już zamontowaniu poziomu rynnowego po jego prawej i lewej stronie, a odpływ wpina się w rynny od dołu. Najistotniejsze w tej opcji jest dogięcie listków montażowych i odpowiednie naniesienie oraz dociśnięcie kleju. Drugi sposób wykorzystuje odpływ uszczelkowy, czyli taki, w którym na obu końcach są dwa łączniki dylatacyjne. Ten element montowany jest w tym samym czasie co haki i pozostałe łączniki, a po zamontowaniu – wystarczy wpiąć w niego rynny, aby zakończyć montaż.

Kiedy rynny są już osadzone – pora na bardzo ważną czynność, jaka jest dogięcie listków montażowych, znajdujących się na hakach doczołowych. W ten sposób kończy się montaż poziomu rynnowego.

Pion spustowy

Montaż rur spustowych systemu Galeco STAL2 rozpoczyna się od zamocowania w elewacji dybli, których długość powinna być dopasowana do grubości ocieplenia budynku. Na końce dybli nakręca się kostki obejm, a odstęp między nimi powinien wynosić maksymalnie 1,8 m. W systemie o przekroju kwadratowym należy zachować ostrożność podczas umieszczania rury spustowej w obejmie o kształcie kwadratowym, taki kształt sprawia bowiem, że w łatwy sposób można zarysować elementy rury spustowej krawędzią obejmy. Aby tego uniknąć podczas montażu należy delikatnie odgiąć obejmę, aby umożliwić swobodne ulokowanie rury spustowej bez obaw o powstanie rys i zadrapań. Na końcu pozostaje tylko skręcenie obejm.

Pozostałe czynności

Po zakończeniu montażu, należy podłączyć system do kanalizacji i zamontować maskownicę. Odprowadzenie do kanalizacji wymaga umieszczenia w ziemi –bezpośrednio pod rurą spustową – osadnika uniwersalnego. Przy pomocy kolana elastycznego łączy się dolny odpływ osadnika z rurami kanalizacyjnymi, a w jego klapie wycina się otwór okrągły o średnicy 110 mm. Następnie w otworze montuje się specjalną nakładkę dedykowaną dla systemu STAL2, o mniejszym, kwadratowym otworze odpowiadającym rurze spustowej. W tak przygotowane ujście idealnie pasuje mufa, wieńcząca montaż dolnej części. Tak skonstruowany zestaw montuje się do pionu spustowego od dołu.

Tak wykończony system rynnowy Galeco STAL2 to nie tylko estetyczny wygląd, ale przede wszystkim bezpieczeństwo dla inwestycji.

5/5 - (1 vote)

Data publikacji: 8 sierpnia, 2016

Autor:

5/5 - (1 vote)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły